Informacje

Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE w kanadyjskim Vancouver
Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE w kanadyjskim Vancouver

OBWE potępia Białoruś za niszczenie polskich miejsc pamięci

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 5 lipca 2023, 10:29

  • Powiększ tekst

W kanadyjskim Vancouver zakończyła się właśnie 30 doroczna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. Wśród polskich akcentów pojawiła się rezolucja potępiająca niszczenie polskich miejsc pamięci na Białorusi.

Tematem przewodnim Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE była sytuacja na Białorusi. Wśród kluczowych aktów przyjętych podczas obrad znalazły się m.in. rezolucje uznające Grupę Wagnera za organizację terrorystyczną, jak również uznające Rosję za państwo sponsorujące terroryzm.

Uchwalona podczas obrad deklaracja wzywa państwa członkowskie OBWE do zaostrzenia norm międzynarodowych zarówno wobec Grupy Wagnera, jak też wobec Rosji.

Użycie określenia terroryzm w deklaracji OBWE jest swego rodzaju przełomem, ponieważ po raz pierwszy takie sformułowanie – w stosunku do Rosji – zostało zapisane w oficjalnym dokumencie organizacji międzynarodowej.

OBWE potępiła również agresywną wojnę Rosji przeciwko Ukrainie i wyraziła poparcie dla niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy.

Wśród istotnych dokumentów przyjętych podczas 30 sesji Zgromadzenia Parlamentarnego znalazła się także rezolucja potępiająca Białoruś za niszczenie polskich miejsc pamięci, które znajdują się na terenie tego kraju. Jej autorem jest szwedzki parlamentarzysta Björn Söder (Szwedzcy Demokraci), który wielokrotnie już wspierał wartościowe dla polskiej kultury inicjatywy. To właśnie on wystąpił do rządu Szwecji domagając się zwrócenie Polsce Statutu Łaskiego, który jest uznawany za pierwszy kompletny spis praw obowiązujących w Rzeczpospolitej.

Rezolucja przyjęta przez OBWE zaznacza: Zgromadzenie Parlamentarne OBWE podkreśla pilną potrzebę ochrony polskich grobów na Białorusi przed dalszą profanacją. […] Potwierdza swoje zaangażowanie w realizację rezolucji w sprawie ochrony dóbr kultury. Żąda natychmiastowego zaprzestania profanacji tych grobów i potępienia tych czynów przez władze białoruskie, przywrócenia świetności tym obiektom oraz przeprowadzenia dochodzenia w sprawie aktów wandalizmu.

Współautorem tej rezolucji był senator Grzegorz Bierecki (PiS). Dokument został przyjęty jednogłośnie.

(red)

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych