Informacje

Ignacy Niemczycki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii / autor: MRiT
Ignacy Niemczycki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii / autor: MRiT

Polityka przemysłowa. UE wciąż zachwycona Zielonym Ładem

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 maja 2024, 21:58

  • Powiększ tekst

Na spotkaniu unijnych ministrów za rozwój gospodarczy oraz za wdrażanie nowych technologii przyjęto wnioski dotyczące polityki przemysłowej i rynku wewnętrznego. Polska przebiła się z postulatami m.in. w spawie pomocy publicznej i polityki spójności. Sporo miejsca poświęcono Zielonemu Ładowi, który wciąż traktowany jest przez Brukselę priorytetowo.

W Brukseli odbyło się spotkanie ministrów odpowiedzialnych w krajach UE za konkurencyjność. „Cieszymy się, że udało się przyjąć konkluzje i uważamy, że jest to też drogowskaz dla polskiej prezydencji w 2025 roku i mocny przekaz, że przemysł i rynek wewnętrzny są ważne dla konkurencyjności w Europie” – powiedział wiceminister rozwoju i technologii, Ignacy Niemczycki.

Pomoc publiczna a zasada konkurencyjności

Jak dodał, Polska starała się przekonać inne kraje UE do podkreślania znaczenia polityki spójności we wnioskach dotyczących polityki przemysłowej. „Zgodziliśmy się też na zapis mówiący o tym, że pomoc publiczna nie może naruszać równych warunków działania na wspólnym rynku” – oświadczył Niemczycki.

E-deklaracja dla pracowników delegowanych

Dyskusja dotyczyła też wprowadzenia tzw. e-deklaracji dla pracowników delegowanych. Na posiedzeniu Niemcy, Czechy i Litwa przedstawiły skierowany do Komisji Europejskiej dokument zawierający ten postulat. KE ma się nad nim pochylić. Dziś, gdy firma chce delegować pracowników do różnych państw unijnych, musi wypełnić 300 rożnych formularzy. To absurd. „E-deklaracja jest szansą na ograniczenie takiej biurokracji” – powiedział wiceminister.

Konkluzje Rady UE nakreślają podstawy polityki przemysłowej na kolejne lata. W obliczu istotnych zmian technologicznych, gospodarczych i geopolitycznych Europa potrzebuje konkurencyjnego przemysłu o silnej bazie produkcyjnej, aby pobudzić innowacje, produktywność, tworzenie miejsc pracy, zrównoważony rozwój i wzrost gospodarczy.

Zielony Ład nadal priorytetem

Jednak przemysł UE boryka się z wieloma wyzwaniami, w tym z rosnącą globalną konkurencją i kolejnymi kryzysami (pandemia Covid-19, wojna Rosji przeciwko Ukrainie, napięcia na Morzu Czerwonym itp.), które stanowią obciążenie dla łańcuchów dostaw i powodują wzrost cen energii. W przyjętym dokumencie podkreślono strategiczne znaczenie Zielonego Ładu, który oferuje przedsiębiorstwom i obywatelom nowe możliwości. Zaleca się, by priorytetowo traktować te obszary technologii, które są krytyczne dla bezpieczeństwa gospodarczego UE.

Pora zniwelować „paradoks innowacji”

Ministrowie uznali, że innowacje są siłą napędową europejskiej konkurencyjności. W związku z tym wezwali do określenia ograniczonej liczby priorytetów strategicznych unijnej polityki badań przemysłowych i innowacji. Jednym z kluczowych zadań kolejnej KE będzie próba zniwelowania tzw. „paradoksu innowacji”, czyli zjawiska polegającego na tym, że wiedza nie zawsze przekłada się na zbywalne produkty i usługi.

Konieczne usprawnienie finansowania inwestycji

Innym niezbędnym elementem polityki przemysłowej UE jest finansowanie. W związku z tym przeanalizowano, w jaki sposób wzmocnić instrumenty finansowania prywatnego i publicznego, przy jednoczesnym zachowaniu polityk konkurencji i pomocy państwa. Z myślą o poprawie finansowania w konkluzjach wzywa się m.in. do postępów w zakresie unii rynków kapitałowych oraz do wykorzystania istniejących organów i instrumentów, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny, polityka spójności, ważne projekty stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI) oraz Program InvestEU.

Źródło: PAP

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych