Olga Semeniuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii / autor: Fratria / Andrzej Wiktor
Olga Semeniuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii / autor: Fratria / Andrzej Wiktor

TYLKO U NAS

Recepta na gospodarczy restart po pandemii – Polski Ład

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 14 grudnia 2021, 14:00

  • 2
  • Powiększ tekst

Udało nam się w dobrej kondycji przejść przez globalny kryzys wywołany pandemią COVID-19, ale nie oznacza to, że możemy spocząć na laurach. Polski Ład jest naszą receptą na restart gospodarki po potężnym globalnym wstrząsie, pozwoli nam się rozwijać jeszcze szybciej i – co najważniejsze – w sposób bardziej sprawiedliwy oraz zrównoważony społecznie – pisze Olga Semeniuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw na łamach rocznika „Polski Kompas 2021”

Silna i nowoczesna gospodarka potrzebuje aktywnego państwa. To dzięki właściwie ukierunkowanej polityce jesteśmy w stanie tworzyć jej solidne fundamenty. Brzmi to jak truizm, ale w ostatnim czasie odrobiliśmy tę lekcję z niezwykłą intensywnością w praktyce. Wszyscy podczas pandemii, niezależnie od naszej roli – pracodawcy czy pracownika – zdaliśmy sobie sprawę, jaką wagę ma mądre i proaktywne zaangażowanie państwa w rzeczywistość gospodarczą.

Naszym priorytetem w rządzie od pierwszych chwil kryzysu pandemicznego była sprawna i skoordynowana pomoc dla przedsiębiorców oraz pracowników polskich firm. Pomoc ta jednocześnie musiała dotyczyć różnych sfer prowadzenia działalności, a także chronić sektory o krytycznym znaczeniu dla naszej gospodarki. Zdecydowaliśmy się na bezprecedensowy transfer środków publicznych do przedsiębiorców i pracowników, w wysokości sięgającej ponad 236 mld zł. Pomógł on zaradzić negatywnym skutkom kryzysu. Zdaliśmy egzamin z odpowiedzialności w sferze polityki gospodarczej.

Dzisiaj Polska znajduje się wśród państw, które najlepiej poradziły sobie ze skutkami pandemii. W II kwartale 2021 r. PKB naszego kraju wzrósł o 10,9 proc. rok do roku. Aktywność gospodarcza w Polsce jest obecnie wyższa niż w IV kwartale 2019 r., a więc udało nam się odrobić straty po pandemii. To dowód na to, że silne fundamenty naszej gospodarki ochronione przez trafną politykę rządu pomogły ocalić potencjał gospodarczy kraju w obliczu największego od II wojny światowej globalnego kryzysu gospodarczego. Potwierdzają to instytucje międzynarodowe, które korygują in plus prognozy wzrostu PKB dla Polski. Międzynarodowy Fundusz Walutowy najnowszej projekcji wskazał, że nasza gospodarka urośnie w 2021 r. o 4,6 proc., co stanowi korektę aż o +1,1 p.p. wobec przewidywań z kwietnia. Jeszcze wyższego wzrostu oczekuje Komisja Europejska, tj. 4,8 proc.

Udało nam się w dobrej kondycji przejść przez globalny kryzys wywołany pandemią COVID-19, ale nie oznacza to, że możemy spocząć na laurach. Polski Ład jest naszą receptą na restart gospodarki po potężnym globalnym wstrząsie, pozwoli nam się rozwijać jeszcze szybciej i – co najważniejsze – w sposób bardziej sprawiedliwy oraz zrównoważony społecznie. Kryzys pandemiczny przyśpieszył zmiany w praktycznie każdym sektorze gospodarki, ze szczególną intensywnością te związane z cyfryzacją, zmienił także rynek pracy przez chociażby masowe wykorzystanie zdalnego trybu pracy. Dlatego nowe czasy potrzebują nowego spojrzenia na gospodarkę i reform społeczno-gospodarczych, które pozwolą jej na rozwój na nowych pułapach. Historia pokazuję zasadność takiego podejścia. Odważny program reform społeczno-gospodarczych New Deal pomógł Stanom Zjednoczonym wrócić na ścieżkę wzrostu i prosperity po szoku związanym z Wielkim Kryzysem.

Przygotowaliśmy Polski Ład po to, aby rozwój społeczno-gospodarczy Polski biegł harmonijnym torem. Harmonijnym to znaczy takim, który godzi cele biznesowe, społeczne i ekologiczne, ponieważ bez postępu społecznego nie są możliwe trwałe sukcesy gospodarcze. Warto myśleć o Polskim Ładzie jako o drugim najważniejszym od czasów transformacji ustrojowej pakiecie reform społeczno-gospodarczych, który tym razem nikogo nie zostawia za burtą.

Polski Ład dla najmniejszych firm

Na Polskim Ładzie skorzysta 40 proc. przedsiębiorców. Ten program to także więcej pieniędzy w kieszeniach niemal 18 mln podatników, a to oznacza większy popyt na produkty i usługi przedsiębiorców. W Polskim Ładzie wspieramy mikro i małych przedsiębiorców. Skorzystają oni na historycznym podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. To propozycja dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach według skali podatkowej. Dzięki wyższej kwocie wolnej od podatków w wysokości 30 tys. zł obniżamy obciążenia dla 500 tys. firm, które mają dochody do 6 tys. zł miesięcznie. Najmniejsze firmy zaoszczędzą 2 tys. zł rocznie. W Polskim Ładzie po raz pierwszy od 12 lat podwyższamy II próg podatkowy, z 85 528 zł do 120 tys. zł. Podwyżka ta będzie korzystna dla mniejszych firm rozliczających się według skali podatkowej.

Polski Ład dla nowoczesnej gospodarki

Polski Ład to również kilkanaście korzystnych rozwiązań podatkowych dla przedsiębiorstw. To rozszerzone opcje ryczałtu w PIT (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) i w CIT (estoński CIT), nowe ulgi na innowacje (w tym ulga na prototyp, na zatrudnienie innowacyjnych pracowników oraz na robotyzację), a także ulgi na rozwój i ekspansję. Pakiet ulg podatkowych w ramach podatkowego Restartu Gospodarki to krok milowy na drodze do transformacji rodzimej gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0. W nadchodzących latach rozwój gospodarki zależeć będzie bowiem w dużej mierze od tego, na ile intensywnie nasz kraj weźmie udział w trwającej rewolucji technologicznej. Właściwe przeprowadzenie reform i inwestycji, które składają się na Polski Ład, jest konieczne, abyśmy cieszyli się rosnącym standardem życia dzięki bardziej produktywnej pracy i wysokiej jakości usługom publicznym.

W ramach pakietu ustaw podatkowych Polskiego Ładu zaplanowaliśmy nie tylko wprowadzenie nowych ulg podatkowych, lecz również innych udogodnień związanych z inwestowaniem.

Zmiany dotyczące ASI (alternatywnych spółek inwestycyjnych) zwiększą elastyczność inwestycyjną inwestycji typu venture capital. Wprowadzona ma być także ulga podatkowa dla inwestorów prywatnych inwestujących w ASI.

Wspomniana już ulga na robotyzację z kolei wzorowana jest na mechanizmie znanym z ulgi B+R. Od wyliczonej na zasadach ogólnych podstawy opodatkowania przysługiwać będzie dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania, wynoszące 50 proc. kosztów inwestycji w robotyzację. Ulga nie narusza prawa do amortyzacji środków trwałych, których zakup zostanie rozliczony w uldze.

Efektywnie przedsiębiorstwa powinny zaoszczędzić 9,5 proc. inwestycji (zakładając, że płacą podatek CIT w wysokości 19 proc.). Mamy nadzieję, że ulga przyczyni się też do popularyzacji idei robotyzacji, dzięki czemu znacząca liczba przedsiębiorstw podniesie swoją efektywność produkcji i konkurencyjność. Efektem ulgi będzie większa wydajność produkcji, obniżenie jej kosztów oraz poprawa jakości i elastyczności. Wprowadzenie ulgi na robotyzację jest zatem działaniem proaktywnym, wynikiem rozumowania ukierunkowanego na wsparcie rozwoju tzw. Przemysłu 4.0, będącego priorytetowym obszarem rozwoju nowoczesnych gospodarek.

Ulga jest kolejnym elementem systemu wsparcia cyfrowej transformacji przemysłu obok Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości i Sieci Hubów Innowacji Cyfrowych. Mają one za zadanie budowanie świadomości przedsiębiorców i promowanie korzyści wynikających z cyfryzacji przemysłu oraz korzystania z nowoczesnych technologii, a także wspieranie podnoszenia poziomu technologicznego i organizacyjnego firm z uwzględnieniem procesów przetwórczych, logistycznych, energetycznych oraz cyfrowej integracji tych procesów.

Rozwój cyfrowy pozwala na optymalizację wielkości zasobów w przeliczeniu na jednostkę produktu i dzięki temu zwiększa produktywność. Narzędzia te mają również zastosowanie przy poprawie efektywności procesów poprzez cyfrowe zarządzanie łańcuchem wartości.

Cyfryzacja nie tylko ułatwia dostęp do nowych rynków, lecz także przyczynia się do ich powstawania. Firmy działające cyfrowo uzyskują globalny zasięg, w tym dostęp do niszowych klientów z całego świata, nawet bez fizycznej obecności na miejscu. Kanały sprzedaży on-line zwiększają osiągalną bazę klientów oraz dostępność produktów.

Obok ulgi na robotyzację w Polskim Ładzie zaproponowana została też ulga podatkowa mająca wspierać wdrażanie do produkcji produktów wytworzonych w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych. Tak zwana ulga na prototyp będzie kolejnym, dodatkowym instrumentem mającym pobudzić innowacyjną gospodarkę, zachęcającym do tworzenia nowych, innowacyjnych produktów. Planowane jest także zwiększenie odpisów na niektóre kategorie kosztów w uldze badawczo-rozwojowej.

Rozwiązania te powinny się przyczynić do dalszego wzrostu zainteresowania prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych i wdrażaniem w życie powstałych rozwiązań. Wsparcie rozwoju polskich firm w tym obszarze jest konieczne, by rodzima gospodarka była konkurencyjna na rynku międzynarodowym. Takie zwiększenie konkurencyjności wzmocni krajową gospodarkę i pomoże jej przezwyciężyć skutki kryzysu, jaki wywołała pandemia.

Polski Ład dla stabilnego rozwoju firm

W resorcie rozwoju odpowiadamy za przygotowanie rozwiązań w ramach Polskiego Ładu, które poprawiają warunki prowadzenia biznesu i wspierają rozwój firm z sektora małych oraz średnich przedsiębiorstw. Jest to m.in. opracowana przez nas Polityka Zakupowa Państwa, która ułatwia dostęp rodzimym firmom z sektora MŚP do rynku zamówień publicznych. Jej główne założenie to ukierunkowanie zakupów na usługi, dostawy oraz roboty budowlane o istotnym znaczeniu z punktu widzenia interesów państwa, a tym samym budowa potencjału przedsiębiorców sektora MŚP w kluczowych dla nowoczesnej gospodarki sektorach oraz branżach. Zakupy dokonywane przez instytucje publiczne mają zatem służyć wzmocnieniu sektora przedsiębiorstw. Z kolei projekt ustawy o fundacji rodzinnej to element Polskiego Ładu mający na celu poprawę otoczenia prawnego sukcesji firm, w szczególności ze względu na zmiany pokoleniowe.

Dzięki fundacji rodzinnej będzie możliwa: skuteczna, wielopokoleniowa sukcesja w firmach rodzinnych, w szczególności w przedsiębiorstwach; budowa silnych rodzimych marek; akumulacja i ochrona kapitału przed rozdrobnieniem.

Polski Ład to wielki społeczno-gospodarczy program, który jest historyczną próbą eliminacji nierówności i pełnego wcielenia w życie zapisanej w Konstytucji RP idei społecznej gospodarki rynkowej. Sprawiedliwy system podatkowy, sprawiedliwe reguły gry na rynku pracy i związana z tym poprawa jakości życia Polaków to droga do uruchomienia naszych pokładów przedsiębiorczości oraz innowacyjności.

Olga Semeniuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw

Tekst minister Olgi Semeniuk został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2021” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2021”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria
Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2021” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 2 września 2021 roku

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze