Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

GPW: zysk mniejszy, koszty operacyjne większe

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 12 sierpnia 2022, 13:10

  • 0
  • Powiększ tekst

Zysk netto Grupy GPW w II kw. 2022 r. wyniósł 38,1 mln zł, tj. o 15,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2021 r. - poinformowała w piątek Izabela Olszewska z zarządu GPW. Wskazała, że spadek zysku rdr to m.in rezultat wzrostu kosztów operacyjnych o 22,6 proc. w ujęciu rocznym.

Zysk netto Grupy GPW w II kw. 2022 r. wyniósł 38,1 mln zł, o mniej 15,5 proc. niż w analogicznym okresie rok wcześniej oraz tyle samo co w I kw. 2022 r. Spadek zysku netto rdr jest rezultatem wzrostu przychodów rdr o 1,2 proc. przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych o 22,6 proc. - podała Olszewska.

Dodała, że w pierwszym półroczu 2022 r. GPW osiągnęła skonsolidowany zysk netto wynoszący 76,1 mln zł - mniej o 7,8 mln zł, tzn. o 9,3 proc. w stosunku do zysku netto po II kw. 2021 r. poziomie przychodów ze sprzedaży w wysokości 209,3 mln zł, tj. mniej o 0,1 proc. rdr.

Jak przekazała Olszewska, ZWZ zdecydowało o wypłacie 115 mln zł dywidendy, co oznacza 2,74 zł na jedną akcję.

To więcej niż pierwotnie planowane 2,6 zł na akcję - zaznaczyła.

Dyrektor finansowy GPW Piotr Kajczuk podał, że w samym II kw. 2022 r. GK GPW wypracowała 99,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, zysk EBITDA wyniósł 46,8 mln zł, zysk operacyjny 37,3 mln zł, a zysk netto 38,1 mln zł. Skonsolidowane przychody wzrosły o 1,2 proc. wobec II kw. 2021 r. i spadły o 10,1 proc. wobec I kw. 2022 r.

Wzrost przychodów w ujęciu rocznym to efekt wzrostu przychodów z rynku towarowego, przy jednoczesnym spadku przychodów z rynku finansowego - dodano.

Kajczuk wskazał, że niższe o 2,4 mln zł (-3,9 proc. rdr) przychody z rynku finansowego w II kw. 2022 r. w ujęciu rocznym wynikają w głównej mierze z niższych o 5,9 mln zł (-17,5 proc. rdr) przychodów z obrotu akcjami oraz innymi instrumentami udziałowymi.

Dodał, że spółka zanotowała rekordowy wzrost przychodów z tytułu obrotu instrumentami pochodnymi - o 1,1 mln zł (+32,5 proc. rdr) - oraz innych opłat od uczestników rynku - o 1,0 mln zł (więcej 68,9 proc. rdr), obsługi emitentów - o 0,3 mln zł (wzrost o 6,3 proc. rdr), a także sprzedaży danych z rynku finansowego - o 0,7 mln zł (wzrost o 4,9 proc. rdr).

Na wynik w I półroczu 2022 r. wpływ miał również wzrost odsetek z tytułu lokat bankowych i instrumentów finansowych (obligacji korporacyjnych, lokat bankowych, udzielonych pożyczek) w wysokości 8,4 mln zł, w wyniku decyzji Narodowego Banku Polskiego dotyczących podwyższenia rynkowych stóp procentowych, oraz rezerwa na koszt opłaty z tytułu nadzoru nad rynkiem kapitałowym w kwocie 14,5 mln zł – poinformował Piotr Kajczuk.

W ocenie zarządu GPW w I półroczu br. wpływ pandemii na wyniki Grupy nie był już tak widoczny, natomiast wpływ wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie pod koniec lutego przyczynił się do zwiększenia obrotów na rynkach Grupy w marcu 2022 r.

PAP/RO

Powiązane tematy

Komentarze