Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay.com

Najważniejsze inwestycje w górę!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 18 listopada 2021, 12:55

  • 0
  • Powiększ tekst

Kolejna broń opozycji wytrącona. Eksperci wspierający opozycję nie przestają podkreślać, że inwestycje „leżą”. Tymczasem te kluczowe dla przestawienia polskiej gospodarki na innowacyjne tory podskoczyły w tempie dwucyfrowym!

Nakłady wewnętrzne na działalność badawczo rozwojową (B+R) w dziedzinie biotechnologii w 2020 r. uległy zwiększeniu w skali roku o 11,6 proc., osiągając wartość 1 090,1 mln zł, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wielkość nakładów wewnętrznych na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii wyniosła 296,7 mln zł w ub. roku, co oznacza wzrost o 13,5 proc r/r.

Działalność badawczą i rozwojową w dziedzinie biotechnologii w 2020 roku prowadziło w Polsce 227 podmiotów, z czego nieco ponad połowę stanowiły podmioty sektora przedsiębiorstw. Najliczniejszą grupą pod względem obszarów zastosowania biotechnologii były podmioty zajmujące się ochroną zdrowia ludzi - 55,1 proc ogólnej liczby podmiotów prowadzących biotechnologiczną działalność B+R, podał GUS.

Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie biotechnologii w 2020 r. uległy zwiększeniu o 11,6% w skali roku, osiągając wartość 1 090,1 mln zł. Nakłady wewnętrzne podmiotów zaliczanych do sektora przedsiębiorstw stanowiły 48,6% tej kwoty, sektora szkolnictwa wyższego - 49,6%, natomiast sektora rządowego wraz z sektorem prywatnych instytucji niekomercyjnych - 1,8% - czytamy w informacji pt. „Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2020 r.”.

W 2020 r. w działalność B+R w dziedzinie biotechnologii zaangażowanych było 7 755 osób. Liczba pracujących zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 0,4%. Niemal trzy czwarte personelu zaangażowanego w działalność B+R w dziedzinie biotechnologii stanowili badacze, podano także.

Według danych GUS, działalność w dziedzinie biotechnologii prowadziły 177 przedsiębiorstw w 2020 r., tj. o 2,2 proc mniej niż przed rokiem, w tym 44,6% prowadzących działalność w dziedzinie biotechnologii to przedsiębiorstwa określane jako wyspecjalizowane w działalności biotechnologicznej (DBF).

Nakłady wewnętrzne poniesione przez przedsiębiorstwa na działalność biotechnologiczną wyniosły 1 220,3 mln zł i zwiększyły się w skali roku o 2,8 proc W dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach w 2020 r. pracowało 3 911 osób - czytamy dalej.

W 2020 r. w działalność biotechnologiczną zaangażowanych było 9 702 osób (o 6 proc mniej niż przed rokiem), z czego prawie połowa to pracujący w przedsiębiorstwach. Działalnością badawczą i rozwojową w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach zajmowały się 1 964 osoby, podano także.

Według danych GUS, wielkość nakładów wewnętrznych na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii wyniosła 296,7 mln zł, tj. o 13,5 proc więcej niż przed rokiem.

Najwyższy udział w nakładach wewnętrznych na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nanotechnologii miał sektor szkolnictwa wyższego (73,4%); udział sektorów przedsiębiorstw oraz rządowego łącznie z sekto-rem prywatnych instytucji niekomercyjnych wyniósł odpowiednio 24,3% i 2,3% - czytamy również w publikacji.

W ubiegłym roku działalność nanotechnologiczną prowadziło 71 przedsiębiorstw, tj. o 17,4% mniej w skali roku.

W 2020 r. na działalność nanotechnologiczną przeznaczono 275,9 mln zł, z czego 89,7 proc stano-wiły środki własne przedsiębiorstw. W stosunku do roku poprzedniego nakłady na działalność nanotechnologiczną zmalały o 2,4 proc. Na działalność badawczą i rozwojową w dziedzinie nanotechnologii w 2020 r. przedsiębiorstwa wydatkowały 60,6 mln zł, co stanowiło 22,0 proc. nakładów ogółem na nanotechnologię (wobec 21,7 proc. przed rokiem) - podał GUS.

W 2020 r. w działalność nanotechnologiczną (zarówno w jednostkach naukowych, jak i w przedsiębiorstwach) zaangażowanych było 3 100 osób. W przedsiębiorstwach pracowało 997 osób, tj. o 4,0 proc. mniej niż przed rokiem. Działalność badawczą i rozwojową w przedsiębiorstwach prowadziło 348 osób, co stanowiło 34,9 proc. ogólnej liczby pracujących w dziedzinie nanotechnologii.

Czytaj też: PIE: Polska eksportowym liderem w regionie

ISBnews/KG

Powiązane tematy

Komentarze