Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com

INFOGRAFIKA. Inflacja bazowa wyniosła w marcu 6,9 proc.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 kwietnia 2022, 14:22

    Aktualizacja: 19 kwietnia 2022, 15:56

  • 1
  • Powiększ tekst

Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła w marcu 6,9 proc. w relacji rok do roku, a wskaźnik CPI (tzw. inflacja konsumencka) w analizowanym okresie wyniósł 11,0 proc. rdr - poinformował we wtorkowym komunikacie Narodowy Bank Polski.

Z danych banku centralnego wynika, że w relacji rok do roku inflacja po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 10,6 proc., wobec 8,0 proc. miesiąc wcześniej.

Natomiast po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych inflacja wyniosła 7,9 proc., wobec 7,5 proc. miesiąc wcześniej, a po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 6,9 proc., wobec 6,7 proc. miesiąc wcześniej, a tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 7,8 proc., wobec 7,0 proc. miesiąc wcześniej.

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce.

Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami - informuje NBP.

Według banku centralnego, najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ.

Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

*CPI (consumer price index) to wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, stanowiący zarazem najpopularniejszy wskaźnik inflacji i deflacji, obliczany na podstawie średniej ważonej cen towarów i usług nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe. Indeks cen konsumentów jest jednym z ważniejszych wskaźników makroekonomicznych. CPI mierzy różnicę w cenie koszyka dóbr i usług. Jest to wskaźnik, który mierzy koszt życia bazując na zmianach cen, dlatego też często mówi się o nim jako o indeksie kosztu życia.

PAP/RO

Powiązane tematy

Komentarze