Informacje

Rząd przyjął propozycje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2025 r. / autor: PAP/Tomasz Gzell
Rząd przyjął propozycje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2025 r. / autor: PAP/Tomasz Gzell

Płaca minimalna pójdzie w górę – plus 7,6 proc.?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 13 czerwca 2024, 16:20

  • Powiększ tekst

Rada Ministrów przyjęła w czwartek na wniosek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemanowicz-Bąk propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w 2025 r. Rząd zaproponował, by od stycznia najniższa pensja wynosiła 4626 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 30,20 zł.

Rada Ministrów – do 15 czerwca – ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej.

Płaca wyższa o 326 zł, a stawka godzinowa o 2,10 zł

Rząd po czwartkowym posiedzeniu zaproponował, aby od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4626 zł. Oznacza to wzrost o 326 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 r. (4300 zł), czyli o 7,6 proc.

Z kolei proponowana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 r. wynosić ma 30,20 zł, czyli 2,10 zł (7 proc.) więcej w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 roku (28,10 zł).

Rząd szacuje, że w 2025 r. w Polsce płacę minimalną będzie otrzymywać ponad 3,1 mln pracownic i pracowników.

Już są protesty

Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od nowego roku. To obciążenie, którego nie udźwigną MŚP. Oprócz możliwego upadku tysięcy firm to ryzyko wzrostu inflacji – przekazała w mediach społecznościowych Polska Izba Handlu.

Wzrostowi zatrudnienia towarzyszy wzrost wynagrodzeń

Jak podano w komunikacie rządu, w końcu kwietnia 2024 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 791,1 tys. osób bezrobotnych, czyli o 24,8 tys. osób (3 proc.) mniej niż w kwietniu 2023 r. W odniesieniu do poprzedniego miesiąca, liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 25,1 tys. osób (3,1 proc.).

Stopa bezrobocia pod koniec kwietnia 2024 r. wyniosła 5,1 proc. i była o 0,2 pkt. proc. niższa niż przed miesiącem, jak i przed rokiem.

Według Eurostatu, w kwietniu 2024 roku stopa bezrobocia wyniosła w Polsce 3 proc., przy 528 tys. bezrobotnych. Polska, po Czechach, zanotowała najniższą stopę bezrobocia wśród państw UE.

W rządowym komunikacie podkreślono, że wzrostowi zatrudnienia towarzyszy także wzrost wynagrodzeń. Według danych GUS, przeciętne wynagrodzenie w I kw. 2024 roku wyniosło 8147 zł i było wyższe o 14,4 proc. w stosunku do I kw. 2023 roku.

W I kw. 2024 roku przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 8077 zł i było wyższe o 12,5 proc. w stosunku do I kw. 2023 roku. Jednocześnie realny wzrost wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wyniósł aż 9,2 proc.

\Od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 4242 zł. To pierwsza w tym roku podwyżka płacy minimalnej. Kolejną zaplanowano na lipiec. Świadczenia wyniosą wówczas 4300 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa wzrosła od 1 stycznia 2024 r. do 27,70 zł za godzinę, a od 1 lipca wyniesie 28,10 zł za godzinę.

Ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Jednocześnie, jeśli w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej gwarancja ta jest zwiększona dodatkowo o dwie trzecie prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB.

Karolina Kropiwiec (PAP), sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Polacy nie będą mieli czym palić już tej zimy

Pieniędzy nie ma i nie będzie. Budżetówka bez podwyżek

UOKiK: 94 proc. pomp ciepła nie spełnia wymagań!

Polska na systemie ETS straci 100 mld zł!

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych