Informacje

'Wokół Polskich Spraw' Klub Ronina / autor: Fratria
'Wokół Polskich Spraw' Klub Ronina / autor: Fratria

Klub Ronina: Polska potrzebuje pogłębionych dyskusji teraz!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

 • Opublikowano: 30 listopada 2021, 17:29

  Aktualizacja: 30 listopada 2021, 17:35

 • Powiększ tekst

Jak wynika z diagnozy Klubu Ronina, perspektywa ponownego wygrania przez PiS wyborów w 2023 roku jednak oddala się i by tak się nie stało, potrzebny jest pewien rewizjonizm w obecnym działaniu. We wtorek Klub Ronina przedstawił swój wyjątkowy projekt - cykl dyskusji pt. „Wokół polskich spraw. Diagnoza społeczna węzłowych problemów 2020+”. Jest to cykl nagranych i zaprezentowanych na YouTube rozmów o najważniejszych wyzwaniach Polski w XXI wieku oraz jednocześnie propozycja wykorzystania intelektualnego członków klubu

Tym projektem i dzisiejszym wydarzeniem chcemy dać wyraźny sygnał, że jesteśmy, że jest think-tank, który może pomóc polskiej racji stanu, a wymaga tylko otwartości w podejmowaniu dyskusji - powiedział dr Józef Orzeł, filozof i prezes Fundacji Klubu Ronina.

Projekt Klubu Ronina to piętnaście unikalnych rozmów: o wyzwaniach Polski w polityce międzynarodowej, kulturze, gospodarce, historii i jej wpływie na naszą teraźniejszość i przyszłość przygotowali twórcy cyklu „Wokół polskich spraw. Diagnoza społeczna węzłowych problemów 2020+”. Wszystkie odcinki są już dostępne na oficjalnym kanale Klubu Ronina w serwisie Youtube:

PRZEJDŻ DO KANAŁU KLUBU RONINA NA YOUTUBE - WOKÓŁ POLSKICH SPRAW

W każdej z 15 rozmów, zaproszony ekspert wspólnie z prowadzącym, dyskutują o najistotniejszych dla Polski sprawach, takich jak: nasze miejsce na geopolitycznej mapie Europy, kryzys klimatyczny, zmiany społeczne, konieczność zachowania tożsamości kulturowej i obrona wartości. Szukają rozwiązań, analizują wydarzenia historyczne, zarówno ostatniego trzydziestolecia, jak i okresów wcześniejszych. Rozważają, jak nasza historia, tradycja, dorobek kulturowy wpłynęły na naszą współczesność i jak obchodzimy się z tym dziedzictwem dzisiaj. W dyskusji nie unikają tematów trudnych, czasem kontrowersyjnych, komentując wydarzenia, w których sami uczestniczyli.

W pierwszym odcinku wybitny historyk prof. Andrzej Nowak i dr Józef Orzeł, filozof i prezes Fundacji Klubu Ronina, prowadzą dyskusję na temat postrzegania współczesności, społecznej percepcji naszej przeszłości oraz dziedzictwa cywilizacyjnego i narodowego. Kolejne filmy poruszają zróżnicowane zagadnienia tworząc obraz obszarów, które są kluczowe z punktu widzenia rozwoju naszego kraju. Na przykład czwarty odcinek to przemyślenia na temat przemian gospodarczych u zarania III RP. Podzielił się nimi prof. Witold MODZELEWSKI, współautor polskiego systemu podatkowego, bezpośredni obserwator tych wydarzeń. Współczesne wyzwania gospodarcze i związaną z nimi polityką społeczną omawiali również odpowiednio w odc. 9 i 13 prawnik i prezes ZUS prof. Gertruda UŚCIŃSKA oraz znakomity ekonomista dr Artur Bartoszewicz. Najistotniejsze wyzwania geopolityczne, idee Trójmorza, a także kwestie stosunków polsko-rosyjskich i polsko-niemieckich omawiali (w odcinkach siódmym, piątym i dwunastym) między innymi Grzegorz Górny, Marek Budzisz oraz Aleksandra Rybińska. Warto również obejrzeć interesującą rozmowę o polskiej kulturze Marcina Wolskiego z Tomaszem Łysiakiem (odc. 10), a także analizę współczesnego systemu edukacji prof. Aleksandra Nalaskowskiego (odc. 3).

Każda z rozmów zasługuje na uwagę, a łączna lista uczestników dyskusji pełna jest ekspertów o unikalnej wiedzy i znakomitych umysłach, wśród nich: prof. Andrzej Nowak, prof. Wojciech Roszkowski, prof. Aleksander Nalaskowski, Aleksandra Rybińska, prof. Witold Modzelewski, ks. prof. Paweł Bortkiewicz, Wojciech Surmacz ,prof. Andrzej Zybertowicz, Marek Budzisz, Tomasz Łysiak, Grzegorz Górny, Marcin Palade, prof. Gertruda Uścińska, dr Artur Bartoszewicz, dr Józef Orzeł- czytamy w zapowiedzi.

Polska potrzebuje pogłębionej dyskusji na temat kierunków rozwoju państwa i społeczeństwa. We współczesnych mediach na taką refleksję często po prostu brakuje miejsca. Czas pandemii pokazuje, że nowoczesne technologie mogą być przekaźnikiem wartościowej debaty i jesteśmy pewni, że formuła naszego programu będzie dla widzów ciekawa i inspirująca do dalszych rozważań - powiedział Józef Orzeł, prezes Fundacji Klubu Ronina i współautor cyklu.

Rozmowy „Wokół polskich spraw” to łącznie 15 godzin dyskusji, w których znajdziemy cenne i różnorodne spojrzenia na stojące przed Polską wyzwania. Ta idea, pewnej zadumy nad obecną sytuacją świata i Polski, ale także swobodnej i twórczej dyskusji, wpisuje się w działania, które Klub Ronina prowadzi nieprzerwanie od 2007 roku.

Bez właściwego określenia czym są dziś polskie sprawy i dokąd chcemy zmierzać, nie możemy szukać dobrych dróg. Pobłądzimy. Na życie polskiej wspólnoty składa się wiele obszarów tematycznych. Potrzebujemy różnorodnych spojrzeń, a przede wszystkim czasu, bo w demokracji, diagnoza musi mieć szansę i czas na przesączenie się do społeczeństwa, winna przezeń być modyfikowana, a przede wszystkim uznana za swoją. I to jest cel Klubu Ronina od lat - dodał Józef Orzeł.

Cykl został zrealizowany dzięki wsparciu partnerów: Sponsor Główny: PKN ORLEN, Partner Strategiczny: Fundacja KGHM, Partner Projektu: Totalizator Sportowy, Partner Projektu: Fundacja ARP, Partner Projektu: PGNiG.

15 rozmów, które składają się na cykl „Wokół polskich spraw. Diagnoza społeczna węzłowych problemów 2020+” to:

 1. Prof. Andrzej NOWAK i dr Józef ORZEŁ: Gdzie MY jesteśmy w dziejach Polski?

Dlaczego umiejętność rozumowania i wiedza o swojej przeszłości są kluczowe dla teraźniejszości? Czy powinniśmy „wybrać przyszłość” i przestać spoglądać wstecz? Czemu nie jest to najlepsze rozwiązanie, znakomicie wyjaśniają prof. Andrzej Nowak i dr Józef Orzeł.

 1. Prof. Wojciech ROSZKOWSKI i dr Józef ORZEŁ: Inteligencja – upadła klasa. Czy Polacy potrzebują naiwnej życiowo post-szlachetczyzny?

Czym charakteryzuje się współczesna polska elita? Jak bardzo różni się elit z przeszłości? Czy w ogóle potrzebujemy grupy, która pełni rolę przewodnika narodu? Prof. Wojciech Roszkowski i dr Józef Orzeł rozważają za i przeciw w dyskusji o kondycji współczesnych elit.

 1. Prof. Aleksander NALASKOWSKI i dr Józef ORZEŁ: Niedokończona wieczna reforma oświaty III RP? Jakie będą Rzeczypospolite skoro tak niedobre jest młodzieży chowanie? Czy potrzebujemy szkoły? Jakie jest jej miejsce w świecie zdominowanym przez internet? Jaką funkcję kulturową spełniają „lajki”? O przyszłości powszechnej edukacji rozmawiają prof. Aleksander Nalaskowski i dr Józef Orzeł.

 1. Prof. Witold MODZELEWSKI i dr Artur BARTOSZEWICZ: Ukryte koszty sukcesu III RP. Czy punkt zerowy – „szczęki” były niezbędne?

Czym są wartości profesorskie? Kto wygrał na procesie transformacji i czego nie rozumieją współcześni politycy? Czy podatki są nam potrzebne? Po odpowiedzi na te i wiele innych pytań, zapraszamy do obejrzenia rozmowy dr. Artura Bartoszewicza z prof. Witoldem Modzelewskim.

 1. Marek BUDZISZ i dr Józef Orzeł: Krótsze ramię Moskwy? Rosja w dziejach III RP. Czy dobrze wykorzystaliśmy czas pomiędzy upadkiem ZSRR, a powrotem Rosji Putina do globalnej gry? Jaką logiką kieruje się współczesna Rosja? Jakie powinny być nasze relacje dwustronne i jak angażować naszych partnerów w Unii Europejskiej i NATO do wspólnej polityki na kierunku wschodnim? Czy silniejsza, bardziej skonsolidowana wewnętrznie, świadoma własnych celów Rosja musi stanowić dla nas zagrożenie? Marek Budzisz przybliża nam te odpowiedzi na te pytania w rozmowie z dr. Józefem Orłem.

 1. Prof. Andrzej ZYBERTOWICZ i dr Józef ORZEŁ: Niebezpieczeństwa i szanse nowej rewolucji technologicznej.

Czy rozwój technologii sprawia, że świat staje się bardziej dostępny, czy raczej kreuje i zmienia naszą rzeczywistość? Czy technologia odbiera nam wolność? Czy Big Techy destabilizują ludzkie życie? O szansach i zagrożeniach rozwoju technologii rozmawiają prof. Andrzej Zybertowicz oraz dr Józef Orzeł.

 1. Grzegorz GÓRNY i dr Józef ORZEŁ: Polska polityka Trójmorza – strategie, marzenia, niewykorzystane szanse.

Co łączy ze sobą państwa Trójmorza? Historia, wspólnota losu czy interesy gospodarcze? Na jakim wspólnym fundamencie powinniśmy budować tę inicjatywę? Na te pytania odpowiadają Grzegorz Górny oraz dr Józef Orzeł.

 1. Marcin PALADE i dr Józef ORZEŁ: Nie tylko kapitalizm, nie tylko migracja ze wsi do miast. W jakim punkcie zmiany społecznej jesteśmy? O społecznych konsekwencjach polaryzacji.

Co gra w duszy polskiemu społeczeństwu? Jaki wpływ mają zmiany społeczne na rząd i jego politykę? O tych zagadnieniach rozmawiają Marcin Palade oraz dr Józef Orzeł.

 1. Prof. Gertruda UŚCIŃSKA i dr Józef ORZEŁ: Czarna demograficzna dziura. Co robić na dekadę przed zapaścią?

Jaka demograficzna przyszłość czeka Polskę? Czy państwo ma pomysły i rozwiązania, by zapewnić Polakom godne emerytury? Jak kreować politykę społeczną Polski? O możliwych odpowiedziach, doświadczeniach i rozwiązaniach rozmawiają prof. Gertruda Uścińska i dr Józef Orzeł.

 1. Tomasz ŁYSIAK i Marcin WOLSKI: Czy prawica zdezerterowała? Rzecz o polskiej kulturze.

Co możemy powiedzieć o dorobku ostatnich 30 lat? Jak zmienił się język, kultura osobista, literatura czy film? Czy nasza kultura się wyjałowiła, a przykładem na to jest zanik wołacza? O dorobku lat po 1989 roku rozmawiają dziennikarze, pisarze i uczestnicy polskiego życia kulturalnego: Tomasz Łysiak i Marcin Wolski.

 1. Ks. prof. Paweł BORTKIEWICZ i dr Józef ORZEŁ: Lewicowa ideologia, lepiej i piękniej kusi, gdy nadciąga z zachodu, a nie na taczankach?

Czy grozi nam WYZEROWANIE człowieka? Czym są prawa człowieka i jak należy je interpretować? Ks. Prof. Paweł Bortkiewicz i dr Józef Orzeł w rozważaniach nad współczesną cywilizacją, kulturą i etyką.

 1. Aleksandra RYBIŃSKA i dr Józef ORZEŁ: Od Bonn do Berlina. Polska w oczach i polityce Niemców

Jaka jest polityka Niemiec wobec Europy i świata? Czy i w jaki sposób zmieni się ona w najbliższych latach? Gdzie na mapie politycznej są relacje Niemiec z Polską? Aleksandra Rybińska oraz dr Józef Orzeł zapraszają do obejrzenia dyskusji z cyklu „Wokół polskich spraw” na temat relacji polsko-niemieckich.

 1. dr Artur BARTOSZEWICZ i dr Józef ORZEŁ: 500+ to był brakujący element gospodarki towarowo-pieniężnej. Bariery?

Czy między obecną polityką społeczną i ekonomiczną jest synergia, czy raczej tarcia i konflikty? Czy program 500 plus, który ma niewątpliwy wpływ na budżet państwa, przyczynia się do rozwoju gospodarki i czy jednocześnie pomaga budować nowoczesne polskie społeczeństwo? Jaki efekt gospodarczy przyniesie podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł? O wyzwaniach polskiej polityki gospodarczej i społecznej rozmawiają dr Artur Bartoszewicz oraz dr Józef Orzeł.

 1. Wojciech SURMACZ i dr Karol GAC: Co się stało z naszą klasą? Krótka historia mediów III RP. Od dziennikarskiej potęgi do totalnego upadku? Czym są współczesne media? Jak zmieniły się w ciągu ostatnich 30 lat? Dlaczego nastąpiła erozja etosu dziennikarskiego? Jaka będzie przyszłość tego zawodu? O początkach, teraźniejszości i perspektywach na przyszłość polskiego dziennikarstwa rozmawiają praktycy, dziennikarze: Wojciech Surmacz i dr Karol Gac.

 1. dr Józef ORZEŁ i dr Karol GAC: Zbyt późno? Pyrrusowe zwycięstwo PiS. Co by było, gdyby to już Porozumienie Centrum wygrało u zarania III RP? Jaka byłaby współczesna Polska, gdyby Porozumienie Centrum stworzyło w pierwszej połowie lat 90 trwałą koalicję rządową? Na ile taki scenariusz był realny? Jakie wnioski z historii politycznej III RP wynikają dla współczesnych rządów Zjednoczonej Prawicy? Czy te doświadczenia wpłyną na przyszłość tych rządów? O historii, teraźniejszości i perspektywach rządów prawicy w Polsce rozmawiają dr Józef Orzeł i dr Karol Gac.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych