Informacje

Zdjęcie ilustracyjne - GPW / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne - GPW / autor: Fratria

GPW: w sierpniu wartość obrotu akcjami rdr wzrosła

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 2 września 2021, 14:40

  • 1
  • Powiększ tekst

W sierpniu łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wyniosła 18,3 mld zł i był to wzrost o 4,4 proc. w porównaniu do sierpnia 2020 - poinformowała w czwartek GPW. Dodano, że wartość indeksu WIG na koniec sierpnia była o ponad 37 proc. wyższa niż rok temu

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) przekazała w czwartek, że w sierpniu br. łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wyniosła 18 mld 261 mln zł i była wyższa o 4,4 proc. niż w analogicznym okresie rok wcześniej (17 mld 493 mln zł). Za okres styczeń - sierpień wartość obrotu wyniosła ponad 219 mld zł i była wyższa o 24,8 proc. niż w analogicznym okresie 2020 r. (175 mld 479 mln zł).

Giełda dodała, że wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 1,8 proc. rdr do poziomu 17,7 mld zł. Z kolei średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 804,7 mln zł i była niższa o 2,8 proc. niż rok wcześniej.

GPW przekazała, że wartość indeksu WIG na koniec sierpnia wyniosła 70 930,15 pkt i była o 37,4 proc. wyższa niż przed rokiem (51 629,45 pkt.).

W przypadku rynku NewConnect poinformowano, że w sierpniu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 83,3 proc. rdr do poziomu 293,1 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 83,3 proc. rdr i wyniosła 289,2 mln zł.

Dodano, że łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w sierpniu br. wyniósł 562,7 tys. szt., czyli o 14,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 4,3 proc. rdr do poziomu 267,3 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 9 proc. rdr do 118,7 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 97,4 proc. rdr do 158,1 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami spadł o 14,8 proc. rdr do 18,6 tys. szt.

GPW przekazała ponadto, że w sierpniu zanotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 0,9 proc. rdr do poziomu 209,7 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 37,7 proc. rdr do 36,5 mln zł.

Giełda wskazała, że wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec sierpnia 101,2 mld zł, wobec 94,9 mld zł w sierpniu 2020 r. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 16,1 proc. rdr do poziomu 170 mln zł. Poinformowano także, iż łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 50,1 mld zł wobec 8,3 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 506,7 proc. rdr.

GPW dodała, że w sierpniu łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł 15,2 TWh, co oznacza wzrost o 0,4 proc. rdr. W sierpniu wzrósł też wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot o 10,9 proc. rdr do poziomu 3 TWh. Z kolei na rynku forward wolumen spadł o 1,9 proc. rdr do poziomu 12,2 TWh.

Giełda wyjaśniła, że w sierpniu br. łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 140,7 proc. rdr do 22,3 TWh; na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 24 proc. do poziomu 1,2 TWh; ma rynku terminowym odnotowano wzrost o 154,9 proc. rdr do poziomu 21,1 TWh.

GPW poinformowała ponadto, że wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty), na rynku spot wyniósł 1,2 TWh, co oznacza spadek o 41,1 proc. rdr. Dodano, że wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) spadł o 33,8 proc. rdr. Z kolei obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 112,9 proc. rdr, do wolumenu 1,5 TWh.

GPW poinformowała ponadto, że kapitalizacja 382 spółek krajowych notowanych na głównym rynku w sierpniu wyniosła 682,6 mld zł (150,4 mld euro). Łączna kapitalizacja 429 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym rynku sięgnęła 1 292,8 mld zł (285 mld euro).

Dodano, że na rynku NewConnect w sierpniu zadebiutowały akcje spółki Punch Punk S.A. (wartość oferty 1,5 mln zł). Z kolei ma rynku Catalyst zadebiutowały obligacje korporacyjne Infinity S.A. (wartość oferty 9,4 mln zł).

Czytaj też: PIE: Tarcza Antykryzysowa to inwestycja, która szybko się zwraca

PAP/KG

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze