Informacje

Wizualizacja CPK / autor: Fratria
Wizualizacja CPK / autor: Fratria

Wykup nieruchomości pod Port Solidarność. Co warto wiedzieć?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 31 marca 2022, 18:15

  • Powiększ tekst

Prace nad Centralnym Portem Komunikacyjnym są w toku – w tej chwili trwa rozbudowany etap planowania, projektowania i badań w terenie. Na obszarze przyszłego Portu Solidarność prowadzony jest wykup nieruchomości w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć – to niezobowiązująca formuła, opracowana z myślą o mieszkańcach, którzy nie chcą czekać na konieczność przeprowadzki w związku z wywłaszczeniem

Program społeczny z konkretnymi korzyściami

Program Dobrowolnych Nabyć ma umożliwić mieszkańcom obszaru preferowanej lokalizacji lotniska szybką sprzedaż nieruchomości w ramach transparentnej i dobrowolnej procedury przy zagwarantowanej poufności, szczególnie w zakresie procesów negocjacyjnych. To szyty na miarę program społeczny, który niesie za sobą konkretne korzyści dla zainteresowanych – m.in. indywidualne wsparcie opiekuna, organizację i sfinansowanie przeprowadzki czy bezkosztowy proces notarialny. W ramach PDN zapewniona jest pomoc w znalezieniu nowej nieruchomości w wybranym przez sprzedającego miejscu w Polsce. Ponadto właściciele mogą skorzystać z prawa do użytkowania sprzedawanej nieruchomości do czasu rozpoczęcia prac budowlanych – dotyczy to zarówno użytkowania ziemi rolnej, jak i zamieszkiwania domu.

Po zgłoszeniu zainteresowanego właściciela do PDN spółka zleca wykonanie operatu szacunkowego, czyli opinii o wartości nieruchomości. Sporządza ją niezależny rzeczoznawca majątkowy, który gwarantuje bezstronność swojej opinii.

Rzeczoznawca majątkowy to zawód zaufania publicznego. Wyraża się to w ten sposób, że określając wartość nieruchomości nie ulega żadnym naciskom, jest zupełnie niezależny. Sporządza operat szacunkowy w zgodzie z etyką zawodową, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie – z maksymalną starannością i dokładnością – podkreśla Sylwia Piasecka, rzeczoznawca majątkowy.

Jak przebiega wycena?

Wycena jest przygotowywana na podstawie informacji zawartych w określonych dokumentach, m.in.: w księdze wieczystej, rejestrze nieruchomości, dokumentacji technicznej czy planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań. Oprócz tego niezbędne są oględziny nieruchomości, podczas których rzeczoznawca ocenia jej stan zagospodarowania, stan techniczny, ale również dostęp do dróg czy mediów i otoczenie – w tym najbliższe sąsiedztwo, a nawet gminę. Umożliwienie jak najdokładniejszego sprawdzenia nieruchomości przez rzeczoznawcę jest w efekcie gwarancją rzetelnej i dokładnej opinii. Co ważne, nieruchomość jest traktowana indywidualnie, ponieważ każda ma swój specyficzny charakter – ze względu na wielkość, położenie i wykorzystanie.

Sposób wyceny jest wybierany przez rzeczoznawcę – w granicy przepisów prawa. To, jaka metoda będzie wybrana, zależy od kilku czynników – celu wyceny, rodzaju nieruchomości, jej przeznaczenia w planie miejscowym, stanu oraz danych o cenach, dochodach i cechach podobnych nieruchomości. W analizie rynku nieruchomości bierze się pod uwagę rodzaj gruntu (rolny, zabudowany itd.), dotychczasowe transakcje zrealizowane na danym obszarze w ciągu 2 ostatnich lat przy uwzględnieniu trendu czasowego, a także zakres terytorialny – maksymalnie wąski, który najlepiej odzwierciedla dane ceny transakcyjne, ale w sytuacji bardzo specyficznych nieruchomości może on być rozszerzony. Finalny operat szacunkowy zawiera konkretne informacje: przedmiot, zakres i cel wyceny, podstawę formalną do jej sporządzenia, opis przeznaczenia i stanu nieruchomości, analizę rynku nieruchomości oraz wskazanie wybranej metody szacowania. Rzeczoznawca w sposób spójny i przejrzysty przedstawia w dokumencie obliczenia prowadzące do określenia wartości nieruchomości, a następnie uzasadnia otrzymany wynik w zakresie analizowanego rynku.

Wycena może być wykorzystywana do celu, do którego ją sporządzono przez 12 miesięcy, chyba że wystąpiły istotne czynniki wpływające na wynik szacowania. Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, w związku z czym w przypadku Programu Dobrowolnych Nabyć uzyskanie informacji na temat zawartości operatu szacunkowego dotyczącego danej nieruchomości jest możliwe poprzez kontakt ze spółką CPK, która zleca wykonanie wyceny.

Dostarczony przez rzeczoznawcę operat jest podstawą do złożenia przez spółkę konkretnej oferty finansowej. Właściciel nieruchomości może negocjować cenę drogą telefoniczną, mailową, pisemną lub w formie bezpośrednich rozmów. Jeśli dochodzi do porozumienia między stronami, omawiane są pozostałe warunki umowy.

Czytaj też: CPK - strategiczna inwestycja dla bezpieczeństwa Polski i Europy Środkowo-Wschodniej

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych