Informacje

Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki / autor: materiały prasowe
Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

Promocja zdrowia i sportu, promocja Polski

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 15 grudnia 2022, 10:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Pandemia dotknęła wszystkie sfery życia, ale turystyka i sport odczuły jej skutki jako jedne z pierwszych. Odwołane wycieczki, wydarzenia artystyczne i kulturalne, pozamykane areny zmagań sportowych, na czele z igrzyskami olimpijskimi, a także pogorszenie kondycji fizycznej i psychicznej społeczeństwa, pogłębione lękiem wywołanym agresją Rosji na Ukrainę – to wszystko sprawiło, że konieczne było przemodelowanie nastawienia do polityki publicznej w obszarach kultury fizycznej i turystyki – napisał Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki w tekście opublikowanym na łamach rocznika „Polski Kompas 2022”

Priorytety kierowanego przeze mnie Ministerstwa Sportu i Turystyki pozostały jednak niezmienne – to działania aktywizujące całe społeczeństwo, wzmacniające sport powszechny i wyczynowy, rozwijające infrastrukturę sportową oraz wsparcie branży turystycznej i promocja Polski.

Zdrowi i aktywni Polacy

Moim głównym celem jest mobilizowanie do aktywności i zdrowego stylu życia. Gdyby 50 proc. nieaktywnych dziś osób zaczęło regularnie uprawiać sport, oszczędności w służbie zdrowia wynosiłyby ok. 900 mln zł rocznie, a z tytułu absencji pracowniczych – ok. 6 mld zł rocznie. Oznacza to, że łączne koszty nieaktywności fizycznej to prawie 7 mld zł rocznie. Pocieszającym jest fakt, że aktywność fizyczna Polaków rośnie – w 2021 r. normy WHO w tym zakresie spełniało ponad 30 proc. rodaków, niemal dwa razy więcej niż w 2015 r. Chcemy wykorzystać ten pozytywny trend, rozwijając działania upowszechniające sport w społeczeństwie. Od 2015 r. przeznaczyliśmy na ten cel blisko 1,5 mld zł, przyznając ponad 30 tys. dotacji w ramach różnorodnych programów skierowanych do dzieci, młodzieży, osób dorosłych czy seniorów. Tylko w 2022 r. budżet na sport powszechny wyniósł 414 mln zł, o 252 proc. więcej w porównaniu ze środkami, którymi minister ds. kultury fizycznej dysponował w 2015 r.

Sprawność i umiejętności obronne

Jako minister odpowiadający za polski sport i turystykę chcę nie tylko rozwijać wszystkie nasze programy flagowe, lecz także reagować na wyzwania, jakie stawiają przed nami sytuacja geopolityczna i inwazja Rosji na Ukrainę. Konieczne stało się zwiększenie nacisku na upowszechnianie postaw proobronnych i patriotycznych wśród obywateli, dlatego zdecydowałem o pilotażowej edycji Programu Upowszechniania Strzelectwa, który realizowany jest na terenie szesnastu województw i w pierwszej edycji obejmie niemal 7,5 tys. uczestników.

Polska – bezpieczny kierunek podróży

Polska Organizacja Turystyczna prowadzi działania promocyjne pokazujące Polskę jako destynację atrakcyjną, spokojną, otwartą dla turystów i przede wszystkim bezpieczną. Dzięki programom i kampaniom społecznym wspieramy zarówno turystykę krajową, jak i turystykę przyjazdową do Polski. Ożywienie ruchu turystycznego jest najważniejsze, nie tylko z powodów gospodarczych, ale także troski o zdrowie psychiczne i właściwą regenerację po pandemii.

Do odrobienia strat z okresu pandemii w dużej mierze przyczynił się Polski Bon Turystyczny. Pozwolił on na zatrzymanie w kraju funduszy przeznaczanych przez polskie rodziny na wypoczynek, a także uaktywnił turystycznie część osób, których nie było dotychczas stać na korzystanie z rodzimej infrastruktury hotelowo-rekreacyjnej. Analizy ekonomiczne, głos branży oraz rodziców korzystających z bonu wskazują na jego duże znaczenie i jednoznacznie pozytywne efekty.

Zostań mistrzem!

Wprowadzając zmiany systemowe, myślimy też o najmłodszych. W tym roku szkolnym, wspólnie z Ministerstwem Edukacji i Nauki, wdrożymy działania na rzecz poprawy sprawności uczniów i lepszej jakości lekcji WF. To identyfikacja sportowych talentów, oparta na elektronicznym systemie eWF. Pilotażowo będzie on wprowadzany już we wrześniu 2022 r. w szkołach w województwach opolskim i lubelskim. Da on nauczycielom, a docelowo klubom i związkom sportowym, narzędzia do skutecznej analizy stanu sprawności fizycznej dzieci, pozwalając wesprzeć najbardziej utalentowane jednostki w uprawianiu sportu w klubach i organizacjach sportowych. Program w stosunkowo krótkiej perspektywie stanie się wartościową bazą danych o sportowych predyspozycjach wszystkich uczniów w Polsce.

Wspieramy i dofinansowujemy także budowę tysiąca hal sportowych o lekkiej konstrukcji, aby możliwe było całoroczne przeprowadzanie zajęć WF i treningu sportowego, poprawa jakości zajęć sportowych oraz powszechny dostęp do obiektów sportowych na obszarach wiejskich i w gminach miejsko-wiejskich.

Młodzież w Europie

W aspekcie perspektywicznym jednym z priorytetów Ministerstwa Sportu i Turystyki jest wspieranie sportu młodzieżowego. Zwiększone zostały nakłady na programy dotacyjne związane ze szkoleniem młodzieży w kadrach narodowych, szkołach mistrzostwa sportowego, ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży oraz w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego. Zadbaliśmy również o finansowe wzmocnienie działań związanych ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników Kadry Wojewódzkiej oraz z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

Jednym ze źródeł finansowania zadań w obszarze sportu w Polsce są środki unijne dostępne w ramach programu „Erasmus+” na lata 2021–2027, który promuje aktywny styl życia. Cel ten jest realizowany przez wspieranie organizacji i instytucji sportowych w podejmowaniu wspólnych międzynarodowych działań m.in. na rzecz zwalczania siedzącego trybu życia, który podczas ostatnich lat pandemii stał się zagrażającą zdrowiu plagą.

Z dużym zadowoleniem przyjąłem fakt, że program „Erasmus+” na lata 2021–2027 zwiększył pulę środków na projekty sportowe oponad 70 proc. w stosunku do poprzedniego okresu. Na realizację projektów sportowych w ramach programu przeznaczono kwotę prawie 470 mln euro, a budżet zaplanowany na 2023 r. to ponad 73 mln euro, z czego 8 mln będzie przeznaczonych na mobilność kadr sportowych. To duża szansa dla sektora sportu w Europie.

Igrzyska Europejskie

W 2023 r. Polska będzie gospodarzem III Igrzysk Europejskich. Będzie to największa impreza sportowa na świecie organizowana w 2023 r. i pierwsze Igrzyska w Unii Europejskiej. Na obiektach sportowych Małopolski i Śląska zawodnicy z pięćdziesięciu krajów będą rywalizować o medale w niemal trzydziestu dyscyplinach.

Wielu krytyków pyta, czy w sytuacji brutalnej agresji Rosji na Ukrainę powinniśmy organizować tak wielkie wydarzenie. Moja odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna. Nie ma lepszego momentu, by Polska, która stała się liderem pomocy Ukrainie, a tym samym jednym z liderów bezpieczeństwa w Europie, była gospodarzem Igrzysk Europejskich. Chcemy, aby było to nie tylko wielkie święto sportu, lecz również ważne wydarzenie na skalę europejską, wydarzenie symboliczne. Chcemy pokazać, że w Europie nie ma dzisiaj zgody na wojnę. Jest za to miejsce na fair play, przyjazną sportową rywalizację, na wspólne kibicowanie, na walkę o bicie życiowych rekordów, o przesuwanie granic możliwości ludzkiego organizmu, a nie o przesuwanie granic innych państw. Oznacza to, rzecz jasna, że nie ma też miejsca dla reprezentantów krajów agresorów. Nie wyobrażam sobie, by w obecnej sytuacji udział w Igrzyskach mogli brać zawodnicy z Rosji czy Białorusi.

Igrzyska Europejskie to również inwestycje w ponad dwadzieścia obiektów sportowych oraz infrastrukturę miejską, które będą służyć mieszkańcom i turystom nie tylko w trakcie samych Igrzysk, lecz także po ich zakończeniu. Igrzyska to wreszcie promocja Polski, całego naszego kraju. Mamy szansę pokazać, że Polskę warto odwiedzać, że nasza gościnność i wysoka jakość usług turystycznych zachęcają do tego, żeby wybierać nasz kraj jako cel wakacyjnych czy weekendowych podróży.

Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki

Tekst został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2022” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2022”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka rocznika Polski Kompas 2022 / autor: Fratria
Okładka rocznika Polski Kompas 2022 / autor: Fratria

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

Powiązane tematy