Informacje

Premier RP Mateusz Morawiecki, minister funduszy Grzegorz Puda oraz Komisarz UE ds. Polityki Regionalnej Elisa Ferreira / autor: fotoserwis PAP
Premier RP Mateusz Morawiecki, minister funduszy Grzegorz Puda oraz Komisarz UE ds. Polityki Regionalnej Elisa Ferreira / autor: fotoserwis PAP

Puda: wynegocjowaliśmy 76 mld euro na politykę spójności

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 czerwca 2022, 19:30

  • 4
  • Powiększ tekst

Wynegocjowaliśmy 76 mld euro na realizację polityki spójności - poinformowało w czwartek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Dodało, że Polska pozostaje największym beneficjentem spośród wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej

Negocjacje z Komisją Europejską przyniosły Polsce nie tylko korzyści finansowe, ale także dotyczące konkretnych zapisów, na których nam szczególnie zależało i które ostatecznie znalazły się w Umowie Partnerstwa. Pozostaniemy największym beneficjentem polityki spójności spośród wszystkich państw członkowskich UE – powiedział cytowany w informacji minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Zaznaczył, że udało się też rozszerzyć możliwość dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla dwóch dodatkowych województw, czyli łódzkiego i małopolskiego, natomiast program dla Polski Wschodniej, który pierwotnie miał zostać wygaszony, nie tylko będzie kontynuowany w nowej perspektywie finansowej, ale także zwiększy swój zasięg działania o część województwa mazowieckiego.

Minister wyraził przekonanie, że wszystkie działania i inwestycje, które w najbliższej dekadzie będą realizowane w ramach polityki spójności UE, przyczynią się do dobrobytu polskiego społeczeństwa oraz złagodzą negatywne skutki spowodowane pandemią COVID-19, wojną na Ukrainie, rosnącymi cenami surowców energetycznych czy też szybko zmieniającą się sytuacją gospodarczą na świecie.

76 mld euro z pięciu funduszy

W informacji MFiPR napisano, że łączna kwota, którą w oparciu o Umowę Partnerstwa Polska będzie mogła przeznaczyć na realizację projektów w całej Polsce, wynosi 76 mld euro. Na polski budżet składa się pięć funduszy unijnych, z których zostaną sfinansowane poszczególne programy krajowe, regionalne i transgraniczne oraz inne mechanizmy wsparcia. Są to: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 47,4 mld euro; Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) – 12,9 mld euro; Fundusz Spójności (FS) – 11,3 mld euro; Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) – 3,8 mld euro; Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury (EFMRA) – 0,5 mld euro.

Przypomniano, że Umowa Partnerstwa, którą przygotowywało Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego we współpracy z innymi resortami, jest najważniejszym dokumentem, który określa współpracę między Unią Europejską a Polską. Stanowi też realizację krajowych dokumentów takich jak Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju oraz – wynikających z niej – strategii sektorowych. Zakłada kontynuację realizacji dotychczasowych programów krajowych oraz programów regionalnych.

Wskazano, że umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 będzie wdrażana w oparciu o konkretne formy wsparcia dla poszczególnych osób, firm i jednostek samorządu terytorialnego. Zakłada kontynuację realizacji dotychczasowych programów krajowych, szesnastu programów regionalnych, programów współpracy transgranicznej i transnarodowej.

Zaznaczono, że podobnie jak w latach 2014-2020, również w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 ok. 60 proc. funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40 proc. otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw. Napisano, że o wsparcie z poszczególnych instrumentów finansowych będą mogły ubiegać się: osoby fizyczne, firmy prywatne, jednostki samorządu terytorialnego.

Przewidujemy, że wydanie decyzji w sprawie uruchamiania poszczególnych programów, które są objęte Umową Partnerstwa, nastąpi do końca 2022 r. - czytamy w informacji. Dodano, że sukcesywnie, w ramach zatwierdzania kolejnych programów, będą też uruchamiane konkursy, a za nimi pójdą pierwsze płatności do podmiotów, które otrzymają dofinansowanie na swoje projekty. Resort planuje, że nastąpi to na początku 2023 r.

Poinformowano, że skala możliwe dofinansowania zależeć będzie m.in. od województwa, na terenie którego dany projekt będzie realizowany. Regiony słabiej rozwinięte, które stanowią dominującą większość terytorium Polski, będą mogły liczyć na dofinansowanie nawet do 85 proc. realizowanego przedsięwzięcia. Dotyczy to wszystkich województw w naszym kraju, z wyjątkiem dolnośląskiego i wielkopolskiego, gdzie wsparcie może sięgnąć max. 70 proc. Najniższym poziomem dofinansowania został objęty region warszawski stołeczny – 50 proc. - napisano.

30 listopada 2021 r. projekt Umowy Partnerstwa został przyjęty przez Radę Ministrów. Dwa tygodnie później, 15 grudnia 2021 r., został oficjalnie przekazany do Komisji Europejskiej. Następnie, podczas spotkania które odbyło się 25 stycznia 2022 r. w Warszawie, zainaugurowano formalne negocjacje między polskim rządem a Komisją Europejską. Po otrzymaniu uwag formalnych rozpoczął się proces uzgadniania kompromisowych zapisów w Umowie Partnerstwa. Udało się wynegocjować najważniejsze kwestie, które były dotąd rozbieżnościami pomiędzy stroną polską a Komisją Europejską – tj. transfery pomiędzy funduszami, zakres geograficzny Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, a także sprawy dotyczące obszaru zdrowia i zasad horyzontalnych.

2 czerwca 2022 r. Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 została przekazana do weryfikacji Komisji Europejskiej. 30 czerwca 2022 r. Polska i Komisja Europejska uzgodniły treść dokumentu, który będzie regulował wdrażanie polityki spójności w naszym kraju w unijnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Czytaj też: Premier o kamieniach milowych: potrzebne jest oddramatyzowanie sytuacji

PAP/mt

Powiązane tematy

Komentarze