Opinie

Fot.sxc.hu
Fot.sxc.hu

Atrakcyjność inwestycyjna Polski: brakuje determinacji

Komentator wGospodarce.pl

Komentator wGospodarce.pl

  • Opublikowano: 3 września 2013, 19:42

  • Powiększ tekst

Polska Izba Motoryzacji, we współpracy z Grupą Ekspertów Izby, w skład której wchodzą przedstawiciele firm z sektora przemysłu motoryzacyjnego, dokonała oceny skuteczności polskiej polityki gospodarczej wobec wyzwań stojących przed tym sektorem w ciągu najbliższych pięciu lat.

W przedmiotowej ocenie rynku wskazano na bardzo istotne dla rozwoju sektora przemysłu motoryzacyjnego w Polsce obszary, które w najbliższej przyszłości powinny znaleźć odzwierciedlenie w działaniach polskiego rządu. Eksperci wskazali na problemy, z jakimi ma do czynienia przemysł motoryzacyjny oraz priorytety, które wymagają pilnego działania.

Żółte kartki

Pierwszą żółtą kartkę otrzymały działania skierowane do producentów pojazdów szukających lokalizacji dla nowej inwestycji. Zdaniem ekspertów polskie instytucje zbyt słabo starają się zdobyć względy inwestorów. - Na szczególną uwagę zasługuje procedura od pierwszego kontaktu z potencjalnym inwestorem do uruchomienia zakładu. Inwestorzy oceniają ten czas na 24 miesiące. Każde skrócenie tego okresu jest atutem w procesach negocjacyjnych i znacznie poprawi atrakcyjność inwestycyjną Polski na tle innych krajów – mówi Luk Palmen, prezes zarządu InnoCo, członek Grupy Ekspertów PIM. Dlatego zaleca się coroczną analizę procedur administracyjno-prawnych dla nowych inwestycji, dokonanie usprawnień oraz stworzenie katalogu dobrych praktyk dla samorządów lokalnych.

Eksperci zwracają uwagę na to, że w całym łańcuchu wartości, coraz to istotniejszą rolę odgrywają dostawcy i poddostawcy. - Firmy te są dzisiaj silnie reprezentowane w Polsce. Ich przedstawiciele widzą przyszłość krajowej motoryzacji przede wszystkim w określonych niszach - podkreśla Paweł Gos, prezes zarządu Exact Systems, członek Grupy Ekspertów PIM. – Jednak w procesie podejmowania przez dostawców i poddostawców decyzji lokalizacyjnych kolejnych projektów, centrale koncernów patrzą na całościowy pakiet zachęt, w tym, na ominięcie lub przynajmniej skrócenie procedury administracyjnej przy uruchamianiu kolejnego projektu inwestora, który w strefie prowadzi już działalność gospodarczą – dodaje Paweł Gos.

Priorytety w polskiej motoryzacji

Eksperci nie mają wątpliwości, że polska oferta inwestycyjna jest wciąż atrakcyjna dla przemysłu motoryzacyjnego. Jednocześnie wskazują obszary, które w najbliższej przyszłości wymagają pilnej korekty:

• Edukacja i rynek pracy:
Edukacja na poziomie szkół zawodowych i technicznych: uruchomienie modularnego kształcenia z uwzględnieniem praktyk w firmach. Głos sektora motoryzacji potrzebny jest w debacie  o przyszłości szkół zawodowych i technicznych w Polsce.

Edukacja na poziomie uczelni wyższych: intensyfikowanie dialogu między przedstawicielami kierunków technicznych a przedsiębiorstwami w zakresie wdrożenia programów, które przygotowują przyszłych inżynierów do pracy w motoryzacji.

Lokalne pakty zatrudnienia: firmy motoryzacyjne coraz częściej angażują się w szkolenia nowych pracowników, a dodatkowe koszty obciążają budżety firm i osłabiają ich pozycję.

Z drugiej strony przewidziane są kolejne środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekty szkoleniowe w latach 2014-2020. Firmy apelują o skoordynowane działań na poziomie lokalnym, aby zapobiec nieodpowiedniemu rozdysponowaniu środków na ogólne szkolenia.

• Prawo:
Stabilny system podatkowy: jednoznaczne interpretacje zapisów prawa podatkowego.

Elastyczny Kodeks Pracy: zmiany w  „Kodeksie Pracy”, „Ustawie o Związkach Zawodowych” oraz „Ustawie o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego dla pracowników
i przedsiębiorców” stanowią właściwy początek procesu uelastycznienia rynku pracy w Polsce.

Polityka ochrony środowiska: sektor motoryzacji stawia na innowacyjne procesy produkcji,  a jednocześnie zwraca uwagę na skuteczne zarządzania zasobami, w tym energią  i materiałami. Przewidując odpowiednie nakłady w tym zakresie na najbliższe lata, firmy oczekują rzetelnej współpracy z samorządami lokalnymi i agendami rządowymi w zakresie ochrony środowiska.

• Finanse:
Motoryzacja postrzegana jest w innych krajach, jako istotny napęd rozwoju gospodarczego i inicjator nowych technologii dla krajowej gospodarki. W związku z tym, przy każdej poważniej inwestycji prowadzone są negocjacje dotyczące rządowego wsparcia finansowego, które przekonują inwestora do podjęcia ostatecznej decyzji. W Polsce brak jest stosownych rynkowych instrumentów finansowych, które pozwolą polskim firmom motoryzacyjnym dokonywać kapitałochłonnych inwestycji.

- Ważnym zagadnieniem poruszanym w branży jest zwiększenie płynności finansowej przedsiębiorstw oraz zabezpieczenie transakcji z odbiorcami. Nie bez znaczenia są nowoczesne materiały kompozytowe i technologie, które są szansą dla rodzimego sektora motoryzacyjnego. Wymaga to jednak dużych nakładów finansowych, a te z kolei potrzebują przychylności rządu oraz stabilnego prawa – podsumowuje Roman Kantorski, Prezes Polskiej Izby Motoryzacji.

Opr. Jas/Polska Izba Motoryzacji

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych