Analizy

fot. www.freeimages.com
fot. www.freeimages.com

W 18 z 28 krajów UE dopłaty bezpośrednie dla rolników są wyższe niż w Polsce - kto i ile dostaje z Brukseli?

źródło: PAP

  • Opublikowano: 22 listopada 2015, 14:48

  • 1
  • Powiększ tekst

Choć Polska należy do największych beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej, średnia stawka dopłat bezpośrednich do hektara to nad Wisłą 86 proc. unijnej średniej, czyli 207 euro. Więcej dostają np. rolnicy z Czech czy Węgier, a mniej np. z Hiszpanii i Portugalii. Nie oznacza to, że Warszawa na rolnictwo otrzymuje mało - na lata 2015-2020 na dopłaty bezpośrednie oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w unijnej kasie dla Polski przewidziano 27,45 mld euro. Więcej z "28" na rolnictwo dostają tylko Francja, Niemcy, Hiszpania i Włochy.

Premier Beata Szydło w swym expose zapowiedziała podjęcie sprawy wyrównywania dopłat dla rolników do poziomu innych krajów UE. "Nie może być tak, że polscy rolnicy mają inne, gorsze warunki funkcjonowania, niż rolnicy w innych krajach Unii Europejskiej" - mówiła w środę w Sejmie.

Dziś w Unii dopłaty bezpośrednie kształtują się na bardzo różnym poziomie: najwyższe są na Malcie (448 euro do ha), Cyprze (429 euro do ha), w Holandii (417 euro do ha). Najniższe - w Chorwacji (99 euro do ha), na Łotwie (109 euro do ha), czy Rumunii (122 euro do ha).

Jednak rolnictwo Starego Kontynentu jest mocno zróżnicowane: na Malcie i Cyprze dużą część upraw stanowią niewielkie, często mierzące poniżej 1 ha gaje oliwne, winnice lub plantacje cytrusów, natomiast we Francji, Niemczech, czy Wielkiej Brytanii dominują wielkoobszarowe uprawy zbóż i pastwiska. Europę Środkową charakteryzuje znów duża liczba ludzi utrzymujących się z produkcji rolnej, a także znaczne rozdrobnienie gospodarstw, często rodzinnych.

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej, która weszła w życie w styczniu 2014 roku, przewiduje m.in. bardziej sprawiedliwy rozdział wsparcia i niwelowanie największych różnic w pomocy dla unijnych rolników. Oznacza to m.in., że płatności dla polskich rolników będą stopniowo rosły, a w krajach, gdzie są najwyższe - spadały.

Średnia unijna dopłata w 2015 roku wynosi 240 euro na hektar. Natomiast polski rolnik może liczyć na 207 euro na hektar (86 proc. średniej). W 2007 roku otrzymywał 87 euro na ha (40 proc. średniej). Natomiast w 2020 subsydia dla farmerów z Polski mają wzrosnąć do 212 euro na ha (do 88 proc. średniej UE).

Dla porównania rolnik z Holandii w 2007 roku otrzymywał 445 euro na ha (203 proc. średniej w UE), w 2015 ma 417 euro na ha (174 proc.), a w 2020 dostanie 391 euro na ha (163 proc.).

W podobnej do Polski pod względem liczby ludności i obszaru (ale nie struktury rolnictwa) Hiszpanii rolnik w 2007 roku otrzymał 196 euro na ha (89 proc. średniej), w 2015 r. - 204 euro (85 proc.), a w 2020 dostanie 206 euro (86 proc.).

Poniżej zestawienie, jak wyglądają dopłaty dla rolników w całej Unii.

1. Austria

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. - 241 euro/ha (101 proc. unijnej średniej) całkowita koperta krajowa na lata 2015-2020 - 4,154 mld euro na płatności bezpośrednie, 3,37 mld euro na rozwój obszarów wiejskich liczba gospodarstw - 150 tys. obszary wykorzystywane w rolnictwie - 2,87 mln ha odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie - 4,5 proc. całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej - 7,02 mld euro

2. Belgia

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. - 395 euro/ha (165 proc.) koperta krajowa na lata 2015-2020 - 3,14 mld euro na płatności bezpośrednie, 473 mln euro na rozwój obszarów wiejskich liczba gospodarstw - 43 tys. obszary wykorzystywane w rolnictwie - 1,35 mln ha odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie - 1,3 proc. całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej - 8,53 mld euro

3. Bułgaria

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. - 161 euro/ha (67 proc.) koperta krajowa na lata 2015-2020 - 4,54 mld euro na płatności bezpośrednie, 2 mld euro na rozwój obszarów wiejskich liczba gospodarstw - 370 tys. obszary wykorzystywane w rolnictwie - 4,47 mln ha odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie - 19 proc. całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej - 3,86 mld euro

4. Chorwacja

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. - 99 euro/ha (42 proc.) koperta krajowa na lata 2015-2020 - 1,06 mld euro na płatności bezpośrednie, 1,99 mld euro na rozwój obszarów wiejskich liczba gospodarstw - 233,3 tys. obszary wykorzystywane w rolnictwie - 1,31 mln ha odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie - 14,9 proc. całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej - 2,44 mld euro

5. Cypr

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. - 429 euro/ha (172 proc.) koperta krajowa na lata 2015-2020 - 299 mln euro na płatności bezpośrednie, 113 mln euro na rozwój obszarów wiejskich liczba gospodarstw - 38,9 tys. obszary wykorzystywane w rolnictwie - 118 tys. ha odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie - 3,9 proc. całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej - 736 mln euro

6. Czechy

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. - 251 euro/ha (105 proc.) koperta krajowa na lata 2015-2020 - 5,21 mld euro na płatności bezpośrednie, 1,85 mld euro na rozwój obszarów wiejskich liczba gospodarstw - 22,9 tys. obszary wykorzystywane w rolnictwie - 3,48 mln ha odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie - 3,2 proc. całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej - 4,88 mld euro

7. Dania

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. - 346 euro/ha (145 proc.) koperta krajowa na lata 2015-2020 - 5,41 mld euro na płatności bezpośrednie, 539 mln euro na rozwój obszarów wiejskich liczba gospodarstw - 42,1 tys. obszary wykorzystywane w rolnictwie - 2,64 mln ha odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie - 2,5 proc. całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej - 11,88 mld euro

8. Estonia

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. - 130 euro/ha (54 proc.) koperta krajowa na lata 2015-2020 - 837 mln euro na płatności bezpośrednie, 622 mln euro na rozwój obszarów wiejskich liczba gospodarstw - 19,6 tys. obszary wykorzystywane w rolnictwie - 940 tys. ha odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie - 4,3 proc. całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej - 876 mln euro

9. Finlandia

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. - 228 euro/ha (95 proc.) koperta krajowa na lata 2015-2020 - 3,14 mld euro na płatności bezpośrednie, 2,04 mld euro na rozwój obszarów wiejskich liczba gospodarstw - 63,9 tys. obszary wykorzystywane w rolnictwie - 2,29 mln ha odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie - 4,6 proc. całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej - 4,83 mld euro

10.Francja

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. - 271 euro/ha (113 proc.) koperta krajowa na lata 2015-2020 - 45,04 mld euro na płatności bezpośrednie, 8,5 mld euro na rozwój obszarów wiejskich liczba gospodarstw - 516,1 tys. obszary wykorzystywane w rolnictwie - 27,83 mln ha odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie - 2,8 proc. całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej - 73,59 mld euro

11.Grecja

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. - 394 euro/ha (164 proc.) koperta krajowa na lata 2015-2020 - 12 mld euro na płatności bezpośrednie, 3,59 mld euro na rozwój obszarów wiejskich liczba gospodarstw - 723,1 tys. obszary wykorzystywane w rolnictwie - 5,17 mln ha odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie - 12,9 proc. całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej - 10,29 mld euro

12.Hiszpania

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. - 204 euro/ha (85 proc. średniej) koperta krajowa na lata 2015-2020 - 29,1 mld euro na płatności bezpośrednie, 7,1 mld euro na rozwój obszarów wiejskich liczba gospodarstw - 989,8 tys. obszary wykorzystywane w rolnictwie - 23,75 mln ha odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie - 4,3 proc. całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej - 43,75 mld euro

13.Holandia

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. - 417 euro/ha (174 proc.) koperta krajowa na lata 2015-2020 - 4,57 mld euro na płatności bezpośrednie, 520 mln euro na rozwój obszarów wiejskich liczba gospodarstw - 72,3 tys. obszary wykorzystywane w rolnictwie - 1,87 mln ha odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie - 2,6 proc. całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej - 27,29 mld euro

14.Irlandia

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. - 243 euro/ha (102 proc.) koperta krajowa na lata 2015-2020 - 7,27 mld euro na płatności bezpośrednie, 1,87 mld euro na rozwój obszarów wiejskich liczba gospodarstw - 139,9 tys. obszary wykorzystywane w rolnictwie - 4,99 mln ha odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie - 5,7 proc. całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej - 7,45 mld euro

15.Litwa

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. - 152 euro/ha (64 proc.) koperta krajowa na lata 2015-2020 - 2,73 mld euro na płatności bezpośrednie, 1,38 mld euro na rozwój obszarów wiejskich liczba gospodarstw - 199,9 tys. obszary wykorzystywane w rolnictwie - 2,74 mln ha odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie - 8,4 proc. całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej - 2,78 mld euro

16.Luksemburg

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. - 256 euro/ha (107 proc.) koperta krajowa na lata 2015-2020 - 201 mln euro na płatności bezpośrednie, 863 mln euro na rozwój obszarów wiejskich liczba gospodarstw - 2,2 tys. obszary wykorzystywane w rolnictwie - 131 tys. ha odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie - 1,1 proc. całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej - 461 mln euro

17.Łotwa

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. - 109 euro/ha (45 proc.) koperta krajowa na lata 2015-2020 - 1,41 mld euro na płatności bezpośrednie, 830 mln euro na rozwój obszarów wiejskich liczba gospodarstw - 83,4 tys. obszary wykorzystywane w rolnictwie - 1,79 mln ha odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie - 7,6 proc. całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej - 850 mln euro

18.Malta

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. - 448 euro/ha (187 proc.) koperta krajowa na lata 2015-2020 - 29 mln euro na płatności bezpośrednie, 85 mln euro na rozwój obszarów wiejskich liczba gospodarstw - 12,5 tys. obszary wykorzystywane w rolnictwie - 11,5 tys. ha odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie - 3,0 proc. całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej - 130 mln euro

19.Niemcy

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. - 308 euro/ha (129 proc.) koperta krajowa na lata 2015-2020 - 30,57 mld euro na płatności bezpośrednie, 7,03 mld euro na rozwój obszarów wiejskich liczba gospodarstw - 299,1 tys. obszary wykorzystywane w rolnictwie - 16,7 mln ha odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie - 1,5 proc. całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej - 53,13 mld euro

20.Polska

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. - 207 euro/ha (86 proc.) koperta krajowa na lata 2015-2020 - 18,08 mld euro na płatności bezpośrednie, 9,37 mld euro na rozwój obszarów wiejskich liczba gospodarstw - 1,5 mln obszary wykorzystywane w rolnictwie - 14,44 mln ha odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie - 12,6 proc. całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej - 22,53 mld euro

21.Portugalia

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. - 154 euro/ha (64 proc.) koperta krajowa na lata 2015-2020 - 3,46 mld euro na płatności bezpośrednie, 3,48 mld euro na rozwój obszarów wiejskich liczba gospodarstw - 305,3 tys. obszary wykorzystywane w rolnictwie - 3,66 mln ha odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie - 10,5 proc. całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej - 6,54 mld euro

22.Rumunia

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. - 122 euro/ha (51 proc.) koperta krajowa na lata 2015-2020 - 10,5 mld euro na płatności bezpośrednie, 6,86 mld euro na rozwój obszarów wiejskich liczba gospodarstw - 3,86 mln obszary wykorzystywane w rolnictwie - 13,3 mln ha odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie - 30 proc. całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej - 18,16 mld euro

23.Słowacja

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. - 201 euro/ha (84 proc.) koperta krajowa na lata 2015-2020 - 2,31 mld euro na płatności bezpośrednie, 1,61 mld euro na rozwój obszarów wiejskich liczba gospodarstw - 24,5 tys. obszary wykorzystywane w rolnictwie - 1,9 mln ha odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie - 3,2 proc. całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej - 2,25 mld euro

24.Słowenia

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. - 286 euro/ha (119 proc.) koperta krajowa na lata 2015-2020 - 819 mln euro na płatności bezpośrednie, 719 mln euro na rozwój obszarów wiejskich liczba gospodarstw - 74,7 tys. obszary wykorzystywane w rolnictwie - 482 tys. ha odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie - 8,4 proc. całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej - 1,17 mld euro

25.Szwecja

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. - 227 euro/ha (95 proc.) koperta krajowa na lata 2015-2020 - 4,18 mld euro na płatności bezpośrednie, 1,49 mld euro na rozwój obszarów wiejskich liczba gospodarstw - 71,1 tys. areał gospodarstw - 3,06 mln ha odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie - 2,2 proc. całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej - 6,3 mld euro

26.Węgry

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. - 271 euro/ha (113 proc.) koperta krajowa na lata 2015-2020 - 7,62 mld euro na płatności bezpośrednie, 2,96 mld euro na rozwój obszarów wiejskich liczba gospodarstw - 576,8 tys. obszary wykorzystywane w rolnictwie - 4,7 mln ha odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie - 7,1 proc. całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej - 7,54 mld euro

27.Wielka Brytania

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. - 211 euro/ha (88 proc.) koperta krajowa na lata 2015-2020 - 21,41 mld euro na płatności bezpośrednie, 2,21 mld euro na rozwój obszarów wiejskich liczba gospodarstw - 186,8 tys. obszary wykorzystywane w rolnictwie - 16,88 mln ha odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie - 1,2 proc. całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej - 29,42 mld euro

28.Włochy

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. - 301 euro/ha (127 proc.) koperta krajowa na lata 2015-2020 - 22,96 mld euro na płatności bezpośrednie, 8,94 mld euro na rozwój obszarów wiejskich liczba gospodarstw - 1,62 mln obszary wykorzystywane w rolnictwie - 12,85 mln ha odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie - 3,7 proc. całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej - 49,93 mld euro

PAP, sek

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze