Informacje

Praca / autor: Pixabay
Praca / autor: Pixabay

Ilu cudzoziemców pracuje w Polsce?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 sierpnia 2023, 11:23

    Aktualizacja: 17 sierpnia 2023, 16:38

  • 1
  • Powiększ tekst

Liczba cudzoziemców wykonujących w Polsce pracę wzrosła w 2022 roku o 27,3 proc. rdr do 1004,4 tys. - podał GUS

432,6 tys. stanowili cudzoziemcy wykonujący umowy cywilnoprawne.

Na koniec grudnia 2022 r. udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę w Polsce wyniósł 6,5 proc.

GUS podaje, że obcokrajowcy wykonujący pracę w 2022 r. pochodzili z ponad 150 państw. Najliczniejszą grupą byli obywatele Ukrainy. Zarówno w styczniu, jak i w kolejnych miesiącach, a więc po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, ich udział w ogólnej liczbie cudzoziemców wykonujących pracę oscylował wokół 73 proc.

Drugą pod względem liczebności grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Białorusi. W końcu grudnia 2022 r. stanowili oni 10,1 proc. analizowanej populacji. Obywatele każdego z pozostałych państw stanowili po mniej niż 3 proc. ogółu opisywanej grupy cudzoziemców.

Z danych GUS wynika, że na koniec grudnia 2022 r. mediana wieku wykonujących pracę obywateli Polski wyniosła 42,0 lata i była większa od mediany wieku cudzoziemców, która wyniosła 36,0 lat. W opisywanej grupie cudzoziemców mediana wieku obywateli Ukrainy wyniosła 37,0 lat i była o 2 lata wyższa od mediany wieku cudzoziemców z pozostałych państw.

GUS podaje, że pod względem liczebności cudzoziemców wykonujących pracę największa ich liczba skupiała się w sekcji Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – około 244 tys. cudzoziemców. O około 71 tys. mniej cudzoziemców było w sekcji Przetwórstwo przemysłowe i o około 101 tys. mniej w sekcji Transport i gospodarka magazynowa.

Czytaj też: Zmiany w energetyce. Jest podpis prezydenta

Czytaj też: Media: Ścieki z niemieckiej fabryki wpływają do Odry

pap, jb

Powiązane tematy

Komentarze