Informacje

Inwestycje w ograniczonym stopniu napędzają dziś wzrost gospodarczy / autor: Pixabay
Inwestycje w ograniczonym stopniu napędzają dziś wzrost gospodarczy / autor: Pixabay

AKTUALIZACJA

PKB rośnie, ale mocno zaskoczyły na minus inwestycje

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 3 czerwca 2024, 10:23

    Aktualizacja: 3 czerwca 2024, 10:55

  • Powiększ tekst

Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł o 2 proc. r/r w I kw. 2024 r. wobec 0,4 proc. spadku r/r w analogicznym kwartale 2023 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując szacunki tych danych.

Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w I kwartale 2024 r. zwiększył się realnie o 2 proc. rok do roku wobec spadku o 0,4 proc. w analogicznym kwartale 2023 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego)” - czytamy w komunikacie. Według szybkiego szacunku (opublikowanego w połowie maja), wzrost PKB w tym ujęciu w I kw. wyniósł 1,9 proc.

W I kwartale 2024 r. dynamika realnego PKB wyrównanego sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zwiększyła się o 0,5 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i była wyższa niż przed rokiem o 1,3 proc.

Inwestycje – zamiast wzrostu mocny spadek

Z danych GUS wynika, że inwestycje w I kw. spadły o 1,8 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 4,6 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 1,7 proc. rdr. Z konsensusu przeprowadzonego przez PAP Biznes wynika, że rynek oczekiwał wzrostu inwestycji o 2,0 proc. rdr, wzrostu konsumpcji prywatnej o 3,2 proc. rdr i wzrostu popytu krajowego o 1,5 proc. rdr.

Popyt krajowy napędza wzrost gospodarczy

Wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego w I kw. 2024 r. wyniósł +1,6 pkt proc. (wobec -1,4 pkt w poprzednim kwartale), natomiast wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB wyniósł -0,2 pkt proc. wobec +3,6 pkt proc. w poprzednim kwartale, podał GUS.

W efekcie wpływ popytu krajowego na gospodarkę był pozytywny i wyniósł +1,6 pkt proc. (w IV kwartale 2023 r. negatywny wpływ wyniósł -1,4 pkt proc.). Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem i negatywny wpływ akumulacji brutto. Wpływ spożycia ogółem wyniósł +4,6 pkt proc. (wobec +1,4 pkt proc. w IV kwartale 2023 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł +2,7 pkt proc., a wpływ spożycia publicznego wyniósł +1,9 pkt proc. (w IV kwartale 2023 r. odpowiednio 0 pkt proc i +1,4 pkt proc.). Wpływ popytu inwestycyjnego na PKB wyniósł -0,2 pkt proc. (wobec +3,6 pkt proc. w IV kwartale 2023 r.). Wpływ przyrostu rzeczowych środków obrotowych wyniósł -2,8 pkt proc. (wobec wpływu -6,4 pkt proc. w IV kwartale 2023 r.). W konsekwencji wpływ akumulacji brutto na wzrost PKB był negatywny i wyniósł -3 pkt proc. (wobec -2,8 pkt proc. w IV kwartale 2023 r.)” - czytamy w komunikacie.

W I kwartale br. zanotowano pozytywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +0,4 pkt proc. (wobec +2,4 pkt proc. w IV kwartale 2023 r.), podał także Urząd.

W I kwartale 2024 r. nastąpił wzrost PKB, który w skali roku wyniósł 2 proc.. Wpłynęło na to dodatnie saldo obrotów handlu zagranicznego oraz zwiększenie popytu krajowego o 1,7 proc. (w IV kwartale 2023 r. spadek popytu krajowego wyniósł 1,5 proc.). Złożył się na to spadek akumulacji brutto o 19,8 proc. (wobec spadku w IV kwartale 2023 r. o 10,3 proc.) oraz wzrost spożycia ogółem o 5,9 proc. (wobec wzrostu w IV kwartale 2023 r. o 2 proc.). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych zwiększyło się o 4,6 proc. (w IV kwartale 2023 r. pozostało na niezmienionym poziomie). Nakłady brutto na środki trwałe zmniejszyły się o 1,8 proc. (wobec wzrostu w IV kwartale 2023 r. o 15,8 proc.)” - napisano w komunikacie GUS.

PIE: wzrost gospodarczy w 2024 r. napędzać będzie głównie konsumpcja

Wzrost gospodarczy w 2024 r. napędzać będzie głównie konsumpcja. Wysoki wzrost wynagrodzeń w połączeniu z niską inflacją oznacza poprawę zamożności gospodarstw domowych. Skala odbicia konsumpcji będzie jednak słabsza niż tempo wzrostu płac – część z zarobionych pieniędzy gospodarstwa domowe przeznaczą na odbudowę oszczędności. Spodziewamy się, że w 2024 r. konsumpcja prywatna wzrośnie o ok. 3 proc. – to wyraźnie więcej niż wskazują prognozy odbicia konsumpcji w strefie euro (ok. 1 proc. rdr)” – wskazał analityk w zespole makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) Dawid Sułkowski.

W jego ocenie, na tle odbicia konsumpcji słabo prezentują się inwestycje, zwłaszcza że niższe wyniki dotyczą zarówno przedsiębiorstw i podmiotów publicznych. W I kw. nakłady inwestycyjne średnich i dużych firm spadły o 2,2 proc. w ujęciu rocznym. Analityk zwrócił też uwagę, że przedsiębiorstwa ograniczają wydatki na nowe budynki, bo nakłady inwestycyjne w tej kategorii w I kw. spadły o 14,2 proc. rdr i były niższe niż przed pandemią.

„To efekt słabszych wyników finansowych oraz cyklicznego przestoju w finansowaniu projektów z funduszy UE. Pod koniec roku wyniki poprawią się wraz z impulsem z Krajowego Planu Odbudowy. Inwestycje w 2025 r. dodatkowo przyspieszą z uwagi na wydatki z Funduszy Spójności” – stwierdził Dawid Sułkowski.

ISBnews, PAP, sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Praca z domu i 42 tys. zł miesięcznie. Nawet bez studiów

Nadchodzi DAC7: Unia skontroluje, co sprzedajesz w Internecie

Uwaga! Niemiecki potentat mleczarski wchodzi do Polski

Zemsta za protesty? Na wieś pójdzie fala wysokich kar

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych