Informacje

Fot.Mainrc/sxc.hu
Fot.Mainrc/sxc.hu

Dług publiczny na koniec tego rok wyniesie 1 bln 34 mld zł. Na dobę przybywa 270 mln zł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 14 maja 2014, 19:30

    Aktualizacja · 15 maja 2014, 06:53

  • 12
  • Tagi: dług publiczny finanse metodologia ESA 95 metodologia liczenia deficytu i długu
  • Powiększ tekst

Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 936,4 mld zł na koniec grudnia 2013 r. do 1 bln 34 mld zł na koniec grudnia 2014 r., czyli o prawie 270 mln zł na dobę, 11,2 mln zł na godzinę i 3121 zł na sekundę - informuje Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR).

Jak podkreśla FOR wyliczenia te nie uwzględniają umorzenia obligacji przejętych przez ZUS z OFE, ponieważ Trybunał Konstytucyjny nie wypowiedział się jeszcze, czy działanie te było zgodne z prawem. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 25 IV 2014 (4,20 zł/euro).

Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego), w przeliczeniu na 1 mieszkańca, rośnie z 25190 zł na koniec grudnia 2013 r. do 27838 zł na koniec grudnia 2014 r. Jako liczbę mieszkańców Polski przyjęto opublikowaną przez GUS w wynikach spisu powszechnego liczbę ludności rezydującej (37,2 mln osób w 2011 roku).

FOR wyjaśnił, że przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez Ministerstwo Finansów zadłużenia na koniec XII 2013 r. oraz nowe rządowe prognozy PKB w 2014 r. Aktualizacja nie uwzględnia zmian w systemie emerytalnym.

Jednocześnie przypominamy, że od września 2013 r. na liczniku jako dług jawny wyświetlane jest zadłużenie sektora rządowego i samorządowego zgodnie z unijną metodologią ESA95, a nie państwowy dług publiczny liczony zgodnie z metodologią krajową (zasadnicza różnica między tymi metodologiami dotyczy zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego: zgodnie z ESA95 jest ono doliczane do długu publicznego, zgodnie z metodologią krajową już nie). Konstytucyjny próg zadłużenia wynoszący 60% PKB dotyczy metodologii krajowej, a nie unijnej.

Eksperci FOR zaktualizowali szacunkową wartość długu ukrytego. Ich zdaniem na koniec 2013 roku wyniósł 3 bln 164 mld zł. Aktualizacja jest związana ze zmianą roku bazowego z 2012 na 2013 (licznik długu ukrytego pokazuje wartości w cenach stałych), aktualizacją danych o liczbie emerytów i ubezpieczonych w ZUS oraz nowymi prognozami makroekonomicznymi.

Według FOR ukryty dług publiczny maleje z 3 bln 164 mld zł na koniec 2013 r. do 3 bln 102 mld zł na koniec 2014 r. (w cenach stałych z 2013 r.). Spadek ten wynika z faktu, że państwo w 2014 r. wypłaci więcej na emerytury (co redukuje istniejące zobowiązania emerytalne) niż przyjmie składek emerytalnych (co zwiększa zobowiązania emerytalne). Aktualizacja nie uwzględnia zmian w systemie emerytalnym.

Opr. Jas

Komentarze