Informacje

Budynek Ministerstwa Finansów, ul. Świętokrzyska w Warszawie / autor: Fratria / Andrzej Wiktor
Budynek Ministerstwa Finansów, ul. Świętokrzyska w Warszawie / autor: Fratria / Andrzej Wiktor

TEMAT DNIA

Zamiast uszczelnienia podatkowa dekompresja?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 stycznia 2024, 14:50

    Aktualizacja: 19 stycznia 2024, 22:50

  • Powiększ tekst

Minister finansów Andrzej Domański informując dziś na konferencji prasowej o odroczeniu wdrożenia systemu faktury elektronicznej (KseF) stwierdził, że „nie możemy dopuścić do bałaganu na miarę „Polskiego Ładu”. Czy ta figura stylistyczna nie jest elementu socjotechniki, która ma ukryć prawdziwe intencje, jakie stoją za tym ruchem?

E-faktura miała być kolejnym ważnym elementem uszczelnienia systemu podatkowego. Miała jednocześnie przynieść wiele korzyści podatkowych i biznesowych dla przedsiębiorców. System był przygotowywany do pełnego wdrożenia dla firm płacących VAT od 1 lipca br. (dla sektora MŚP nierozliczającego się z VAT od 1 stycznia 2025 r.).

Ministerstwo Finansów za rządów Zjednoczonej Prawicy przeprowadziło szerokie konsultacje publiczne projektu ustawy wdrażającej KSeF. Został on odpowiednio dostosowany do oczekiwań przedsiębiorców i to na ich wniosek KSeF już zaliczył półroczne przesunięcie wprowadzenia w życie, które pierwotnie miało nastąpić od 1 stycznia br.

Warto podkreślić, że wiele firm, zwłaszcza dużych płatników VAT, poczyniło znaczne inwestycje w przygotowania przed wejściem systemu.

KSeF to kolejne narzędzie uszczelniania VAT

Przypomnijmy, że system KSeF de facto już działa! Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą dobrowolnie korzystać z KSeF Obecnie e-faktura działa, jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i już występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

Wdrożenie obligatoryjnego KSeF miało jednak zoptymalizować fakturowanie, obieg dokumentów i wykorzystywane przez przedsiębiorców systemy fakturowe.

Projekt KSeF to kontynuacja rozpoczętej w 2016 r. i konsekwentnie realizowanej polityki uszczelniania systemu podatkowego. Polska jest w absolutnej czołówce państw europejskich redukujących lukę VAT. Szacujemy, że w 2015 r. luka VAT wynosiła 24,1 proc., a w 2022 r. już tylko ok. 4,9 proc. potencjalnych wpływów. To spadek o ok. 80 proc.. KSeF to kolejne narzędzie uszczelniania systemu VAT wykorzystujące najnowsze technologie. Przewidujemy, że wprowadzenie obowiązku e-fakturowania zwiększy dochody budżetu państwa z tytułu VAT. Co równie ważne, KSeF zapewnia możliwość bieżącego monitorowania transakcji i tym samym ogranicza potrzebę prowadzenia przez administrację skarbową działań kontrolnych u przedsiębiorców” – podkreślał w informacji Ministerstwa Finansów z lipca 2023 ówczesny z-ca szefa Krajowej Administracji Skarbowej insp. Mariusz Gojny.

Wdrożenie obligatoryjnego e-fakturowania miało być milowym krokiem do dalszego uszczelnienia VAT, oddziałując także pozytywnie na uszczelnienie w zakresie podatków dochodowych. Obowiązkowy KSeF pozwoliłby także większym stopniu weryfikować prawidłowość rozliczeń podatkowych bez angażowania podatników i wszczynania kontroli.

»» Czy NBP może zaszkodzić planom gospodarczym rządu czytaj tutaj:

Ostrzeżenie dla rządu Tuska. NBP może uderzyć w czuły punkt

NBP o publikacji „Gazety Bankowej”: zdecyduje zarząd banku!

Korzyści z obligatoryjnej e-faktury

Ujednolicenie zasad fakturowania oraz cyfryzacja rozliczeń miało też przynieść szereg korzyści dla przedsiębiorców.

Powszechne e-fakturowanie to rozwiązanie, które jest korzystne dla podatników. Poprzez usprawnienie rozliczeń w przedsiębiorstwach oraz automatyzację procesów weryfikacji rozliczeń przez KAS, projekt oferuje przedsiębiorcom korzyści podatkowe i biznesowe. Wdrożenie powszechnego KSeF przyspieszy digitalizację sektora publicznego i wielu polskich przedsiębiorstw. Docelowo KSeF stanie się jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie narzędzi w Europie w zakresie wymiany informacji o zdarzeniach gospodarczych – tak mówił cytowany w informacji resortu finansów z lipca 2023 r. insp. Mariusz Gojny z KAS.

Zacytujmy informację MF sprzed pół roku:

Korzyści podatkowe:

• Podatnik korzystający z KSeF, który wystąpi o zwrot podatku VAT naliczonego otrzyma ten zwrot w krótszym okresie. Skracamy maksymalny podstawowy termin zwrotu z 60 do 40 dni, co korzystnie wpłynie na płynność finansową, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.

• KSeF to łatwiejsze i szybsze korygowanie faktur.

• Podatnicy nie będą musieli wystawiać duplikatów faktur, ponieważ e-faktury w KSeF nie zgubią się, nie ulegną zniszczeniu, będą zawsze dostępne dla wystawcy i odbiorcy faktury.

• Mniej obowiązków - podatnik wystawiający faktury w KSeF nie będzie musiał przesyłać na żądanie organów podatkowych struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA).

Korzyści biznesowe:

• Wprowadzenie obowiązkowego korzystania z KSeF zapewnia przedsiębiorcom uczciwą konkurencję. Nabywca ma pewność, że faktura została wystawiona przez podmiot uprawniony. Dodatkowo wystawca faktury jest pewien, że odbiorca otrzymał fakturę.

• Obligatoryjne e-fakturowanie będzie miało również wpływ na usprawnienie obrotu gospodarczego przez wprowadzenie jednego standardu e-faktury, zamianę dokumentów papierowych i elektronicznych (PDF) na dane cyfrowe, a także cyfryzację i automatyzację obiegu faktur pomiędzy podatnikami oraz ich księgowania. Rozwiązanie to przyczyni się nie tylko do szybszego i sprawniejszego dokumentowania transakcji, ale również do przyspieszenia realizacji płatności.

• Zwiększenie szybkości wymiany danych w kontaktach między kontrahentami – wystawiona faktura będzie udostępniona dla odbiorcy przez administrację praktycznie w czasie rzeczywistym.

• Ustrukturyzowany jednolity wzór faktury pozwoli na automatyzację procesów księgowych, co w konsekwencji przełoży na oszczędność czasu pracowników, który można wykorzystać w innych obszarach prowadzenia działalności. Wprowadzenie automatyzacji w procesie księgowania zredukuje liczbę pomyłek przy ręcznym wprowadzaniu danych. Brak konieczności skanowania czy przepisywania faktur w formie papierowej czy graficznej – z XML-a można je bezpośrednio importować do systemów.

• Usługa przechowywania oraz archiwizacji e-faktur przez okres 10 lat zapewniona przez jest przez administrację, co daje możliwości dużych oszczędności związanych z brakiem obowiązku przechowywania tych dokumentów. 

Bomba atomowa ministra finansów

Teraz minister finansów jednym ruchem przeciął trwające od wielu miesięcy prace, powołując się na przyczyny techniczne: Wykryliśmy problemy, które – moim zdaniem – uniemożliwiają wprowadzenie KSeF w 2024 r. Problemy dotyczące kodu, funkcjonalności i wydajności systemu” 

»» O decyzji ministra finansów w sprawie KSeF czytaj więcej tutaj:

Wielkie wyhamowanie. Bez KSeF w 2024 roku

Podnoszone dziś zarzuty o technicznych wadach w systemie trzeba skonfrontować z deklaracjami poprzedniej ekipy w MF. Jak czytamy w informacji resortu finansów z lipca 2023 r. KSeF cyklicznie przechodzi szczegółowe testy bezpieczeństwa. Zarówno dane w ramach KSeF jak i sama komunikacja z KSeF są szyfrowane. Autoryzacja w systemie jest zabezpieczona na najwyższych dostępnych poziomach. Wprowadzono mechanizm uwierzytelnienia pozwalający na weryfikację tożsamości podmiotu próbującego uzyskać dostęp do systemu.

W tym roku obowiązkowego KSeF na pewno nie będzie – powiedział w podsumowaniu minister Andrzej Domański. Chcę, aby obowiązkowy system był wdrożony tak szybko, jak możliwe, jednocześnie z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Jeśli ten drugi warunek nie zostanie spełniony, to obowiązkowego KSeF nie będzie w Polsce – dodał.

Co więcej minister zapowiedział audyt w MF, by sprawdzić, czy poprzednia ekipa dochowała staranności w przygotowaniach do wdrożenia programu KSeF.

Faktyczne skutki decyzji o zaciągnięciu ręcznego hamulca można streścić tak: trwający od 2016 r. proces uszczelnienia systemu podatkowego został jednym ruchem i bezterminowo wstrzymany. Zaś przedsiębiorcy w całej Polsce co najmniej na rok, mogą pożegnać się z korzyściami pełnej cyfryzacji obiegu faktur.

Sek

»» O Kongresie Rozwoju Polski czytaj tutaj:

Kongres Rozwoju Polski: Pilnujmy dorobku ostatnich lat!

Glapiński: sytuacja gospodarki jest bardzo dobra

Morawiecki: zagrożeniem niepewność co do polityki rządu

Sokal: Stabilność prawna podstawą stabilności finansowej

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych