Informacje

Maciej Staszak, Wiceprezes Zarządu Emitel S.A. / autor: Mat.pras.
Maciej Staszak, Wiceprezes Zarządu Emitel S.A. / autor: Mat.pras.

Odpowiedzialność społeczna w zakresie budowania miast typu smart

ARTYKUŁ PARTNERA

  • Opublikowano: 30 sierpnia 2023, 20:00

  • Powiększ tekst

Ostatnie trzy lata wywarły ogromny wpływ na gospodarkę na całym świecie – pandemia COVID-19 oraz atak Rosji na Ukrainę i trwająca tam już niemal półtora roku wojna postawiły przed wszystkimi wiele wyzwań. Jednocześnie zachodzące zmiany klimatyczne oraz dążenie firm i instytucji do zmniejszania negatywnego wpływu wywieranego na środowisko naturalne, czyli śladu węglowego, sprawiają, że koniecznością staje się poszukiwanie rozwiązań ułatwiających życie mieszkańcom i jednocześnie wpływających pozytywnie na środowisko. Z pomocą przychodzą rozwiązania z zakresu smart city, wdrażane z powodzeniem w kolejnych miastach nie tylko w Azji czy krajach zachodniej Europy, lecz także w Polsce

Kwestia zrównoważonego rozwoju jest bardzo istotna dla Emitel. W ubiegłym roku wdrożyliśmy system zarządzania środowiskowego w oparciu o międzynarodową normę ISO 14001:2015. Jednym z priorytetowych obszarów działań jest optymalizacja zużycia energii elektrycznej, która stanowi istotny komponent naszych kosztów. Dlatego Emitel wdraża projekty poprawiające efektywność jej zużycia zarówno w firmie, jak i dla naszych klientów, w ramach technologii IoT (ang. Internet of Things – Internet rzeczy). Koncentrujemy się na budowie instalacji opartych o odnawialne źródła energii i realizujemy program budowy instalacji fotowoltaicznych, które zasilają emisje RTV na naszych obiektach.

Ze względu na to, że część naszych obiektów znajduje się na obszarach chronionych – w tym Natura 2000 – i na terenach parków narodowych, dążymy też do powiększania areału chronionych siedlisk przyrodniczych i uczestniczymy w programach ochrony gatunkowej. We współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” działamy na rzecz ochrony sokoła wędrownego. Gatunek ten zakłada gniazda na dużych wysokościach, a niektóre sokole rodziny wybrały obiekty Emitel. Zapewniamy im tam spokojny pobyt. Prowadzimy transmisje online z gniazd sokołów na PKiN w Warszawie oraz na obiekcie Emitel w Dobrej Nowogardzkiej. Bierzemy też udział w projekcie „Roi Się”, który ma na celu ochronę i promocję polskiego pszczelarstwa – zostaliśmy mecenasem ula znajdującego się w pasiece w Puszczy Iłżeckiej w woj. świętokrzyskim.

Internet rzeczy kluczowy dla inteligentnych miast

Inteligentne miasto to miasto, które wykorzystuje nowoczesne technologie do tego, żeby zwiększyć efektywność funkcjonowania. Dla budowy inteligentnych miast kluczowe są technologie Internetu rzeczy. Z założenia nowoczesne miasta mają być przyjazne dla mieszkańców i dla środowiska. Kompleksowe rozwiązania przygotowane przez Emitel wpisują się w wyzwania, przed jakimi stoją dzisiaj miasta w Polsce – i to nie tylko te największe. Rozwiązania smart city zwiększają efektywność działań samorządów i miejskich spółek oraz przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast. Za pomocą inteligentnych czujników można mierzyć na przykład jakość powietrza i automatycznie wysyłać ostrzeżenia przy przekroczeniu bezpiecznego poziomu szkodliwych substancji. Taki monitoring pomaga też znajdować źródła zanieczyszczenia. Inteligentna technologia może również wspierać miasta w oszczędzaniu zasobów: wody, elektryczności czy gazu i pomagać w szybszym identyfikowaniu i usuwaniu awarii.

Emitel ma duże doświadczenie w zakresie rozwoju rozwiązań inteligentnych miast. Jako jedna z pierwszych firm rozpoczął realizację nowatorskich projektów we współpracy z samorządami. W ramach udostępnionej przez spółkę sieci LoRaWAN, zapewniającej bezprzewodową komunikację dalekiego zasięgu o małej mocy, samorządy mogą wdrażać rozwiązania, które poprawiają standard życia mieszkańców, pomagają w walce z problemem zanieczyszczenia środowiska i wspierają zarządzanie zasobami miejskimi. Zaawansowane inteligentne rozwiązania z zakresu smart city Emitel wdrożył już w kilku miastach w Polsce, m.in. we Wrocławiu i Piasecznie; trwa również wdrożenie w Ostrowie Wielkopolskim.

Inteligentne miasta już w Polsce…

Emitel zbudował m.in. innowacyjny system zdalnego odczytu parametrów z wodomierzy dla wrocławskich wodociągów. To pierwszy na taką skalę projekt smart city w Polsce z wykorzystaniem sieci LoRaWAN, który obejmie cały Wrocław. Docelowo na 70 tys. licznikach wody zostaną zainstalowane nakładki umożliwiające bezprzewodową komunikację lub liczniki zostaną wymienione na nowe, z modułem LoRaWAN. Emitel zapewnia obsługę całego systemu. Rozwiązanie pozwala wrocławskiemu MPWiK lepiej zarządzać instalacjami i zasobami wody oraz planować nowe inwestycje. W efekcie spodziewane są m.in. znaczne oszczędności w zarządzaniu infrastrukturą, a także mniejsze obciążenia dla mieszkańców korzystających z usług miejskich wodociągów.

Projekt w Piasecznie pozwala natomiast samorządowi m.in. na monitorowanie poziomu wody w rzekach i głównych rowach melioracyjnych, pomiar zajętości miejsc parkingowych w wyznaczonych lokalizacjach i udostępnianie mieszkańcom informacji o wolnych miejscach oraz obserwacje w czasie rzeczywistym środowiska naturalnego (pomiar temperatury, poziomu hałasu, wilgotności i czystości powietrza).

Również w Ostrowie Wielkopolskim, na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg, Emitel buduje system monitorowania miejsc parkingowych. Rozwiązanie oparte na technologii Internetu rzeczy pomoże kierowcom szybciej odnaleźć wolne miejsca do parkowania. Jesteśmy przekonani, że realizacja koncepcji inteligentnych miast może stanowić wymierne korzyści dla mieszkańców, jednostek administracji publicznej oraz przedsiębiorstw prywatnych, i jednocześnie dumni, że rozwiązania Emitel w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju inteligentnych miast w Polsce. System inteligentnego zarządzania miejscami parkingowymi bowiem nie tylko pomoże w szybszej lokalizacji wolnych miejsc, lecz także spowoduje, że zmniejszy się ruch samochodów, które krążą w poszukiwaniu takiego miejsca, kierowcy zaoszczędzą na paliwie i – co istotne z punktu widzenia ekologii – zmniejszy się emisja spalin.

…i w Europie

Czasami możemy nawet nie zdawać sobie sprawy, że korzystamy na co dzień z rozwiązań z zakresu inteligentnych miast. Przykładem mogą być rozwiązania stosowane w europejskich miastach: w Barcelonie czujniki wykorzystywane są do monitorowania poziomu hałasu, temperatury czy zanieczyszczeń; monitoring obejmuje także wilgotność. W kojarzonej przez wiele osób z dużym ruchem rowerowym Kopenhadze działa zintegrowany system transportu Park & Ride oraz Bike & Ride. Do rozwiązań z zakresu IoT/ smart cities należą również systemy zarządzania ruchem kontrolujące działanie świateł na skrzyżowaniach w Londynie czy system zarządzania odpadami komunalnymi oraz zielenią miejską w Madrycie.

Każdego dnia pojawiają się nowe pomysły i rozwiązania z zakresu IoT i smart city, które mogą znacząco poprawić funkcjonowanie miast i ich mieszkańców w wielu aspektach. Emitel, dzięki rozwiniętej w całej Polsce infrastrukturze i synergii z pozostałymi projektami, może wdrażać te rozwiązania na terenie całego kraju. Przewidujemy, że w ciągu najbliższych lat podobnych systemów i zastosowań będzie coraz więcej, co jednocześnie przyczyni się do realizacji celów środowiskowych i zmniejszenia śladu węglowego, co w ostatecznym rozrachunku wpłynie pozytywnie na otoczenie.

// Maciej Staszak, Wiceprezes Zarządu Emitel S.A.

Forum wGospodarce.pl

… to przedsięwzięcie Grupy Medialnej Fratria - coroczna platforma wymiany doświadczeń, prognoz i wyzwań między liderami administracji rządowej i biznesu. Celem Forum jest wspólne wypracowanie możliwych kierunków rozwoju konkurencyjności polskich firm na rynku światowym i zwiększenia poziomu reinwestycji globalnych marek w Polsce. W tym roku szczególnie ważne stały się debaty dotyczące kryzysu energetycznego i surowcowego oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa w obliczu trwającej wojny w Ukrainie.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych