Informacje

Fot.sxc.hu
Fot.sxc.hu

Polska od dziś może dzielić się z innymi swoją wiedzą o osobach, które unikają podatków

Polska Agencja Prasowa

  • Opublikowano: 29 października 2014, 17:07

  • 1
  • Powiększ tekst

Wymianę informacji podatkowych, wprowadzenie skutecznych narzędzi przeciwdziałania transgranicznym oszustwom podatkowym i unikaniu opodatkowania na poziomie europejskim - zakłada porozumienie Competent Authority Agreement (CAA), podpisane przez ministra finansów Mateusza Szczurka.

Do podpisania umowy doszło w środę w Berlinie przy okazji corocznego spotkania Global Forum on Transparency and Exchange of Tax Information - podaje MF w komunikacie przekazanym PAP.

Competent Authority Agreement (CAA) to wielostronne porozumienia władz odpowiedzialnych za wymianę informacji podatkowych. Zobowiązują się one do wdrożenia standardu automatycznej wymiany informacji finansowych dla celów podatkowych (Common Reporting Standard - CRS). Standard ten przewiduje identyfikację i raportowanie przez krajowe instytucje finansowe informacji o rachunkach podatników z innych państw.

Podpisanie przez ministra finansów porozumienia CAA wpisuje się - czytamy w komunikacie - w działania Polski popierające zmiany zachodzące w systemie wymiany informacji podatkowych oraz wprowadzających skuteczne narzędzia zwalczające i eliminujące transgraniczne oszustwa podatkowe i unikanie opodatkowania na poziomie europejskim.

"Działania te, wraz z umową FATCA oraz finalizacją prac w Radzie UE nad zmianą dyrektywy o współpracy administracyjnej, będą stanowić podstawę do prac nad zmianami w ustawodawstwie krajowym, zmierzającymi do wdrożenia międzynarodowych zobowiązań" -

wskazano w komunikacie.

Celem amerykańskiej ustawy o ujawnianiu rachunków zagranicznych (FATCA) jest zobligowanie zagranicznych instytucji finansowych do zawierania porozumień z amerykańską administracją skarbową. Instytucje te mają przekazywać do USA dane o rachunkach, których właścicielami są amerykańscy podatnicy (osoby mające miejsce zamieszkania, obywatelstwo lub prawo stałego pobytu w USA). W sierpniu rząd zgodził się na podpisanie umowy między rządem Polski i rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Według MF szybka realizacja standardu CRS przez zaangażowane państwa będzie stanowić polityczny impuls do przystępowania do tej formy współpracy również innych krajów - stron Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych z 1988 r. Konwencja ta stanowi formalną podstawę dla zawarcia porozumienia CAA.

Porozumienie ma na celu jak najszersze rozpropagowanie tego standardu, również w krajach niebędących członkami OECD, uznawanych powszechnie za raje podatkowe, tak aby stał się on skutecznym narzędziem zwalczania i eliminowania transgranicznych oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania.

Deklaracja 46 państw i terytoriów, w tym Polski (tzw. grupa Early Adopters) dotycząca priorytetowego wprowadzenia nowych standardów wymiany informacji, została podjęta podczas ubiegłorocznego Global Forum w Dżakarcie.

(PAP)

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze