Analizy

Rośnie zainteresowanie firm finansowaniem poprzez emisje obligacji

źródło: Jan Mazurek, ekspert Domu Maklerskiego Michael/Ström

  • Opublikowano · 16 sierpnia 2016, 16:59

    Aktualizacja · 16 sierpnia 2016, 16:59

  • 0
  • Tagi: finansowanie firmy Fitch obligacje firm obligacje korporacyjne przedsiębiorstwo
  • Powiększ tekst

Rośnie zainteresowanie finansowaniem poprzez emisje obligacji. W szczególności zalety tego instrumentu doceniają przedsiębiorstwa. Sprzyja temu zarówno zaostrzenie wymogów w zakresie pozyskania kredytu bankowego, wzrost opłat bankowych, jak również poprawa świadomości finansowania instrumentami alternatywnymi. W przypadku emisji obligacji przedsiębiorstwo unika skomplikowanych procedur bankowych, ma większą swobodę w kształtowaniu kosztu pozyskania kapitału oraz ustalania zabezpieczeń.

Trend wzrostowy na rynku obligacji potwierdza Fitch Polska. Jak wynika z raportu tej firmy ratingowej za II kwartał 2016 roku, rynek obligacji nieskarbowych (o terminie zapadalności powyżej 365 dni) był wart 141,2 mld zł. Oznacza to wzrost o 12,5 proc. w skali roku oraz o 4,1 proc. w II kwartale br. Tylko w pierwszym półroczu br. wprowadzono na rynek obligacje o wartości 16,3 mld zł, z tego na przedsiębiorstwa przypada 10,7 mld zł. W raporcie ujęto obligacje w podziale na przedsiębiorstwa, banki oraz jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku firm, wartość istniejących obligacji przedsiębiorstw była na koniec II kwartału br. o 20,9 proc. wyższa niż rok wcześniej i wyniosła 67,0 mld zł. Należy dodać, że w II kwartale br. wartość obligacji przedsiębiorstw wzrosła o 3,6 proc. Udział sektora przedsiębiorstw w całym rynku obligacji wyniósł 47,5 proc.

Natomiast wartość obligacji banków na koniec czerwca br. wyniosła 54,3 mld zł. (wzrost o 6,8 proc. w skali roku oraz o 6,5 proc. w skali kwartału). Stanowi to 38,5 proc udziału w całym rynku obligacji.

O 3,6 proc. wzrosła w ciągu roku wartość znajdujących się na rynku obligacji komunalnych. Jednak w II kwartale br. nastąpił spadek ich wartości o 0,2 proc. Ostatecznie na koniec pierwszego półrocza samorządy były zadłużone z tytułu obligacji na kwotę 19,6 mld zł. Raport Fitch Polska uwzględnia również krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe (do 365 dni), których wartość na koniec II kwartału br. wyniosła 12,7 mld zł i była o 21,4 proc. niższa aniżeli w analogicznym okresie ubiegłego roku oraz o 14,8 proc. wyższa niż w I kwartale br.

Komentarze