Informacje

Maciej Staszak, wiceprezes zarządu Emitel SA / autor: Mat. pras.
Maciej Staszak, wiceprezes zarządu Emitel SA / autor: Mat. pras.

Gospodarka przyszłości to gospodarka oparta na telekomunikacji i AI

Maciej Staszak, Emitel SA

  • Opublikowano: 4 września 2022, 22:30

  • Powiększ tekst

Podobnie jak kiedyś drogi i kolej, tak dziś infrastruktura telekomunikacyjna – czyli światłowody i telekomunikacyjne stacje bazowe – jest „krwiobiegiem” gospodarki, a rozwiązania z obszaru Inteligentnych Miast czy Sztucznej Inteligencji coraz częściej, nawet bez naszej wiedzy, mają realny wpływ na nasze życia.

Maciej Staszak,
wiceprezes zarządu Emitel SA

Ostatnie dwa lata bardzo mocno wpłynęły na cały świat – pandemia koronawirusa COVID-19, a także atak Rosji na Ukrainę zapoczątkowały wiele zmian społecznych i gospodarczych, z którymi musimy się dziś mierzyć. Wirtualizacja i digitalizacja biznesu oraz społeczeństwa gwałtownie przyśpieszają, wyprzedzając wcześniejsze prognozy i stawiając przed polskimi firmami kolejne wyzwania.

Dziś wiemy, że telekomunikacja jest kluczowa dla społeczeństwa i gospodarki. Z tego powodu nawet najmniejsze „białe plamy” w zasięgu są niedopuszczalne – bez dostępu do sieci nie są możliwe: nowoczesna edukacja, praca zdalna, telemedycyna, zakupy on-line i usługi administracji publicznej. Nowoczesne technologie otwierają drzwi innowacjom w biznesie i stwarzają nowe możliwości dla tworzenia start-upów. Również walka z pandemią opiera się na komunikacji pomiędzy rządami i naukowcami na całym świecie.

Ważnym elementem tej układanki są sieci nowej generacji – 5G, a w dalszej przyszłości 6G. Przewiduje się, że do 2025 r. aż 50 proc. połączeń stacjonarnych na świecie zostanie przeniesionych do sieci bezprzewodowych. Stanie się tak, ponieważ sieci nowej generacji będą mogły konkurować z rozwiązaniami opartymi na światłowodzie zarówno pod względem stabilności, jak i ilości oraz prędkości przesyłanych danych.

Coraz większe znaczenie będą miały też radiowe, niskoenergetyczne metody dostępu, takie jak sieć LoRaWAN, umożliwiające efektywną transmisję danych z czujników, które nawet zasilane z baterii mogą działać wiele lat. Uruchomienie sieci zgodnej ze specyfikacją LoRaWAN® na danym obszarze jest znacznie prostsze i tańsze niż np. sieci komórkowej, dzięki czemu możliwe jest szybsze wdrażanie usług dla inteligentnych rozwiązań. Z obszarów IoT (Internet Rzeczy) oraz SmartCity (np. obserwacje w czasie rzeczywistym środowiska naturalnego, takie jak pomiar temperatury, poziom hałasu oraz wilgotność i czystość powietrza, a także indywidualna kontrola zużycia wody przez każde gospodarstwo domowe, możliwe przy użyciu prostej aplikacji na smartfona).

Każdego dnia pojawiają się nowe pomysły i rozwiązania z zakresu IoT i SmartCity, które mogą znacząco poprawić funkcjonowanie miast i ich mieszkańców w wielu aspektach. Emitel dzięki rozwiniętej w całej Polsce infrastrukturze i efekcie synergii z pozostałymi projektami wdraża takie rozwiązania na terenie całego kraju.

W ramach rozwoju obszaru Smart City Emitel udostępnia samorządom sieci, dzięki którym mogą one wdrażać rozwiązania, które – tak jak wcześniej wskazaliśmy – mogą przynieść korzyść mieszkańcom, ale – co bardzo istotne – zbierać cenne informacje dla służb miejskich. Inteligentne rozwiązania z zakresu Smart City wdrożyliśmy już m.in. we Wrocławiu czy w Piasecznie.

Kolejnym wyzwaniem dla światowej gospodarki jest Sztuczna Inteligencja (Artificial Intelligence – AI), która z każdym dniem nabiera większego znaczenia. Sztuczna Inteligencja już nie tylko przekłada mowę na polecenia w inteligentnych głośnikach czy smartfonach. Firmy telekomunikacyjne wdrażają AI i narzędzia do analizy Big Data, w szczególności w obszarze jakości usług. AI pełni dziś krytyczną funkcję w sektorze telekomunikacyjnym, przewidując np. potencjalne problemy sieciowe i tworząc rozwiązania prewencyjne, analizując przyczyny i wpływ błędów sieciowych na jakość usługi. Korzystając z zalet AI, musimy jednak pamiętać także o ryzykach związanych z rozwojem tej technologii, takich jak samoświadomość maszyn.

Stephen Hawking powiedział kiedyś, że „sukces w tworzeniu Sztucznej Inteligencji może być największym wydarzeniem w historii ludzkości. Ale niestety może być również wydarzeniem ostatnim, chyba że nauczymy się, jak uniknąć tego ryzyka”. Dlatego musimy mieć lepszą kontrolę i zharmonizowane podejście do zasad wykorzystywania AI, ponieważ już w nie tak dalekiej przyszłości ona zastąpi wiele procesów realizowanych obecnie przez ludzi. Stworzenie uniwersalnego kodeksu AI w skali globalnej będzie olbrzymim wyzwaniem w obliczu podziałów i rywalizacji o globalny prymat.

Rozwój technik informacyjnych i radiokomunikacyjnych zaowocował pojawieniem się nowoczesnych rozwiązań Internetu rzeczy (w skrócie „IoT”) wykorzystywanych w budowie koncepcji Inteligentnych Miast (Smart City). Nowoczesne, „inteligentne” miasta będą bardziej przyjazne dla mieszkańców — systemy informatyczne mają za zadanie poprawę warunków życia i ułatwienie wielu procesów wpływających na funkcjonowanie miasta. Urządzenia IoT wkraczają nie tylko do zastosowań przemysłowych, ale i w codzienne życie.

Radiowa sieć dużego zasięgu jest rozwiązaniem niskoenergetycznym. Transmisja odbywa się z niewielką mocą, a dzięki temu czujniki, także te zasilane z wykorzystaniem baterii, mogą działać przez wiele lat. Uruchomienie sieci zgodnej ze specyfikacją LoRaWAN na danym obszarze jest znacznie prostsze i tańsze niż np. sieci komórkowej.

Przykładowe zastosowania sieci:

Monitorowanie stanu środowiska — przekazywanie informacji o stanie środowiska (zanieczyszczenia powietrza, stan wód), monitorowanie infrastruktury

Bezpieczeństwo — np. wczesne wykrywanie pożarów, podtopień i powodzi, osuwisk, wstrząsów, naruszenia chronionego terenu

Rolnictwo — np. monitorowanie stanu i położenia maszyn, lokalizacja zwierząt, monitorowanie stanu gleby, wilgotności, składników pokarmowych

Pomiary — np. transmisja danych z liczników: prądu, gazu, wody, ciepła, ciśnienia, temperatury, wilgotności, poziomu cieczy, itp.

Inteligentne miasto — np. sterowanie sygnalizacją świetlną, oświetleniem ulic, monitorowanie infrastruktury, np. wskazywanie wolnych miejsc parkingowych

Inteligentny dom — np. przesyłanie informacji z czujników dymu czy ognia, systemów alarmowych i innych urządzeń

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych