Informacje

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie / autor: Fratria / MK
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie / autor: Fratria / MK

Cios w Sienkiewicza! RPO zarzuca działanie niekonstytucyjne

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 grudnia 2023, 16:20

  • Powiększ tekst

Władze mediów publicznych, zarówno powołanych przez Radę Mediów Narodowych, jak i Ministerstwo Kultury, powołane są w oparciu o niekonstytucyjne normy prawne; potrzebna jest pilna nowelizacja przepisów - czytamy w stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanym do MKiDN.

W czwartek RPO Marcin Wiącek opublikował komunikat dotyczący swojego wystąpienia do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza ws. sytuacji w mediach publicznych. Dokument został opublikowany na stronach RPO.

Legitymacja zarządów i rad nadzorczych, powoływanych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2016 r. opiera się na niekonstytucyjnej normie prawnej. Dotyczy to zarówno organów powołanych przez Radę Mediów Narodowych, jak też przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” - czytamy w komunikacie RPO.

W przytoczonym tekście, który Rzecznik skierował do ministra Sienkiewicza czytamy, że wyrok TK 2016 wskazał, że organem kompetentnym do powoływania zarządów i rad nadzorczych w mediach publicznych powinna być Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, a nie Rada Mediów Narodowych, ani MKiDN. „TK wskazał przede wszystkim na konieczność jego wykonania przez ustawodawcę w sposób zapewniający udział KRRiT w procedurze powoływania i odwoływania członków zarządów i rad nadzorczych” - podkreślono.

Należy stwierdzić, że legitymacja zarządów i rad nadzorczych powoływanych po ogłoszeniu wyroku TK w sprawie K 13/16 przez Radę Mediów Narodowych opierała się na niekonstytucyjnej normie prawnej - z tego powodu, że w procedurze powołania nie uczestniczyła KRRiT” - ocenił RPO. Jak dodał, w wyroku TK podkreślono, że „niedopuszczalne z punktu widzenia Konstytucji jest powierzenie kompetencji, które powinny należeć do KRRiT, organowi +powiązanemu - choćby w niewielkim wymiarze - z rządem+„.

Z wyroku Trybunału wynika, że o ile funkcjonowanie publicznej radiofonii i telewizji w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa jest dopuszczalne, o tyle konstytucyjnie umocowane zadania KRRiT (art. 213 ust. 1 Konstytucji) stanowią wyjątek od zasady powierzającej Radzie Ministrów sprawy polityki państwa. Do tych spraw należy m.in. ochrona interesów Skarbu Państwa (art. 146 ust. 4 pkt 4 Konstytucji). Z powyższego wynika, że na gruncie Konstytucji niedopuszczalny jest mechanizm zakładający powoływanie członków zarządów i rad nadzorczych spółek publicznej radiofonii i telewizji bezpośrednio przez rząd czy członków rządu” - napisał RPO.

Według niego, w tej sytuacji konieczna jest nowelizacja przepisów, tak, by były one zgodne z Konstytucją i prawem międzynarodowym. Zaznaczył, że nowelizacja przepisów powinna odpowiadać zaleceniom z wyroku TK z 2016 roku i wystąpień RPO. „Konieczne jest włączenie KRRiT w procedury powoływania i odwoływania władz mediów publicznych. Rada Ministrów, jej członkowie, jak również pozakonstytucyjne organy, takie jak RMN, nie powinny mieć bezpośredniego wpływu na skład organów spółek rtv” - oświadczył Wiącek.

Przede wszystkim konieczne jest włączenie KRRiT w procedury powoływania i odwoływania władz mediów publicznych. Rada Ministrów, jej poszczególni członkowie, jak również pozakonstytucyjne organy, takie jak Rada Mediów Narodowych, nie powinny mieć bezpośredniego wpływu na skład organów spółek publicznej radiofonii i telewizji” - ocenił Wiącek.

RPO prosi ministra Bartłomieja Sienkiewicza o ustosunkowanie się do tych uwag i o informację dotyczącą stanu prac zmierzających do doprowadzenia obowiązującego stanu prawnego do zgodności z orzecznictwem TK i standardami międzynarodowymi w obszarze funkcjonowania mediów publicznych” – czytamy.

»»O finansowych skutkach ataku na media publiczne czytaj tutaj:

Krach TVP? Konkurencja już zaciera ręce

Trzy miliardy strat telewizji publicznej. Na razie

Sejm podjął w ubiegły wtorek uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej, wzywającej Skarb Państwa do działań naprawczych. Dzień później resort kultury poinformował, że minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz, jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych odwołał 19 grudnia dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek.

Prezydent Andrzej Duda ocenił to działanie jako sprzeczne z konstytucją; podobnie sytuację ocenili politycy PiS, którzy rozpoczęli serię interwencji w siedzibach TVP i PAP oraz protestów przeciwko zmianom w kierownictwie mediów. W sobotę prezydent Duda poinformował, że zawetował przygotowaną przez nowy rząd ustawę budżetową, która przewidywała m.in. środki dla mediów na następnych rok. Jak uzasadnił prezydent, jego decyzja wiązała się z ”rażącym łamaniem konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa” w mediach publicznych.

Po prezydenckim wecie szef MKiDN podjął w środę decyzję o postawieniu TVP, Polskiego Radia i PAP w stan likwidacji. Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela – podano w komunikacie MKiDN.

Mikołaj Małecki (PAP), sek

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych