Informacje

Wśród polskich inwestycji zagranicznych dominują te w sektorze OZE / autor: Pixabay
Wśród polskich inwestycji zagranicznych dominują te w sektorze OZE / autor: Pixabay

Polskie firmy inwestują za granicą. Najwięcej od lat

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 11 lipca 2024, 12:04

  • Powiększ tekst

Polskie inwestycje za granicą w 2023 r. wyniosły 10,4 mld dolarów, a to oznacza wzrost o 64 proc. w stosunku do 2022 r. i o 228 proc. względem 2021 r. - poinformował Polski Instytut Ekonomiczny.

Z bazy danych fDi Markets wynika, że w 2023 r. 63 polskie firmy ogłosiły łącznie 81 projektów typu greenfield, czyli tzw. inwestycje „od zera”, głównie poza Unią Europejską.

Najwięcej polskich inwestycji zostało ogłoszonych w USA (594 mln dolarów), Czarnogórze (468 mln dolarów), Jordanii (414 mln dolarów), Rumunii (216 mln dolarów) i Kazachstanie (100 mln dolarów) - podał PIE.

Pod względem sektorowym dominują inwestycje w sektorze OZE (42 proc. łącznych wydatków kapitałowych).

W tym obszarze prym wiodą dwie polskie spółki: Respect Energy (499 mln dolarów; OZE w Czarnogórze – produkcja amoniaku i wodoru, elektrownia wiatrowa, solarna, magazynowanie energii i Estonii – morska farma wiatrowa) oraz Hynfra (414 mln dolarów; fabryka zielonego amoniaku w Jordanii). Niemal 35 proc. ogłoszonych inwestycji ma charakter przemysłowy, zaś 20 proc. dotyczy energii elektrycznej - przekazał instytut.

Z danych UNCTAD (Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju - PAP) wynika, że polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2023 r. wyniosły 10,4 mld dolarów. Jest to wzrost o 64 proc. w stosunku do roku poprzedniego i o 228 proc. względem 2021 r.

Tym samym stosunek polskich inwestycji bezpośrednich za granicą do bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) ulokowanych w Polsce wyniósł 36 proc., co jest trzecim najwyższym wynikiem w historii (po 2010 r. i 2016 r.) - poinformował Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).

Jak wskazał PIE, próg 10 mld dolarów polskie inwestycje bezpośrednie za granicą przekroczyły wcześniej tylko raz (w 2016 r.). Przy względnie stałych wartościach napływów BIZ do Polski w ostatnich trzech latach może to sugerować rosnące umiędzynarodowienie polskich firm. Skumulowany kapitał zainwestowany przez polskie firmy za granicą wzrósł o 29 proc. do ponad 38 mld dolarów.

Analiza struktury polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na podstawie danych bilansu płatniczego NBP pokazuje, że dominującą formą transakcji w 2023 r. były instrumenty dłużne. Jest to istotna zmiana w stosunku do 2022 r., w którym dominowały reinwestycje zysków wypracowanych przez polskie spółki działające na rynkach zagranicznych (stanowiły one 89 proc. wartości netto transakcji z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą) - zaznaczono.

Z kwoty 10,4 mld dolarów opublikowanej przez UNCTAD zaledwie 202 mln dolarów to aktywa nabyte przez polskie podmioty w wyniku fuzji lub przejęć. Z kolei ogłoszone w 2023 r. projekty greenfield, czyli tzw. inwestycje „od zera”, sumują się do 2,36 mld dolarów. Jest to o 2,6 proc. więcej niż przed rokiem, ale o 27 proc. mniej niż w 2021 r.” - czytamy.

PAP/bz

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

W niedziele nie wsiądziesz do samochodu. Wielki plan

Miał być akademik za 1 zł, jest za 1533 zł

Czy ścieżka do likwidacji 800+ już jest rozpisana?

Ekipa Tuska szuka noclegów dla cudzoziemców?

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych