Informacje

gala wręczenia nagród specjalnych w programie PFR „Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca” / autor: PFR
gala wręczenia nagród specjalnych w programie PFR „Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca” / autor: PFR

PFR Portal PPK po raz 4. wyróżnił firmy, których pracownicy oszczędzają w PPK

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 kwietnia 2022, 20:40

  • 2
  • Powiększ tekst

Ich pracownicy już budują kapitał

Co w praktyce oznacza bycie odpowiedzialnym pracodawcą? W czym przejawia się realna troska o pracowników? Z pewnością jednym z kluczowych elementów jest dbałość o bezpieczeństwo finansowe pracowników. Podmioty, które to najlepiej rozumieją i realizują zostały wyróżnione podczas IV edycji gali wręczenia nagród specjalnych w programie „Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca”. Celem zainaugurowanego w 2019 roku programu jest wyróżnienie tych przedsiębiorców, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem we wdrażaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w swoich firmach, wykorzystując PPK jako element systemu benefitów pracowniczych i osiągając wysoką partycypację w programie.

Podczas IV edycji wyróżnienia otrzymało 13 podmiotów, co oznacza, że łączna liczba nagrodzonych firm za udział w PPK wzrosła do 37. W tym roku po odbiór nagrody zaproszono przedstawicieli: Amago sp. z o.o., AMS – Alexander Mann Solutions, Centralnego Ośrodka Informatyki, Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju, Equinum Broker sp. z o.o., Politechniki Poznańskiej, Polskiego Holdingu Hotelowego sp. z o.o., Timac Agro Polska sp. z o.o., Związku Dużych Rodzin Trzy Plus, Neonet SA, Bruk-Bet sp. z o.o., Onwelo SA oraz UBS Business Solutions Poland sp. z o.o.

Kryterium wyboru laureatów stanowił poziom uczestnictwa pracowników w programie PPK. Przedstawiciele laureatów podkreślali doskonałą współpracę z PFR SA i PFR Portal PPK przy wdrażaniu PPK w swoich przedsiębiorstwach.

Organizatorzy gali chcą poprzez promowanie pozytywnych przykładów inspirować pracodawców do wspierania pracowników w gromadzeniu oszczędności w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Mamy świadomość tego, jak ważnym elementem programu jest pracodawca. Widzimy, że w tych firmach, w których pracodawcy angażują się w promowanie PPK partycypacja pracowników w programie jest zdecydowanie wyższa niż w podmiotach, gdzie ze strony zarządów panuje bierność czy niechęć w tym zakresie – mówił prezes PFR Portal PPK Robert Zapotoczny.

Z kolei wiceprezes PFR SA Bartosz Marczuk opisał jak dynamiczne rozwijają się Pracownicze Plany Kapitałowe, mimo wciąż obecnego w świadomości społecznej niechlubnego przykładu OFE. Dziś aktywa PPK wynoszą już ponad 9 miliardów złotych. Od czerwca ubiegłego roku przybyło do programu 200 tysięcy nowych osób. Już dziś możemy powiedzieć, że to najbardziej popularny i najbardziej opłacalny program budowy kapitału, jaki wdrożono w ostatnim 20-leciu w Polsce – mówił Bartosz Marczuk. – Aktualnie w programie jest już ponad 2,5 miliona osób, które dodatkowo oszczędzają. Wcześniejsze programy nigdy nie przyciągnęły więcej niż milion uczestników – dodał wiceprezes PFR SA.

Pracownicze Plany Kapitałowe to projekt realizowany za pośrednictwem i ze wsparciem Polskiego Funduszu Rozwoju. Jest on odpowiedzią na demograficzne wyzwanie, jakie stoi przed Polską, a jednocześnie skuteczną alternatywą dla podnoszenia wieku emerytalnego. Pracownicze Plany Kapitałowe są całkowicie dobrowolnym dla pracowników nowoczesnym systemem długoterminowego oszczędzania, wzorowanym na doświadczeniach wielu krajów rozwiniętych, organizowanym przez pracodawców i wspieranym przez państwo. To sprawia, że są optymalnym rozwiązaniem, odpowiadającym potrzebom współczesnego społeczeństwa i pozwalającym osobom aktywnym zawodowo efektywnie zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe. Zostały wprowadzone, aby zwiększyć bezpieczeństwo finansowe Polaków i pomnażać prywatne oszczędności, a przy tym wesprzeć rozwój gospodarki, przedsiębiorstw oraz miejsc pracy.

Oszczędności w PPK gromadzone są na indywidualnych rachunkach i lokowane w tzw. fundusze zdefiniowanej daty, które dostosowują poziom ryzyka inwestycyjnego do wieku uczestnika PPK. Specyfika gromadzenia oszczędności w funduszach inwestycyjnych związana jest z ryzykiem. Niemniej, w przypadku funduszy zdefiniowanej daty ryzyko to jest zminimalizowane dzięki przemyślanym rozwiązaniom wdrożonym w tym systemie, stanowiącym optymalną ochronę dla finansów uczestników PPK. Począwszy od rygorystycznych warunków, które zobowiązane są spełniać instytucje ubiegające się o dopuszczenie do oferowania zarządzania PPK, poprzez ustanowienie nad nimi nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego, ustawowe uregulowanie zasad polityki inwestycyjnej i limitów kosztów zarządzania PPK, aż do zapewnienieuczestnikom PPK nieograniczonego dostępu do informacji o bieżącej wysokości środków na rachunku. Dodatkowo uczestnicy PPK mają możliwość podejmowania swobodnych decyzji dotyczących m.in. wycofania środków czy zmiany ich alokacji, które pozwalają na aktywne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania. Wyjątkowość oferty PPK Polacy dostrzegli bardzo szybko.

Wpłaty podstawowe do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców, wynoszą: 2 proc. wynagrodzenia, które finansuje pracownik (przy czym osoby zarabiające nie więcej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie wpłaty do 0,5 proc.) oraz 1,5 proc. wynagrodzenia, które finansuje pracodawca. Dopłata roczna wynosi 240 zł, niezależnie od wysokości zarobków. Dodatkowo, w pierwszym roku uczestnicy PPK otrzymują także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł. W samym 2020 r. uczestnicy PPK otrzymali od państwa ok. 280 mln zł tytułem wpłaty powitalnej i dopłat rocznych.

Szczegółowe informacje o zasadach funkcjonowania programu, procesie wdrożenia PPK w firmie, a także prawach i obowiązkach pracodawców i uczestników PPK znajdują się na portalu www.mojeppk.pl, który jest jedynym oficjalnym źródłem informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Czytaj też: PGNiG: Iwona Waksmundzka-Olejniczak nowym prezesem spółki

Bartosz Życiński

Powiązane tematy

Komentarze