Informacje

KNF / autor: Fratria
KNF / autor: Fratria

KNF o sprawie Czarneckiego: potrzebne uregulowania prawne

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 października 2020, 11:11

    Aktualizacja: 30 października 2020, 11:12

  • 0
  • Powiększ tekst

Pod koniec września zarządy Idea Banku i Getin Noble Banku otrzymały wnioski Komisji Nadzoru Finansowego o odwołanie z ich rad nadzorczych Leszka Czarneckiego

W uzasadnieniu wniosku KNF powołała się na znajdujące się w dyspozycji KNF informacje dotyczące prowadzonego śledztwa w sprawie oferowania za pośrednictwem Idea Bank S.A. obligacji spółki GetBack S.A., w którym właściwy prokurator postanowił o przedstawieniu Leszkowi Czarneckiemu jako przewodniczącemu rady nadzorczej Idea Banku S.A. zarzutów.

Jednak Walne Zgromadzenia Idea Bank SA oraz Getin Noble Bank SA nie uwzględniły tych wniosków. Okazuje się, że to wiąże ręce KNF-u, o czym czytamy w ich najnowszym komunikacie.

Poza możliwością złożenia takich wniosków oraz możliwością zawieszenia członka rady nadzorczej w jego czynnościach „do czasu podjęcia przez właściwy organ banku (tu: walne zgromadzenie) uchwały w sprawie wniosku o jego odwołanie” (art. 22d ust. 2 pr. bank.), przepisy obowiązującego prawa nie przyznają Komisji Nadzoru Finansowego uprawnień umożliwiających odwołanie członka rady nadzorczej banku w przypadku, kiedy przestał on spełniać wymogi w zakresie dawania rękojmi należytego wykonywania obowiązków. Zawieszenie członka rady nadzorczej na mocy decyzji Komisji możliwe jest w takim przypadku tylko do czasu podjęcia przez walne zgromadzenie banku uchwały w sprawie wniosku Komisji o jego odwołanie. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenia Idea Bank SA oraz Getin Noble Bank SA zamykają więc Komisji możliwość zawieszenia członka rady nadzorczej - czytamy

KNF przypomina, że zwracał w przeszłości uwagę na konieczność wprowadzenia do polskiego porządku prawnego przepisów, które w tego typu sytuacjach umożliwiałyby Komisji skuteczniejsze działanie.

Rozwiązanie polegałoby na przyznaniu KNF kompetencji do odwołania członka rady nadzorczej banku na mocy decyzji KNF. Wdrożenie takiego mechanizmu stanowiłoby zarazem dopełnienie implementacji dyrektywy CRD IV. W związku z trwającym aktualnie procesem legislacyjnym zmierzającym do implementacji dyrektywy CRDV, UKNF nadal stoi na stanowisku, że konieczne jest uwzględnienie w krajowych przepisach takiego uprawnienia KNF. Dopiero pełne wdrożenie takich rozwiązań pozwoli Komisji na skuteczne egzekwowanie spełniania wymogów odpowiedniości przez osoby pełniące kluczowe funkcje w bankach - dodaje.

Czytaj też: KNF chce odwołania Leszka Czarneckiego

KNF/KG

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze