Informacje

Skrzynki na listy w Grabinie (zdjęcie poglądowe) / autor: Wikipedia: Creative Commons 3.0. Autor: Ralf Lotys
Skrzynki na listy w Grabinie (zdjęcie poglądowe) / autor: Wikipedia: Creative Commons 3.0. Autor: Ralf Lotys

Koniec z awizo w skrzynce! Mniejsze kolejki na poczcie?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 14 czerwca 2024, 14:10

  • Powiększ tekst

Od 1 października większość urzędów zostanie objętych obowiązkiem stosowania e-Doręczeń. Dzięki temu listy polecone np. z urzędu miasta, ZUS, sądu, z urzędu skarbowego czy od komornika będzie można odebrać drogą internetową.

Już wkrótce list polecony z urzędu będzie można odebrać przez internet – bez awizo i kolejek na poczcie” – informuje Ministerstwo Cyfryzacji na swojej stronie internetowej. Umożliwi to system tzw. e-Doręczeń, które jest elektronicznym i równoprawnym odpowiednikiem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Warto w tym miejscu podkreślić, że korzystanie z systemu nie jest dla adresata obowiązkowe, a z raz podjętej decyzji na „tak” lub „nie” będzie się można wycofać.

Trzeba założyć adres do e-Doręczeń

Żeby otrzymywać korespondencję cyfrową z urzędów, trzeba założyć adres do e-Doręczeń. Wtedy nie będzie się już otrzymywać tradycyjnych listów poleconych. Jeśli ktoś nie założy takiej skrzynki, urzędnicy nadal będą przysyłać mu korespondencję w formie papierowej.

Urzędy objęte systemem

Obowiązek stosowania e-Doręczeń obejmie m.in. następujące urzędy, instytucje i podmioty niepubliczne:

organy administracji rządowej (w tym m.in. ministerstwa) i jednostki budżetowe obsługujące te organy;

organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe, które je obsługują;

jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitarne i samorządowe zakłady budżetowe;

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego KRUS);

agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk (PAN) i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury;

sądy, trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna (SW);

osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, tj. adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, rzecznicy patentowi, notariusze.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, portalsamorządowy.pl

Oprac. GS

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Oszukują kasjerów, że w niedziele zarobią podwójnie

Zapłacimy 15 tysięcy od osoby”. Beneficjentem będą Niemcy

Katastrofa w PKP Cargo. Aż 4 tys. pracowników nie przyjdzie do pracy

Ukraińskie F-16 serwisowane w Polsce?

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych