Informacje

PFR  / autor: Fratria
PFR / autor: Fratria

PFR podsumowuje – ta strategia się sprawdziła!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 6 grudnia 2023, 21:51

    Aktualizacja: 7 grudnia 2023, 11:21

  • 0
  • Powiększ tekst

Skumulowany wynik finansowy z działalności Polskiego Funduszu Rozwoju od momentu powstania PFR w 2016 roku do III kw. 2023 roku sięgnął łącznie 3,4 mld zł. Złożyły się na to: 1,2 mld zł zysku netto oraz 2,2 mld zł zysku z inwestycji.

Ponadto średnia stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału wyniosła 7 proc. – co przewyższyło założenia zapisane w strategii spółki (między 4 a 6 proc.). W efekcie PFR udowodnił, że skutecznie realizuje jedną ze swoich podstawowych zasad działania – a jest nią wspomniany już wzrost wartości dla akcjonariuszy, przy odpowiednio wysokim zwrocie na inwestycjach.

-To była dobra inwestycja – mówił na spotkaniu z dziennikarzami Paweł Borys, prezes PFR, który ogłosił już, że odchodzi z zarządu Funduszu na początku stycznia.

Kluczowe projekty

I tu warto wspomnieć o podstawach działania PFR, którymi są inwestycje kapitałowe i dłużne. Spółka zainwestowała około 8 mld zł poprzez PFR Fundusz Inwestycyjny w 36 projektów (wartych łącznie blisko 23 mld zł).

Inwestycje objęły m.in. obszar infrastruktury (np. Baltic Hub na Bałtyku czy Trasa Łagiewnicka), nowych technologii (OCHK, WB Electronics), przemysłu (PESA), finansów (Pekao) czy też transformacji energetycznej (Elemental Holding). Ok. 5 mld zł zostało zainwestowanych w ramach inwestycji własnych PFR, a ponad 450 mln zł z Funduszu Inwestycji Samorządowych.

Działalność inwestycyjna grupy to także stworzona przez PFR Ventures największa w Europie Środkowo-Wschodniej platforma funduszy finansujących innowacje (od początku działalności PFR rynek venture capital wzrósł 10-krotnie – do czego przyczyniła się m.in. działalność PFR Ventures).

Czytaj też: WYWIAD. Paweł Borys: Nie życzę nikomu, żeby musiał podejmować tak trudne decyzje, jak my

Z kolei w ramach inwestycji mieszkaniowych zwiększono podaż mieszkań na polskim rynku poprzez utworzenie Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem (o wartości 1,2 mld zł aktywów netto) oraz Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju (odpowiednio 1,9 mld zł).

W obszarze rozwoju inwestycji i rynku kapitałowego w Polsce należy również wspomnieć o wdrożeniu przez PFR w pełni prywatnego pracowniczego filara systemu emerytalnego. A chodzi Pracownicze Plany Kapitałowe z ponad 4 mln uczestników i blisko 40 mld aktywów (łączna wartość aktywów PPK i PPE).

Tu natomiast PFR TFI pełni w systemie PPK rolę wyznaczonej instytucji finansowej, zarządzając 9 wydzielonymi subfunduszami, o łącznej wartości 86,5 mln zł.

Wsparcie dla gospodarki

Z całą pewnością powołanie w maju 2016 roku Polskiego Funduszu Rozwoju było krokiem milowym w tworzeniu silnego i nowoczesnego systemu instytucji rozwoju w Polsce - niezbędnego do realizacji skutecznej polityki gospodarczej kraju. Pod swoimi skrzydłami integrował on bowiem działalność instytucji rozwoju wszechstronnie wspierających rozwój krajowej gospodarki.

A chodzi tu o takie podmioty, jak: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Skuteczność PFR okazała się szczególnie ważna w czasie pandemii i szoków gospodarczych lat 2020-2023, kiedy grupa stworzyła największy w historii program wsparcia gospodarki w postaci Tarczy Finansowej PFR, który chronił 354 tysiące przedsiębiorstw i 3,2 mln miejsc pracy.

Nowe prowadzone przez PFR programy prorozwojowe to budowa Centralnej Informacji Emerytalnej oraz prefinansowanie KPO.

Czytaj też: Paweł Borys odpowiada na zarzuty NIK

Mat. pras./kp

Powiązane tematy

Komentarze