Informacje

Fot.sxc.hu
Fot.sxc.hu

Niewypłacalność firm: KE zaleca dać szansę uczciwym przedsiębiorcom drugą szansę

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 12 marca 2014, 19:34

  • 1
  • Powiększ tekst

Komisja Europejska ustaliła dzisiaj szereg wspólnych zasad dotyczących krajowych procedur związanych z niewypłacalnością przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Ma to na celu skupienie się na zachęcaniu rentownych przedsiębiorstw do przeprowadzania restrukturyzacji na wczesnym etapie, a nie na likwidacji przedsiębiorstw, co z kolei ma zapobiegać ogłaszaniu niewypłacalności.

- Przedsiębiorstwa są niezbędne dla zapewnienia dobrobytu i miejsc pracy, ale założenie firmy i jej prowadzenie jest niezwykle trudne, zwłaszcza w dzisiejszej sytuacji ekonomicznej - powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Viviane Reding, unijna komisarz ds. sprawiedliwości. - W związku z tym, że coraz więcej firm w Europie staje w obliczu finansowych trudności, musimy ponownie zastanowić się nad naszym podejściem do kwestii upadłości przedsiębiorstw. Pierwsza firma motoryzacyjna Henry'ego Forda zakończyła swoją działalność po 18 miesiącach, ale to go nie zniechęciło – założył kolejną, która stała się jedną z firm odnoszących największe sukcesy na świecie. Nie powinniśmy dławić innowacji – jeżeli uczciwemu przedsiębiorcy nie powiedzie się za pierwszym razem, powinien mieć możliwość podjęcia kolejnej próby. Nasze przepisy dotyczące niewypłacalności powinny ułatwiać ponowne rozpoczęcie działalności - dodała.

Z uwagi na to, że w całej UE około 200 tys. firm staje w obliczu niewypłacalności, w wyniku czego 1,7 mln osób traci pracę każdego roku, Komisja chce dać rentownym przedsiębiorstwom szansę na restrukturyzację, a co za tym idzie, na dalsze prowadzenie działalności. Zreformowanie krajowych przepisów dotyczących niewypłacalności przyniosłoby obopólne korzyści: pomogłoby rentownym przedsiębiorstwom pozostać na rynku i zachować miejsca pracy, a jednocześnie poprawiłoby sytuację wierzycieli, którzy mogliby odzyskiwać większą część swoich inwestycji niż w przypadku bankructwa dłużnika. Po ogłoszeniu upadłości uczciwi przedsiębiorcy powinni szybko dostawać drugą szansę, ponieważ dowody wskazują na to, że za drugim razem odnoszą oni większe sukcesy w prowadzeniu działalności. Przyjęcie dzisiejszego zalecenia poprzedziły przeprowadzone w ubiegłym roku konsultacje publiczne w sprawie europejskiego podejścia do niewypłacalności oraz złożenie wniosku dotyczącego zrewidowania istniejących przepisów UE dotyczących niewypłacalności przedsiębiorstw transgranicznych, który niedawno uzyskał poparcie Parlamentu Europejskiego.

- Musimy stworzyć skuteczny mechanizm, który pozwoliłby oddzielać przedsiębiorców uczciwych od nieuczciwych, co jest niezwykle ważne, jeśli chce się ograniczyć oddziaływanie piętna bankructwa - podkreślił wiceprzewodniczący Antonio Tajani, komisarz UE ds. przemysłu i przedsiębiorczości. - Taki podział powinien pomóc wyeliminować dyskryminację przedsiębiorców ogłaszających upadłość z przyczyn, które nie były niezgodne z prawem. Takim przedsiębiorcom przysługiwałoby wszelkie istniejące wsparcie rynkowe, dostępne przy zakładaniu nowej działalności - dodał.

Opr. Jas

 

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze