Informacje

IGF w Katowicach / autor: PAP/Andrzej Grygiel
IGF w Katowicach / autor: PAP/Andrzej Grygiel

Szczyt cyfrowy IGF przedstawi cyfrową deklarację katowicką

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 10 grudnia 2021, 18:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Organizacja Narodów Zjednoczonych przedstawi w piątek po południu, na zakończenie 16. Szczytu Cyfrowego IGF 2021 w Katowicach, tzw. cyfrową deklarację katowicką, wymieniającą na jednej stronie tekstu główne wyniki i rezultaty tego pięciodniowego spotkania

IGF jest całorocznym procesem obejmującym doroczne spotkania – szczyty cyfrowe oraz działania podejmowane pomiędzy nimi. Na szczytach cyfrowych ONZ - IGF gromadzą się interesariusze z całego świata w celu omówienia najbardziej istotnych kwestii związanych z zarządzaniem Internetem. W okresie pomiędzy szczytami cyfrowymi ONZ społeczność IGF opracowuje merytoryczne działania, by następnie omawiać je podczas szczytów

Jak akcentowali na piątkowym briefingu konsultanci sekretariatu IGF, szczyty cyfrowe, w odróżnieniu od innych wielkich szczytów, nie są negocjacjami: uczestnicy wszystkich spotkań i sesji pracują na nich w jednym kierunku – starając się połączyć swoje wnioski w jednym tekście.

Pomysłem IGF jest bowiem spotkanie się ludzi i przedstawienie ich pomysłów na wspólnych forach, aby wypracowywać najlepsze rozwiązania. W piątek po południu, podczas zakończenia szczytu, przedstawiony zostanie jeden dokument, będący syntezą wniosków z różnych ścieżek tematycznych, w tym ścieżki parlamentarnej czy spotkań wysokiego szczebla,

Dokument ten zbierze informacje, co było dyskutowane i jakie są z tego wnioski. „To źródło informacji o tym, co działo się przez tych ostatnich pięć dni; co było nowe, co było ciekawe i co było ważne w trakcie tych dyskusji” – wskazuje sekretariat IGF.

Jednym z wątków dyskusji na szczycie było „zaufanie, bezpieczeństwo i stabilność” internetu – mieszczące m.in. zagadnienia cyberbezpieczeństwa, cyberprzestępczości czy przemocy w sieci. Kluczowymi wnioskami z tych dyskusji, przedstawionymi przez sekretariat IGF były: umieszczenie w centrum tych zagadnień praw człowieka oraz postulat faktycznego i powszechnego stosowania zharmonizowanych norm w tym zakresie przez państwa.

Raquel Gatto z inicjatywy Policy Network of Meaningful Acces relacjonowała, że priorytetem IFG jest zapewnienie, że wszyscy, wszędzie będą mieć możliwość podłączenia się do internetu. Powszechny dostęp o którym mówimy, powinien być przystępny dla każdego, a dzięki posiadanym kompetencjom powinien przynosić korzyści - podkreśliła.

Jak zaznaczyła Gatto, głównym przesłaniem IGF2021 jest to, że dostęp znaczy co innego dla różnych ludzi, co powinno być brane pod uwagę przy tworzeniu regulacji. Dla jednych jest to droga do edukacji, dla innych to droga do komunikacji z innymi, a obszarach zagrożenia taki dostęp to linia ratunkowa - tłumaczyła. Według niej, pojawiło się też wiele głosów alarmujących, że duża część polityk, które już zostały przyjęte, nie została w praktyce implementowana i wzywających do pilnej zmiany tej sytuacji. IGF jest właściwym miejscem, by taki głosy zostały usłyszane - oceniła.

Flurina Wäspi z inicjatywy Policy Network on Environment and Digitalisation (PNE), badającej wpływu technologii cyfrowych na środowisko poinformowała z kolei, że tematami pojawiającymi się we wszystkich dyskusjach były kwestie śladu węglowego elektroniki i e-odpadów.

Większość e-odpadów trafia do krajów rozwijających się. W tym obszarze zauważono, że potrzeba lepszej koordynacji działań i więcej wsparcia dla krajów rozwijających się, by sobie poradziły z problemem szkód w środowisku wywołanych tymi odpadami - relacjonowała Wäspi.

Kolejnym obszernie dyskutowanym obszarem było wydobycie surowców mineralnych, czasami niezbędnych w nowoczesnych urządzeniach elektronicznych, koniecznych do digitalizacji.

Działalność ta powoduje znaczące zanieczyszczenie środowiska i utratę bioróżnorodności w wielu krajach. Zasygnalizowano także, że wielkim problemem jest cykl życia elektroniki, uczestnicy wskazali też na potrzebę zachęt dla gospodarki obiegu zamkniętego, która także może pomóc rozwiązać problem e-odpadów. Niezbędne jest wypracowanie modeli biznesowych, w których urządzenia elektroniczne są eksploatowane tak długo, jak to możliwe - podkreśliła Wäspi.

Forum Zarządzania Internetem (ang. Internet Governance Forum – IGF) to globalna wielostronna platforma ułatwiająca dyskusję na temat polityki publicznej związanej z zarządzaniem internetem. IGF zostało powołane w 2006 r. jako przez Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS) i zwołane przez Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych.

Dotychczas różne rządy na całym świecie zorganizowały już 15 dorocznych spotkań IGF – nazywanych szczytami cyfrowymi ONZ. Od 6 do 10 grudnia w Katowicach odbywa się 16. spotkanie IGF, którego gospodarzem jest rząd RP.

Czytaj też: Oficjalna ceremonia otwarcia, komisja wyjazdowa i dyskusja o e-odpadach - podczas kolejnych dni IGF

PAP/KG

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze