Informacje

Rolnicy protestują przed siedzibą Parlamentu Europejskiego w Brukseli / autor: Fot. OLIVIER MATTHYS/EPA/PAP
Rolnicy protestują przed siedzibą Parlamentu Europejskiego w Brukseli / autor: Fot. OLIVIER MATTHYS/EPA/PAP

Bruksela próbuje rozbroić rolników

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 26 marca 2024, 11:37

  • Powiększ tekst

Uproszczenie procedur, zmniejszenie obciążeń administracyjnych i zapewnienie większej elastyczności w zakresie przestrzegania niektórych warunków środowiskowych zakładają zmiany niektórych zapisów wspólnej polityki rolnej zaproponowanych przez Komisję Europejską w odpowiedzi na protesty rolników.

We wtorek zmiany niektórych podstawowych aktów prawnych wspólnej polityki rolnej (WPR) zostały zatwierdzone przez przedstawicieli państw członkowskich UE w Specjalnym Komitecie ds. Rolnictwa.

Wsłuchaliśmy się w głosy naszych rolników i podjęliśmy szybkie działania, aby rozwiać ich obawy w czasie, gdy stoją przed licznymi wyzwaniami. Ukierunkowany przegląd przepisów zapewnia właściwą równowagę między zapewnieniem większej elastyczności rolnikom i państwom członkowskim a zmniejszeniem obciążeń administracyjnych, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu ambicji środowiskowych we wspólnej polityce rolnej - oświadczył David Clarinval, belgijski wicepremier i minister ds. samozatrudnienia, MŚP i rolnictwa, którego kraj sprawuje obecnie półroczną prezydencję w Radzie UE.

Rolnicy w całej Europie protestują od wielu miesięcy, sprzeciwiając się założeniom Zielonego Ładu.

Rolnicy w całej Europie walczą o życie

Praktyki dobrej kultury rolnej

Specjalny Komitet ds. Rolnictwa zatwierdził m. in. zmiany w tzw. praktykach dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC) zaproponowane przez KE. Spełnianie tych norm jest brane pod uwagę przy wypłacaniu dopłat dla rolników.

Jedną z głównych zmian jest wprowadzenie ogólnego przepisu umożliwiającego państwom członkowskim przyznawanie tymczasowych i ukierunkowanych odstępstw od niektórych wymogów warunkowości w przypadku nieprzewidzianych warunków klimatycznych, które uniemożliwiają rolnikom ich spełnienie. Raz w roku państwa członkowskie będą musiały informować KE o takich odstępstwach.

Które gleby chronić

Ponadto wprowadzono szczególne odstępstwa od niektórych norm GAEC. W przypadku GAEC 6 dotyczącej pokrywy glebowej w okresach wrażliwych: państwa członkowskie będą miały większą elastyczność w decydowaniu, które gleby należy chronić i w którym sezonie, w oparciu o specyfikę krajową i regionalną.

Płodozmian i dywersyfikacja

W przypadku GAEC 7 dotyczącej płodozmianu: płodozmian pozostanie główną praktyką, ale państwa członkowskie będą mogły stosować dywersyfikację upraw jako alternatywę; jest to mniej wymagające dla rolników, zwłaszcza na obszarach dotkniętych suszą lub wysokimi opadami deszczu. W przypadku GAEC 8 rolnicy będą zobowiązani jedynie do zachowania istniejących elementów krajobrazu i od tej pory będą zachęcani, na zasadzie dobrowolności, do zachowania

W przypadku GAEC 8 rolnicy będą zobowiązani jedynie do zachowania istniejących cech krajobrazu i od tej pory będą zachęcani, na zasadzie dobrowolności, do ugorowania gruntów lub tworzenia nowych cech krajobrazu poprzez ekoschematy.

Mniej kontroli

Zatwierdzone zmiany zwalniają również małe gospodarstwa rolne o powierzchni poniżej 10 hektarów z kontroli i kar związanych z przestrzeganiem wymogów warunkowości w ramach WPR. Ponieważ dotyczy to 65 proc. beneficjentów WPR, ale stanowi tylko około 10 proc. gruntów rolnych, znacznie zmniejszy to obciążenie administracyjne związane z kontrolami zarówno dla rolników, jak i administracji krajowych, przy jednoczesnym zachowaniu celów środowiskowych.

Częstsza zmiana planów

Zgodnie z wcześniejszymi żądaniami państw członkowskich, rewizja zapewni, że kraje UE będą mogły teraz zmieniać swoje plany strategiczne WPR dwa razy w roku na stałe, a nie raz, jak jest obecnie. Ponadto nadal możliwe będzie złożenie trzech dodatkowych wniosków o zmiany w całym okresie programowania.

Co dalej ze zmianami

Przewodniczący Specjalnego Komitetu ds. Rolnictwa prześle teraz pismo z propozycją do Parlamentu Europejskiego. Komisja rolnictwa PE zdecydowała o zastosowaniu trybu pilnego dla tego wniosku. Oczekuje się, że stanowisko europarlamentu w pierwszym czytaniu zostanie przyjęte na sesji plenarnej w dniach 22-25 kwietnia.

Następnie rozporządzenie ma zostać formalnie przyjęte przez Radę UE, podpisane przez przedstawicieli Rady i Parlamentu Europejskiego. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, rozporządzenie wejdzie w życie do końca wiosny.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)/bz

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ranking lokat! Powiew wiosny w ofercie depozytów

Adam Glapiński „nie odsunie się” od zarządzania NBP

Blamaż Rosji: Ostatnie okręty desantowe - zniszczone!

Chorwaci już poznali „uroki” euro. Gnębi ich bieda

„Samorządowy” port nigdy nie wykorzysta potencjału Elbląga

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych