Informacje

Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego / autor: Fratria / Andrzej Wiktor
Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego / autor: Fratria / Andrzej Wiktor

TYLKO U NAS

Państwo zdaje trudny egzamin

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 12 października 2020, 15:30

    Aktualizacja: 23 października 2020, 11:49

  • 1
  • Powiększ tekst

Okres pandemii okazał się wielkim wyzwaniem dla Polski. Wiele osób i grup społecznych zostało dotkniętych skutkami ograniczeń, których celem było minimalizowanie zagrożenia dla życia i zdrowia obywateli. Dlatego już w pierwszych tygodniach pandemii polski rząd zdecydował o podjęciu działań na rzecz wsparcia dla różnych grup społecznych i zawodowych – pisze Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego na łamach „Polskiego Kompasu 2020”

Dla środowisk twórczych czas pandemii okazał się wyjątkowo trudny z uwagi na to, że zamknięcie instytucji kultury, brak możliwości organizowania koncertów i wydarzeń to z jednej strony problem dla podmiotów funkcjonujących w znacznym stopniu dzięki wpływom ze sprzedaży biletów, a z drugiej – finansowy problem dla wielu twórców i artystów, których dochody pochodzą z kontraktów na konkretne wydarzenia artystyczne.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego od pierwszych tygodni pandemii prowadzi działania, dzięki którym środowiska twórcze mogą liczyć na wielowymiarowe i kompleksowe wsparcie państwa o wartości ponad 5 mld zł, a więc przekraczającej roczne nakłady państwa na kulturę.

Na wsparcie to składają się elementy kolejnych Tarcz Antykryzysowych, z których korzystają ludzie i instytucje kultury jako pracownicy i pracodawcy (m.in. dotacje, dopłaty do utrzymania miejsc pracy, postojowe, zwolnienie ze składek ZUS, pożyczki, wakacje kredytowe itp.), nowe Programy Ministra Kultury, a także opracowane przez resort zmiany prawne, z których korzystają środowiska twórcze.

Staraliśmy się z jednej strony tworzyć programy umożliwiające prezentację twórczości artystycznej on-line (jednocześnie namawiając Polaków, by wykorzystali czas pobytu w domu na korzystanie z udostępnianych w sieci koncertów, spotkań, wirtualnych spacerów po muzeach i wystawach), a z drugiej – nieść bezpośrednie wsparcie finansowe instytucjom kultury i oferować stypendia oraz zapomogi dla artystów i twórców, którzy z powodu pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

Kultura w sieci

Jednym w pierwszych narzędzi wsparcia kierowanego do ludzi i środowisk kultury jest program „Kultura w sieci” z rekordowym jak na tego typu programy budżetem 80 mln zł. Z tej sumy 60 mln zł zostało przeznaczone dla podmiotów działających w sektorze kultury, a 20 mln zł – na indywidualne stypendia dla twórców. To największy program ministra kultury w historii.

Finansowanie uzyskało prawie 1200 projektów instytucjonalnych, stypendia otrzymało ponad 2200 osób.

Wsparcie dla konkretnych środowisk

Poza ogólnym wsparciem dla całego środowiska zostały opracowane programy wsparcia konkretnych środowisk twórczych, jak np. dla branży filmowej. Dzięki zmianie przepisów o dotacje PISF mogą się ubiegać twórcy filmów wyświetlanych jedynie na platformach cyfrowych; utworzono też program stypendialny dla przedstawicieli zawodów filmowych. Na specjalne rozwiązania pomocowe mogą także liczyć zarządcy i opiekunowie Pomników Historii i miejsc światowego dziedzictwa UNESCO.

Fundusz Wsparcia Kultury

W sierpniu ogłosiliśmy kolejną rządową pomoc dla środowisk artystycznych – Fundusz Wsparcia Kultury z budżetem 400 mln zł, z którego będą mogły korzystać w ramach rekompensaty utraconych z powodu epidemii przychodów samorządowe instytucje kultury, NGO-sy i przedsiębiorcy prowadzący działalność w dziedzinie teatru, muzyki i tańca (350 mln zł) oraz branża koncertowa (50 mln zł). Środki te pozwolą artystom, twórcom i organizatorom koncertów planować działalność na najbliższe miesiące.

Wsparcie dla organizacji pozarządowych

Wśród środowisk szczególnie dotkliwie odczuwających skutki epidemii koronawirusa znalazł się też sektor organizacji pozarządowych. Odpowiadając, w roli przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, za współpracę pomiędzy administracją rządową a społeczeństwem obywatelskim, we współpracy z innymi członkami rządu, doprowadziłem do wprowadzenia wielu mechanizmów osłonowych i instrumentów wsparcia dla trzeciego sektora.

Wśród rozwiązań tworzących Tarczę Antykryzysową dla sektora NGO można wymienić m.in.:

• możliwość dofinansowania kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji, • zwolnienie z płatności składek ubezpieczeniowych przez okres trzech miesięcy, • uzyskanie korzystniejszych warunków finansowania dla podmiotów sektora ekonomii społecznej, • możliwość odroczenia i rozłożenia na raty należności wobec ZUS, • przesunięcie płatności podatku bez dodatkowych opłat, • przedłużenie terminów rozliczeniowych w ramach wykonywanych zadań publicznych, • uelastycznienie zasad realizacji zadań publicznych, • możliwość wprowadzenia dodatkowego, uproszczonego procesu pozyskiwania wsparcia na realizację zadań publicznych, • wprowadzenie elektronicznej formy kontaktu z urzędem skarbowym, • możliwość przeprowadzania w stowarzyszeniach i fundacjach głosowań w formie elektronicznej, • wydłużenie terminu umożliwiającego przekazanie 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, • możliwość uzyskania świadczeń na ochronę miejsc pracy w NGO-sach z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, • możliwość zmiany warunków lub terminów spłaty kredytów, • pomniejszenie opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa, • możliwość pożyczki z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów działalności statutowej, • wydłużenie terminów sprawozdawczych organizacji pożytku publicznego (OPP), • wydłużenie terminów płatności CIT-8.

Uruchomiliśmy także w Narodowym Instytucie Wolności specjalny, doraźny program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, tzw. COVID, którego budżet został już trzykrotnie powiększony z uwagi na potrzeby zgłaszane przez trzeci sektor.

Wierzę, że mimo trudnych okoliczności oferowane wsparcie pomoże środowiskom twórczym oraz organizacjom pozarządowym nadal realizować swoją misję.

Wierzę też głęboko, że jako państwo polskie zdaliśmy w tym trudnym momencie egzamin – i nadal go zdajemy.

Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego, przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego

Tekst Piotra Glińskiego, wicepremiera i ministra kultury został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2020” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2020”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

PUBBLUU.COM - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria
Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

»» O roczniku „Polski Kompas 2020” i nagrodach Polskiego Kompasu czytaj tutaj:

Premiera rocznika Polski Kompas 2020

Nagrody Polskiego Kompasu przyznane

UWAGA OD REDAKCJI: tekst wicepremiera Piotra Glińskiego, jak i wszystkie pozostałe teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2020” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 5 września 2020 roku

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze