Informacje

W ocenie syndyka o miliard złotych została uszczuplona masa upadłości Idea Banku / autor: Fratria / Andrzej Wiktor
W ocenie syndyka o miliard złotych została uszczuplona masa upadłości Idea Banku / autor: Fratria / Andrzej Wiktor

Syndyk chce miliard złotych odszkodowania

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 4 marca 2024, 08:00

  • Powiększ tekst

Syndyk masy upadłości Idea Banku złożył pozew, w którym domaga się od Leszka Czarneckiego i jego spółki LC Corp blisko 1 mld zł odszkodowania na rzecz upadłego banku. Według syndyka o taką łączną kwotę została uszczuplona masa upadłości Idea Banku wskutek bezprawnych i nieważnych czynności prawnych, na mocy których bank stracił kontrolę nad Idea Getin Leasing (dzisiaj: VB Leasing).

31 grudnia 2023 r. syndyk masy upadłości Idea Banku Marcin Kubiczek złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew, w którym domaga się w nim zasądzenia od LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie oraz Leszka Czarneckiego solidarnie na rzecz syndyka masy upadłości Idea Bank S.A. łącznej kwoty 967 667 661,36 zł. W ocenie syndyka o taką sumę została uszczuplona masa upadłości Idea Banku w wyniku nieważnych czynności prawnych dokonanych przez Leszka Czarneckiego i LC Corp (100 proc. udziałów tej spółki posiada Czarnecki) w latach 2017-2018. W ich wyniku bank posiada tylko 49,99 proc. akcji dzisiejszego VB Leasing.

Chcemy uzyskać do masy upadłości ekwiwalent wartości akcji VB Leasing, którego nie mogliśmy otrzymać ze względu na nieważne czynności prawne prowadzące do przejęcia przez LC Corp 50,01 proc. i kontroli nad spółką VBL. To jednocześnie doprowadziło do trwałego uszkodzenia wartości 49,99 proc. akcji VBL posiadanych przez Idea Bank. One są w tej sytuacji praktycznie niesprzedawalne, a przez to bezwartościowe – mówi **syndyk masy upadłości Idea Banku Marcin Kubiczek.

Idea Bank nie posiadał wystarczających kapitałów, aby skonsolidować spółki leasingowe z grupy Leszka Czarneckiego oraz zapewnić odpowiednie finansowanie ich rozwoju. To naruszyłoby wymagane prawem wskaźniki kapitałowe banku. Leszek Czarnecki przeniósł więc pakiet kontrolny do swojego majątku osobistego. Czynność ta była jednak nieważna, ponieważ nie wyraziło na nią zgody Walne Zgromadzenie giełdowego Idea Banku. Leszek Czarnecki, zasiadający w radzie nadzorczej banku, przejął akcje na kredyt i po trzykrotnie zaniżonej cenie.

»» O postępowaniu w sprawie Idea Banku czytaj tutaj:

Syndyk Idea Banku: niekorzystne decyzje podejmował L. Czarnecki

Sąd ogłosił upadłość Idea Banku

Jak wyliczono miliard złotych

Z czego wynika kwota, której domaga się syndyk? Według szacunków PwC sporządzonych na potrzeby decyzji o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku w 2020 r. ówczesny Idea Getin Leasing (100 proc. akcji) był wart 865,8 mln zł. Czyli potencjalnie za tyle syndyk masy upadłości Idea Banku mógłby sprzedać 100 proc. akcji spółki, gdyby nimi dysponował.

Upadek banków Leszka Czarneckiego odciął VB Leasing od finansowania. Warunkiem przetrwania było pozyskanie alternatywnych źródeł kapitału. Zarząd spółki próbował znaleźć finansowanie w Polsce i za granicą. Żaden polski ani zagraniczny podmiot nie chciał jednak ryzykować finansowania dalszej działalności VB Leasing, z uwagi na obecność LC Corp w akcjonariacie i problemy reputacyjne Leszka Czarneckiego.

Z braku finansowania od połowy 2023 r. VB Leasing nie pozyskuje nowych klientów. Obsługuje jedynie dotychczas zawarte umowy leasingowe, ale nie ma środków na zapłacenie podatku VAT. Wobec spółki toczy się postępowanie sanacyjne, co oznacza, że jej akcje są praktycznie bezwartościowe.

Poza odszkodowaniem za utratę wartości spółki Syndyk domaga się też odszkodowania za jej bezprawnie zabrane zyski. Leszek Czarnecki i należąca do niego LC Corp, sprawujący kontrolę nad spółką leasingową, wypłacili sobie w latach 2019-2022 r. łącznie 102 mln zł dywidend, które przypadłyby bankowi, gdyby nie dokonanie nieważnych czynności prawnych. Leszek Czarnecki osobiście zainkasował 45 mln zł, a jego spółka LC Corp - 57 mln zł brutto w dywidendach.

Składałem Leszkowi Czarneckiemu oraz LC Corp propozycje wspólnej sprzedaży całego pakietu akcji VB Leasing oraz wpłatę spornej kwoty, która odpowiadałaby rynkowej cenie akcji wyprowadzonych spod władztwa syndyka, na rachunek depozytowy do czasu zakończenia sporu sądowego ws. mojego roszczenia ze skargi pauliańskiej. Te propozycje zostały odrzucone zarówno przez LC Corp, jak i samego Leszka Czarneckiego – mówi syndyk Idea Banku Marcin Kubiczek.

Warto przypomnieć również, że już w lutym 2023 r. syndyk masy upadłości Idea Banku złożył do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienie o możliwości wyrządzenia bankowi przez Leszka Czarneckiego wielomilionowej szkody w związku z transakcjami dotyczącymi VB Leasing.

Źródło: materiały prasowe,Sek

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych