Opinie

Gotówka  / autor: Pixabay
Gotówka / autor: Pixabay

Tarcze Finansowe PFR fundamentem sukcesu polskich firm

Krzysztof Pączkowski

Krzysztof Pączkowski

Redaktor "Gazety Bankowej", portalu wGospodarce.pl i telewizji wPolsce. Ekspert w dziedzinie finansów, bankowości i rynków kapitałowych.

  • Opublikowano: 7 grudnia 2023, 14:38

    Aktualizacja: 7 grudnia 2023, 14:43

  • 1
  • Powiększ tekst

Program Tarcz Finansowych realizowany przez PFR okazał się szczególnie istotnym elementem ochrony polskich przedsiębiorstw w okresie pandemii COVID-19, a także następujących bezpośrednio po niej szoków gospodarczych. Mówimy tu o latach 2020-2023, kiedy grupa stworzyła największy w historii projekt wsparcia chroniący 354 tys. firm oraz 3,2 mln miejsc pracy.

Dzięki uruchomieniu odpowiednich instrumentów finansowych oraz mechanizmów wsparcia, przedsiębiorcy w tym najtrudniejszym okresie mogli skorzystać z kapitału na preferencyjnych warunkach – co w konsekwencji zdecydowanie ograniczyło skutki spowolnienia w krajowej gospodarce, ale też przyczyniło się do powrotu polskich firm na ścieżkę dynamicznego rozwoju.

Więcej zatrudnionych

Tu ewidentnym przykładem sukcesu może być choćby obserwowany w ostatnim czasie poziom stopy bezrobocia w Polsce, który jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Jakby tego było mało porównując obecne dane do wyników sprzed pandemii, widzimy istotny wzrost zatrudnienia przy spadającej liczbie osób zarejestrowanych w urzędach pracy.

Ze wstępnych szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika bowiem, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła pod koniec listopada 5 proc. – utrzymując się na tym samym poziomie od kilku miesięcy. Choć już w zestawieniu z rezultatami odnotowanymi rok wcześniej spadek wyniósł tutaj 0,1 pkt. proc. Podobnie wyglądają dane obrazujące liczbę zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy. Mówimy bowiem o 774,8 tys. bezrobotnych – a to oznacza, że na przestrzeni dwunastu miesięcy ich liczba spadła o 25,4 tys.

Z kolei stopa bezrobocia liczona według metodologii Eurostatu pokazuje, że bijemy tutaj na głowę inne kraje Unii Europejskiej, a także gospodarki strefy euro. W tym przypadku Eurostat oszacował u nas stopę bezrobocia na 2,8 proc., przy średniej unijnej na poziomie 6 proc. (wskaźnik dla strefy euro to 6,5 proc.).

To niewątpliwie efekt bardzo skutecznych działań pomocowych skierowanych w okresie gospodarczych turbulencji do sektora polskich przedsiębiorstw – co obecnie możemy właśnie zaobserwować w postaci bardzo dobrych danych z rynku pracy.

Weryfikacja programu

Choć trzeba także pamiętać, że część firm – w tym przypadku stosunkowo niewielka - miała także problemy z weryfikacją w procesie ubiegania się o wparcie z programów Tarcz Finansowych. Tu z kolei istotne znaczenie odegrała kontrola związana z ograniczeniem potencjalnych nadużyć.

Z informacji opublikowanych przez PFR wynika, że podmiotów, których wnioski zostały odrzucone na etapie weryfikacyjnym było 46,3 tys. Z kolei 3,2 tys. firm nie otrzymało umorzenia subwencji – z uwagi na ryzyko wspomnianych już działań, ocenianych jako niezgodne z prawem i obowiązujących procedurami. Kolejna grupa to 4,1 tys. podmiotów w stosunku, do których zostało skierowane wezwanie do zwrotu całości lub części subwencji.

Warto tutaj wspomnieć również o istotnym elemencie, jakim była kilkustopniowa weryfikacja ograniczająca właśnie ryzyko nadużyć. Z jednej strony konstrukcja programu preferowała tylko firmy realnie działające i zatrudniające pracowników. Ponadto mieliśmy weryfikację poprzez ZUS i KAS w odniesieniu do zatrudnienia i przychodów oraz tzw. due diligence (dogłębna analiza sytuacji finansowej, stanu majątkowego oraz funkcjonowania danego podmiotu w branży – przyp. red.) w przypadku Tarczy dla Dużych Przedsiębiorstw.

Wprowadzono także kontrolę przyznawanych subwencji we współpracy z KAS i CBA (a także szczegółową weryfikację w trakcie procesu umorzeń i postępowań wyjaśniających). Istotnym elementem okazał się także własny algorytm – w tym przypadku specjalnie stworzony system przeciwdziałania wyłudzeniom.

Krzysztof Pączkowski

Czytaj też: Nowa koalicja rządowa uderza w Orlen. Co z inwestorami i PPK?

Czytaj też: Co dalej z rynkiem akcji? Padają kolejne rekordy!

Powiązane tematy

Komentarze