Informacje

Narodowy Bank Polski / autor: NBP
Narodowy Bank Polski / autor: NBP

Narodowy Bank Polski Informuje:

MATERIAŁ PARTNERSKI

  • Opublikowano: 4 maja 2022, 12:08

    Aktualizacja: 5 maja 2022, 17:46

  • 1
  • Powiększ tekst

Podwyższona inflacja, z którą zmaga się polska gospodarka, ma swoje źródła przede wszystkim w czynnikach zewnętrznych, wśród których należy wskazać:

wzrost cen surowców energetycznych i żywnościowych wskutek rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie,

zaburzenia produkcji związane z kryzysem pandemicznym,

rosnące koszty transportu.

Zjawisko rosnących cen ma charakter międzynarodowy. Poziom inflacji – 7,4 proc. w strefie euro w marcu 2022 r. był najwyższy w historii, ale w wielu państwach wzrost cen był jeszcze wyższy:

Hiszpania – 9,8 proc.

Łotwa – 11,5 proc.

Holandia – 11,7 proc.

Czechy – 12,7 proc.

Estonia – 14,8 proc.

Litwa – 15,6 proc.

W Stanach Zjednoczonych inflacja osiągnęła poziom najwyższy od 40 lat. Średnia inflacja w Polsce w ostatnich sześciu latach wyniosła 2,9 proc.*, a zatem była zgodna z celem inflacyjnym NBP wynoszącym 2,5 proc. ± 1 pkt proc.

Ograniczenie wzrostu cen wymaga zwiększenia stóp procentowych. Obecna stopa referencyjna– ustalona przez Radę Polityki Pieniężnej – wynosi 4,50 proc., co oznacza powrót do poziomu z listopada 2012 r. Najwyższy poziom podstawowej stopy procentowej za kadencji Prezesów NBP dla porównania wyniósł:

36,00 proc. – prof. Hanny Gronkiewicz-Waltz,

19,00 proc. – Leszka Balcerowicza,

4,75 proc. – prof. Marka Belki,

4,50 proc. – prof. Adama Glapińskiego.

W ubiegłym roku Narodowy Bank Polski wypracował niemal 11 mld złotych zysku, z czego 95 proc., czyli prawie 10,43 mld złotych zasili budżet państwa. Suma wpłat do budżetu państwa dokonanych w czasie jednej kadencji (6 lat) prof. Glapińskiego jest niemal tak duża, jak łączne wpłaty za dwóch kadencji (12 lat) – prof. Belki i Balcerowicza:

43,3 mld zł – prof. Adama Glapińskiego

23,6 mld zł – prof. Marka Belki

21,5 mld zł – Leszka Balcerowicza

Dane na dzień 28.04.2022

*średni poziom inflacji za okres 07.2016–03.2022

Powiązane tematy

Komentarze