Informacje

Adam Kwiatkowski sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy / autor: Fratria / Andrzej Wiktor
Adam Kwiatkowski sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy / autor: Fratria / Andrzej Wiktor

TYLKO U NAS

Perspektywa powrotu polskiej gospodarki na ścieżkę wzrostu

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 28 października 2021, 12:45

  • 1
  • Powiększ tekst

Polska silna gospodarczo będzie się wiązała z gwarancją bezpieczeństwa dla obywateli. To właśnie dlatego niezwykle ważne są rozwój infrastrukturalny i realizacja strategicznych projektów z punktu widzenia suwerenności naszego kraju – stwierdza na łamach „Polskiego Kompasu 2021” Adam Kwiatkowski sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Kwestia szybkiego powrotu polskiej gospodarki na ścieżkę wzrostu na nowo definiuje priorytet drugiej kadencji prezydentury Andrzeja Dudy. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu kompleksowych zmian w zakresie nowych zasad rozwoju gospodarki i finansów publicznych. Podstawy wypracowane podczas ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej, popularnie nazywane „Planem Dudy”, zostały wpisane w Rządowy Fundusz Polski Ład.

Główne założenia programu antykryzysowego były wielokrotnie omawiane podczas konsultacji, na które Prezydent RP zapraszał przedstawicieli rządu. Spotkania miały służyć wypracowaniu odpowiedzi na zagrożenia i nowe wyzwania, które spowodowała pandemia.

Pan Prezydent – osobiście, a także poprzez powołane przez siebie grona eksperckie – utrzymywał regularny kontakt z polskimi przedsiębiorcami. Aktywnie uczestniczył w pracach nad rozwiązaniami prawnymi wspierającymi rodzimy biznes, które miały m.in. zapewnić ochronę miejsc pracy oraz łagodzić skutki ekonomiczne postępującego kryzysu. Na bieżąco komunikował się również z przedstawicielami służb zaangażowanych w walkę z COVID-19. Na uwagę – w tym zakresie – zasługuje także intensywność działań Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. To powołane w maju 2019 r. gremium konsultacyjno-doradcze, złożone z ekspertów z dziedziny gospodarki i zarządzania oraz praktyków biznesu, systematycznie analizowało sytuację polskich przedsiębiorców oraz przekazywało stronie rządowej swoje stanowiska w sprawie proponowanych rozwiązań.

Podtrzymanie trendu właściwego wykorzystania środków publicznych poprzez Polski Ład może się stać ważnym impulsem służącym rozwojowi. Wyraźnej poprawie uległaby jakość życia obywateli w wielu wymiarach – dobrobytu materialnego, kapitału społecznego, poziomu cywilizacyjnego czy dobrostanu społecznego. Właściwie sprecyzowana strategia może się okazać szansą na dynamiczny rozwój Polski, który wykracza daleko poza arytmetykę wyborczą oraz wznosi się ponad partykularyzmy.

Na tak szczególne plany inwestycyjne oraz reformy społeczno-gospodarcze czekaliśmy przez dziesięciolecia. Proponowane zmiany mogą uaktywnić proces wyrównywania dysproporcji ekonomicznych wobec społeczeństw rozwiniętych krajów państw zachodnich. Pobudzenie produkcji do wytwarzania dóbr i usług pozwoliłoby sprostać konkurencji międzynarodowej przy wzroście poziomu realnego produktu krajowego.

Polska silna gospodarczo będzie się również wiązała z gwarancją bezpieczeństwa dla obywateli. To właśnie dlatego niezwykle ważne są rozwój infrastrukturalny i realizacja strategicznych projektów z punktu widzenia suwerenności państwa. Pan Prezydent zwraca tu szczególną uwagę na realizowany projekt przekopu Mierzei Wiślanej oraz konieczność utworzenia węzła transportowego, jakim jest Centralny Port Komunikacyjny.

Podczas wystąpienia na konferencji GLOBSEC w Bratysławie w połowie czerwca 2021 r. Prezydent RP podkreślił, że wdrożenie Polskiego Ładu zaowocuje powstaniem nowej architektury gospodarczej. Wskazał na szeroką skalę programu publicznych inwestycji infrastrukturalnych, inwestycji w sektorze prywatnym, głęboką transformację energetyczną i cyfrową oraz zwiększenie efektywności i dostępności służby zdrowia. Prezydent zasygnalizował również potrzebę przyjęcia zasad sprawiedliwej transformacji jako zrównoważonego podejścia do wymogów polityki klimatycznej, z uwzględnieniem elementów polityki społecznej i rozwojowej.

W rozsądnej realizacji przekształceń środowiskowo-energetycznych konieczne jest uwzględnienie interesów strategicznych spółek Skarbu Państwa, m.in. paliwowych, chemicznych i energetycznych. Skutkowałoby to zmaksymalizowaniem wykorzystania funduszy przydzielanych Polsce w ramach Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal). Kwestią czasu byłoby zacieśnienie międzynarodowej współpracy pomiędzy krajowymi a światowymi liderami poszczególnych gałęzi przemysłu.

Obiektywne analizy spodziewanego wzrostu PKB w Europie Środkowej – jednego z najprężniej rozwijających się regionów – są entuzjastyczne. Polski Ład ma szansę okazać się przełomowym programem transformacji gospodarczej. Według założeń będzie to oznaczało nie tylko wyjście z samego kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, lecz przede wszystkim przyśpieszoną drogę do rzeczywistej zamożności społecznej. Jak wielokrotnie bowiem podkreślał Prezydent Andrzej Duda, wzrost zamożności polskiego społeczeństwa to najważniejsze dążenie przyświecające jego prezydenturze.

Adam Kwiatkowski sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Tekst ministra Adama Kwiatkowskiego został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2021” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2021”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria
Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2021” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 2 września 2021 roku

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze