Informacje

Logo / autor: Aforti Holding
Logo / autor: Aforti Holding

"Weksle" Aforti - jest kara UOKiK

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 sierpnia 2023, 12:14

    Aktualizacja: 22 sierpnia 2023, 11:12

  • 0
  • Powiększ tekst

Prezes UOKiK uznał, że firma Aforti Holding działająca na rynku inwestycji alternatywnych złamała prawo

Za wprowadzanie konsumentów w błąd spółka ma zapłacić ponad 790 tys. zł kary.

Aforti Holding należy do grupy spółek, które zajmują się m.in. prowadzeniem platformy wymiany walut, udzielaniem pożyczek dla przedsiębiorców, windykacją, a także faktoringiem - przekazano w poniedziałkowym komunikacie UOKiK.

Urząd wskazał, że spółka „zachęcała i namawiała konsumentów do skorzystania z Oferty wekslowej”. Ze skarg, które dotarły do UOKiK, wynika, że przedsiębiorca zapewniał m.in. w rozmowach telefonicznych, iż jest to pewna inwestycja ze stałym oprocentowaniem i regularnie wypłacanymi odsetkami. „Deklaracjom korzyści z zakupu weksli inwestycyjnych towarzyszyły zapewnienia o braku jakichkolwiek ryzyk” - zaznaczono. Jak wykazało przeprowadzone postępowanie, w rzeczywistości był to „ryzykowny, niczym nie zabezpieczony produkt”.

Spółka poprzez swoje działanie dawała konsumentowi niesłuszne podstawy do przekonania, że oferta charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem i pewnością zwrotu kapitału. Rzeczywistość wyglądała jednak inaczej - zaznaczył prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w poniedziałkowym komunikacie.

Jak wskazał Chróstny, klienci, którzy nabyli produkty Aforti Holding, zostali pozbawieni prawdziwej i pełnej informacji o ryzyku wynikającym z inwestycji.

Mylne wyobrażenie niestety mogło mieć wpływ na podjęcie przez nich decyzji dotyczącej umowy - stwierdził.

Praktykę polegającą na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji na temat oferty „uznaliśmy za wysoce szkodliwą” – dodał.

Urząd przekazał, że na podstawie zebranego materiału prezes UOKiK wydał decyzję, w której stwierdził, że Aforti Holding „posługiwała się wekslem w sposób sprzeczny z jego funkcją i wykorzystywała pieniądze konsumentów do finansowania swojej działalności, przenosząc w ten sposób na konsumentów całe ryzyko jej prowadzenia”. Dodano, że spółka wprowadzała konsumentów w błąd, informując o bezpieczeństwie powierzonych jej środków, w tym braku ryzyka oraz o gwarancji zysku.

Według informacji podczas prowadzonego postępowania UOKiK dotarł do skryptów używanych przez konsultantów Aforti, które potwierdziły wprowadzanie w błąd co do charakteru prowadzonej działalności i znaczenia „weksli” oferowanych przez Aforti.

Informacje przekazywane konsumentom wprowadzały w błąd co do pewności uzyskania przyszłych korzyści finansowych z inwestycji, które w rzeczywistości nie dają gwarancji deklarowanych przez spółkę zysków - zaznaczono w komunikacie.

Wyjaśniono, że przedstawiciele spółki - promując „Ofertę wekslową” – opisywali produkt jako bezpieczną inwestycję, z pewnym zwrotem kapitału. Informacje te, jak dodano, przekazywane były zarówno przez telefon, jak też w przesyłanych wiadomościach elektronicznych. UOKiK zwrócił uwagę, że w jednej ze skarg konsument opisywał, jak Aforti Holding prezentowała ofertę, wskazując wyłącznie pozytywne cechy - „proponuje zainwestowanie w weksle inwestycyjne, co jest całkowicie bezpieczną lokatą z oprocentowaniem dochodzącym do 9 proc. rocznie”.

Według Urzędu, posługiwanie się w relacjach z konsumentami wekslem, w sposób w jaki robiła to spółka Aforti, było sprzeczne z jego funkcją. „Weksel to pisemne zobowiązanie wystawcy do zapłacenia w określonym czasie oznaczonej sumy pieniędzy. W obrocie gospodarczym jest to zabezpieczenie spłaty długu, a nie instrument inwestycyjny” - podkreślono. Do weksli - jak wyjaśniono - nie stosuje się przepisów o instrumentach finansowych czy ofercie publicznej, np. nie jest wymagane informowanie o ryzyku, wartości zabezpieczenia weksla, jego wystawcy i przedsięwzięciu. „Całe ryzyko ponosi więc konsument, który nie ma gwarancji zwrotu pieniędzy ani zysku” - stwierdzono.

Z przekazanych przez konsumentów środków w ramach skorzystania z „Oferty wekslowej” spółka finansowała działalność całej swojej grupy - zaznaczono. Skutkowało to przeniesieniem na konsumentów ryzyka prowadzonej działalności inwestycyjnej. „Gwarantem bezpieczeństwa takiego produktu była jedynie wypłacalność jego wystawcy” - dodano.

W styczniu 2021 r. spółka zaprzestała emisji weksli. „Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów prezes UOKiK nałożył na Aforti Holding karę w wysokości ponad 790 tys. zł (790 555 zł) i nakazał szereg obowiązków informacyjnych” - poinformowano. Dodano, że osoby, które przekazały pieniądze przedsiębiorcy, otrzymają od spółki listy informujące o decyzji. Zostanie ona również opublikowana na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych spółki. Decyzja nie jest prawomocna – przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - dodano.

Z uwagi na możliwość popełnienia przestępstwa w związku z działalnością spółki, Prezes UOKiK w marcu 2022 roku zawiadomił Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Na bieżąco UOKiK współpracował z organami ścigania, informując o przebiegu postępowania w sprawie praktyk stosowanych przez spółkę Aforti Holding.

Urząd przypomniał, że w kwietniu 2023 r. Prezes UOKiK podobne zarzuty postawił spółkom: Assay Management oraz Assay Management Alternatywna Spółka Inwestycyjna (Assay ASI), które również posługują się wekslami inwestycyjnymi. Postępowanie prowadzone jest też, jak dodano, przeciwko osobom zarządzającym Grupą Assay. „Ponieważ istnieje duże ryzyko utraty przez konsumentów zainwestowanych środków, prezes UOKiK Tomasz Chróstny zdecydował o wydaniu ostrzeżenia konsumenckiego dotyczącego Assay ASI” - wskazano. Obu spółkom grozi kara do 10 proc. obrotu, a członkowie zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności finansowej do 2 mln zł.

Z kolei pod koniec 2022 r. prezes UOKiK wydał decyzję dotyczącą BREWE Leasing nakładającą na tę spółkę ponad 150 tys. zł kary, a w czerwcu 2021 r. nałożył prawie 400 tys. zł kary na Fundusz Hipoteczny Yanok, który w ten sposób gromadził fundusze na swoją działalność - podsumowano.

Oświadczenie spółki Aforti Holding

Aforti Holding wysłało oświadczenie do redakcji wGospodarce.pl o następującej treści:

Szanowni Państwo, Zarząd Spółki AFORTI Holding S.A. zaznacza, iż nie zgadza się z treścią Decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakładającej na Spółkę karę pieniężną i zamierza wnieść odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprawa objęta Decyzją była prowadzona przez UOKiK od 2020 roku. Zarząd Spółki przez cały okres prowadzonego postępowania współpracował z przedstawicielami UOKiK przedkładając materiał dowodowy potwierdzający racje Spółki, wielokrotnie informując UOKiK o swoim stanowisku oraz wskazując błędy i nieprawidłowości w analizie dokumentacji przekazanej Urzędowi podczas postępowania. Zarząd Spółki podkreśla, iż z dniem 29 stycznia 2021 roku Spółka zaprzestała oferowania weksli konsumentom, co w swojej decyzji również zaznacza UOKiK. Natomiast w okresie obowiązywania oferty wekslowej informacje dotyczące ryzyka inwestycyjnego były przedstawiane w sposób transparentny. Zarząd Aforti Holding S.A.

Czytaj też: Opłaty za niezamówione usługi - zarzuty UOKiK dla UPC

Czytaj też: UOKiK: przeszukania w sprawie zmowy przetargowej

PAP/KG

Powiązane tematy

Komentarze