Informacje

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej / autor: GOV
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej / autor: GOV

200 mln zł na wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 stycznia 2023, 13:52

  • 0
  • Powiększ tekst

Blisko 200 mln zł będą w sumie mogły otrzymać podmioty ekonomii społecznej w ramach programu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Celem jest m.in. zwiększenie działań w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem

Resort w opublikowanym we wtorek komunikacie przypomniał, że 30 października 2022 r. weszła w życie ustawa o ekonomii społecznej.

Sektor ekonomii społecznej pozwala na odblokowanie i pełne wykorzystanie aktywności społecznej, kreatywności i oddolnej mobilizacji dla dobra wspólnego. Podmioty ekonomii społecznej (PES) łączą rynkowe i nierynkowe formy działania po to, aby wspierać potrzebujących, tworzyć miejsca pracy i świadczyć usługi społeczne na rzecz lokalnych ojczyzn – podkreśla, cytowana w komunikacie, wiceminister rodziny i polityki społecznej Anita Czerwińska.

Program „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025 to nowy instrument, który ma wesprzeć rozwój tego sektora. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia możliwe będzie zwiększanie oddziaływania PES w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspieranie deinstytucjonalizacji usług społecznych.

W ramach programu wspierane będą działania umożliwiające przeprowadzenie modernizacji w podmiotach ekonomii społecznej, której celem jest m.in. zwiększenie skali działalności (np. o dodatkowe obszary i branże działania, zwiększenie zasięgów terytorialnych sprzedaży produktów i usług), zmiana branży, czy zwiększenie obrotów finansowych.

Wsparcie można uzyskać na przedsięwzięcia mieszczące się w trzech obszarach. Pierwszy to reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego. Drugi obszar dotyczy budowania potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych. Obszar trzeci zakłada wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

W ramach programu wsparcie będą mogły uzyskać podmioty ekonomii społecznej. Preferencyjne warunki przewidziano dla przedsiębiorstw społecznych (wyższa maksymalna kwota wsparcia, dodatkowe punkty). Wsparcie w ramach obszaru pierwszego będzie dostępne dla podmiotów zatrudnienia socjalnego i przedsiębiorstw społecznych.

Na realizację programu zaplanowano kwotę 45 mln euro, czyli ok 200 mln zł. Z tych środków do PES trafi ponad 197 mln. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na wdrożenie programu.

Przedsiębiorstwa społeczne i podmioty ekonomii społecznej, które zobowiążą się do uzyskania tego statusu będą mogły uzyskać wsparcie do 190 tys. zł. Pozostałe podmioty ekonomii społecznej mogą uzyskać do 170 tys. zł.

W ramach programu planowane jest ogłoszenie kilku naborów wniosków. Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie pierwszego z nich zaplanowano na I kwartał 2023 r. W ramach tego naboru Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczy 100 mln zł na wsparcie PES.

Szczegółowe informacje o tym i kolejnych naborach będą dostępne w BIP MRiPS oraz m.in. na stronach: www.gov.pl/rodzina; www.ekonomiaspoleczna.gov.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl; www.kpo.gov.pl.

Czytaj też: Zagraniczne firmy zainwestowały w Polsce 200 mln euro więcej

PAP/KG

Powiązane tematy

Komentarze