Analizy

Wyniki finansowe deweloperów z wyróżnieniem

źródło: Jarosław Jędrzyński, portal RynekPierwotny.pl

  • Opublikowano: 30 listopada 2014, 13:35

    Aktualizacja: 30 listopada 2014, 13:38

  • 0
  • Powiększ tekst

Zakończony właśnie sezon publikacji wyników finansowych spółek notowanych na GPW za 3. kwartał br. okazał się dla deweloperów w pełni zadowalający. Na tyle nawet, że giełdowy segment deweloperski doczekał się szeregu pochwał jako jeden z niewielu, którym udało się zwiększyć sprzedaż i poprawić wyniki. Wygląda na to, że zapoczątkowany półtora roku temu proces poprawy dynamiki sprzedaży deweloperów mieszkaniowych, uznany za początek ożywienia branżowej koniunktury, powoli zaczyna odnajdywać swoje odzwierciedlenie w ich raportach finansowych

Jak obliczyła Gazeta Giełdy Parkiet, w III kwartale br. przychody firm deweloperskich przekroczyły 5 mld zł, co oznacza wzrost o prawie 5 proc. w stosunku do kwartału poprzedniego. Do tego znacznej poprawie uległa zyskowność firm z branży. Zyski operacyjne wzrosły o blisko 130 proc. Segment deweloperski zanotował także dodatni zysk netto. Z 26-ciu notowanych na GPW firm deweloperskich 15 wykazało dodatni wynik finansowy, a pięciu z nich udało się go poprawić.

Mieszkaniówka w czołówce

Ze statystycznego punktu widzenia sytuacja wygląda jeszcze lepiej w gronie deweloperów, których jedynym lub głównym przedmiotem działalności jest budownictwo mieszkaniowe. Z ósemki takich firm, największych i najbardziej rozpoznawalnych na rynku, tylko Ronson Europe zanotował w ostatnim kwartale wpadkę w postaci wartości ujemnej na poziomie zysku netto. Pozostali deweloperzy zgodnie wykazali zyski, choć tylko w trzech przypadkach był on spektakularnie wyższy licząc rok do roku – tłumaczy Jarosław Jędrzyński z portalu RynekPierwotny.pl.

Po okresie słabszego pierwszego półrocza ponownie wysoką formę w generowaniu dochodów zaprezentował Dom Development, który czystym zyskiem na poziomie ponad 15 mln złotych bardzo pozytywnie zaskoczył rynek. Dla akcjonariuszy lidera rodzimej deweloperki mieszkaniowej ma to tym większe znaczenie, że spółka corocznie całość zarobionych środków przeznacza na dywidendę.

Ponownie na wyróżnienie zasłużył sobie branżowy lider z czasów mieszkaniowego boomu, czyli Polnord. Po zdecydowanie nieudanym pod względem finansowym roku ubiegłym, kiedy to spółka zanotowała wysoką stratę, w roku bieżącym z kwartału na kwartał widać wyraźnie, że ten uznany deweloper nabiera wiatru w żagle. Świadczy to o optymalnym wykorzystaniu przez zarząd firmy poprawy koniunktury w pierwotnym segmencie rynku mieszkaniowego.

Prawdopodobnie jednak największym beneficjentem pozytywnych zmian koniunkturalnych w ramach pierwotnego segmentu krajowego rynku nieruchomości mieszkaniowych jest inna spółka deweloperska, pominięta w zestawieniu – Marvipol. Po doskonałym pierwszym półroczu, także trzeci kwartał okazał się w przypadku tej firmy nadzwyczaj owocny. Czysty zysk w tym okresie na poziomie blisko 18 mln zł robi wrażenie, a dzięki temu poziom zysku netto Marvipolu od początku roku dobija już prawie do 50 mln zł. Spółka jednak nie jest zaliczana do indeksu WIG-deweloperzy z uwagi na prowadzoną równolegle wciąż pod tym samym szyldem działalność w branży motoryzacyjnej.

Po trzech kwartałach na remis

Nieźle prezentują się też wyniki ósemki deweloperskich tuzów branży mieszkaniowej po zsumowaniu wyników trzech pierwszych kwartałów tego roku. Przede wszystkim należy docenić fakt braku strat na poziomie zysku netto za ten okres w przypadku kompletu prezentowanych przedsiębiorstw. Razem zysk przedmiotowych spółek wyniósł w tym okresie prawie 113 mln zł. O ile jednak sumaryczny zysk netto w trzecim kwartale nie zmienił się prawie licząc rok do roku, to tegoroczny wynik po 3 kwartałach jest o kilka procent niższy od ubiegłorocznego.

Poprawa od przyszłego roku

Rozpatrując wyniki finansowe firm deweloperskich, których podstawowym przedmiotem działalności jest budownictwo mieszkaniowe, ze szczególnym uwzględnieniem zysku netto za wybrany okres, należy mieć na uwadze, że w tym segmencie rynku nieruchomości tego typu parametry, choć są wiarygodnym wskaźnikiem kondycji finansowej spółek, nie muszą do końca odzwierciedlać bieżącego stanu koniunktury, ani też nawet bieżącej sytuacji poszczególnych firm. Osiągnięty zysk netto jest bowiem efektem tzw. przekazań, a więc zawarcia ostatecznych umów przeniesienia własności lokali pochodzących ze sprzedaży, a ściślej przedsprzedaży poprzednich okresów. Są więc bardziej efektem działalności operacyjnej sprzed kilku kwartałów, aniżeli aktywności gospodarczej z okresu, którego dotyczą.

Można z tego wyciągnąć taki wniosek, że na istotną i bardziej powszechną poprawę wyników finansowych notowanych na GPW deweloperów mieszkaniowych przyjdzie jeszcze trochę poczekać – pisze Jarosław Jędrzyński z portalu RynekPierwotny.pl. Sprzedaż mieszkań na rynku pierwotnym na dobre ruszyła dopiero od początku drugiej połowy ubiegłego roku, by w końcu 2013 osiągnąć historycznie wysokie poziomy. Należy więc oczekiwać, że wciąż utrzymująca się na wysokim poziomie sprzedaż mieszkań z pierwszej ręki powinna znaleźć swoje pozytywne odbicie w raportach finansowych deweloperów już w pierwszej połowie przyszłego roku.

Powiązane tematy

Komentarze