Informacje

Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa / autor: Fratria
Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa / autor: Fratria

Giełda ma się czym chwalić. Inwestorzy głodni zysków

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 1 lutego 2021, 20:40

  • 0
  • Powiększ tekst

GPW odnotowała wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku o 74,5 proc. W ujęciu rocznym to wzrost do 31,6 mld zł. W ramach NewConnect wzrost aż o 209,7 proc. do 1,1 mld zł

W styczniu 2021 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 32,3 mld zł, czyli o 73,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 74,5 proc. rdr do poziomu 31,6 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,66 mld zł, o 92,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec stycznia wyniosła 56 978,68 pkt i była o 0,5 proc. wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w styczniu odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 196,8 proc. rdr do poziomu 1,1 mld zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 209,7 proc. rdr i wyniosła 1,1 mld zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w styczniu wyniósł 803,7 tys. szt., czyli o 37,0 proc. więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 47,3 proc. rdr do poziomu 444,9 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 52,5 proc. rdr do 232,6 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty spadł o 10,0 proc. rdr do 100,0 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami wzrósł o 26,8 proc. rdr do 26,2 tys. szt.

W styczniu zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 66,3 proc. rdr do poziomu 309,5 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 126,6 proc. rdr do 57,1 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec stycznia 100,6 mld zł wobec 91,3 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 34,4 proc. rdr do poziomu 285,3 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 32,0 mld zł wobec 25,0 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 28,2 proc. rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł 12,5 TWh, co oznacza spadek o 11,1 proc. rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 15,6 proc. rdr do poziomu 3,2 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 17,6 proc. rdr do poziomu 9,3 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 33,3 proc. rdr do 14,8 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 69,5 proc. do poziomu 3,4 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 25,5 proc. rdr do poziomu 11,5 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) , na rynku spot wyniósł 1,4 TWh, co oznacza spadek o 28,1 proc. rdr. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) spadł o 92,1 proc. rdr do poziomu 3,9 ktoe .

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 72,6 proc. rdr, do wolumenu 2,3 TWh.

Kapitalizacja 384 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w styczniu wyniosła 544,7 mld zł (120,0 mld EUR). Łączna kapitalizacja 434 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 057,8 mld zł (233,1 mld EUR).

Na Głównym Rynku GPW w styczniu zadebiutowały akcje spółek: Answear.com (wartość oferty: 80,5 mln zł) oraz Photon Energy N.V. (przejście z NewConnect). Na rynku NewConnect w styczniu br. zadebiutowały akcje spółek: United Label S.A. (wartość oferty: 4,4 mln zł) i Incuvo S.A. (2,8 mln zł).

Na rynku Catalyst w styczniu 2021 r. zadebiutowały obligacje spółek: Cavatina Holding S.A. oraz White Stone Development sp. z o.o. o wartościach emisji odpowiednio: 20 mln zł i 25 mln zł.

W styczniu 2021 r. na GPW odbyło się 19 sesji giełdowych, w porównaniu do 21 sesji rok wcześniej.

W perspektywie bieżącej nie wygląda to już tak spektakularnie. Indeks WIG20 wzrósł o 1,01 proc. na zamknięciu w poniedziałek.

Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,01 proc. wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 1 967,72 pkt w poniedziałek, 1 lutego.

Indeks WIG wzrósł o 0,85 proc. wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 57 465,45 pkt.

Indeks mWIG40 zwyżkował o 0,53 proc. i osiągnął poziom 4 123,59 pkt, natomiast sWIG80 wzrósł o 0,13 proc. do 16 918,01 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1 272,5 mln zł, a największe zanotował CD Projekt - 307,85 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 207 spółek, 125 spadły, a 105 nie zmieniły się.

GPW, ISB, mw

CZYTAJ TEŻ: [NBP: Niepewność firm obniżyła się](https://wgospodarce.pl/informacje/91563-nbp-niepewnosc-firm-obnizyla-sie)**

CZYTAJ TEŻ: Premier: Do gastronomii płynie największa pomoc

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze