Informacje

Fot.gpw.pl
Fot.gpw.pl

W czerwcu duży spadek na rynku głównym. Na innych parkietach wzrosty

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 3 lipca 2014, 06:06

  • 0
  • Powiększ tekst

Łączna wartość obrotów akcjami na Głównym Rynku wyniosła w czerwcu 2014 r. 19,5 mld zł, co oznacza spadek o 22,7% rok do roku i wzrost o 3,8% w stosunku do maja 2014 r. - poinformowało Biuro Prasowe warszawskiej giełdy.

Narastająco od początku roku wartość obrotów sesyjnych spadła o 4,3%, w stosunku do analogicznego okresu w 2013 r. i wyniosła 107 mld zł. Średnia dzienna liczba transakcji na sesję w okresie styczeń - czerwiec 2014 r. wyniosła 58,1 tys., czyli była wyższa o 17,7% rok do roku.

Łączna wartość obrotów akcjami na rynku NewConnect wzrosła w czerwcu br. do poziomu 93,9 mln zł, czyli o 9,1% w stosunku do czerwca 2013 r. Wartość obrotów sesyjnych narastająco od początku roku do czerwca 2014 r. wyniosła 520,5 mln zł, co oznacza wzrost o 23,4% względem analogicznego okresu roku poprzedniego.

20 czerwca 2014 r. był ostatnim dniem notowania kontraktów terminowych na indeks WIG20 z mnożnikiem 10 zł. Od 23 czerwca 2014 r. w obrocie znajdują się kontrakty terminowe na indeks WIG20 tylko z mnożnikiem 20 zł. W celu uzyskania w pełni porównywanych danych, historyczny wolumen kontraktów na indeks WIG20 z mnożnikiem 10 zł (sprzed 23 czerwca 2014 r.) został w załączonej do komunikatu tabeli, w pozycji dotyczącej kontraktów indeksowych, podzielony przez dwa. Po dokonanej korekcie, wolumen obrotu kontraktami na indeksy liczony narastająco od stycznia do czerwca 2014 r. spadł o 4,3% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim.

Wartość obrotów sesyjnych w czerwcu br. na rynku Catalyst wyniosła 228,1 mln zł, co oznacza wzrost o 36,7% w stosunku do czerwca 2013 r. Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji nieskarbowych w czerwcu 2014 r. wyniosła 66,2 mld zł.

Wartość obrotu produktami strukturyzowanymi w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. wzrosła o 117,4% rdr i wyniosła 281,6 mln zł.

Łączny wolumen obrotu na rynku energii elektrycznej wyniósł 16,8 TWh w czerwcu 2014 r., co oznacza wzrost o 106,0% w stosunku do czerwca 2013 r. Wolumen obrotu na rynku praw majątkowych w tym samym okresie wzrósł o 75,3% rok do roku, do poziomu 2,2 TWh. Łączny wolumen obrotu gazem wyniósł 2,3 TWh w czerwcu 2014 r., co oznacza wzrost o 2638,2% rok do roku oraz o 68,5% względem maja 2014 r.

Kapitalizacja 409. spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku (GR) na koniec czerwca 2014 r. wyniosła 607,2 mld zł (145,9 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 458. spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GR GPW wyniosła na koniec czerwca br. 905,6 mld zł (217,6 mld EUR).

W ubiegłym miesiącu na Głównym Rynku GPW zadebiutowały akcje spółek JJ Auto oraz PCC Rokita. JJ Auto to druga chińska i 49. zagraniczna firma notowana na GR GPW. Łączna wartość ofert debiutujących w czerwcu spółek wyniosła ponad 101 mln zł.

Na rynku NewConnect zadebiutowała w tym czasie spółka Kleba Invest.

W czerwcu 2014 r. na rynku Catalyst po raz pierwszy obligacje wyemitowały trzy spółki: Copernicus Securities, Victoria Dom oraz Agencja Rozwoju Przemysłu. Łączna wartość emisji tych emitentów wyniosła ponad 173 mln zł.

W czerwcu 2014 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, tyle samo ile w czerwcu 2013 r.

/Jas

Powiązane tematy

Komentarze