Informacje

Fot.sxc.hu
Fot.sxc.hu

Na Kajmanach ani w ZEA już pieniędzy nie ukryjesz. Prezydent podpisał ustawę

Polska Agencja Prasowa

  • Opublikowano: 11 sierpnia 2014, 18:18

  • 0
  • Powiększ tekst

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ratyfikacji umowy o wymianie informacji podatkowych między Polską i Kajmanami oraz ustawę o ratyfikacji protokołu dot. zmian w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Kancelaria prezydenta poinformowała w poniedziałkowym komunikacie, że dotychczas Polska nie była związana z Kajmanami umową o wymianie informacji w sprawach podatkowych.

"Zawarcie takiej umowy stało się możliwe z chwilą, gdy zmieniło się podejście administracji Kajmanów do kwestii wymiany informacji podatkowych z innymi krajami. Ze względu na to, że Polska nie miała do tej pory odpowiedniej umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych z Kajmanami, terytorium to znajduje się na liście krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową opublikowanej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r." - napisano.

Zgodnie z informacją kancelarii prezydenta dotychczas Kajmany zawarły umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych z kilkunastoma państwami, w tym z niektórymi państwami-członkami UE.

Umowa została przygotowana w oparciu o Modelową Umowę OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Znalazły się w niej szczegółowe definicje i regulacje dotyczące wzajemnej wymiany informacji, zobowiązania stron umowy, zakres przekazywanych informacji, kwestie kontroli podatkowej itp.

W odniesieniu do Polski umowa dotyczy podatków dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych, w przypadku zaś Kajmanów - podatków niezależnie od ich rodzajów i nazwy.

Informacje w sprawach podatkowych będą wymieniane między Polską i Kajmanami bez względu na to, czy strona proszona o pomoc potrzebuje ich dla własnych celów podatkowych, jak również niezależnie od tego, czy czyn podlegający dochodzeniu stanowi przestępstwo na podstawie prawa strony proszonej o pomoc.

"Istotne znaczenie ma obowiązek uchylenia tajemnicy bankowej, co ma znaczenie w procesie weryfikowania przez organ podatkowy prawidłowości deklarowanej podstawy opodatkowania w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych za granicą" - zaznaczono w komunikacie. Dodano, że umowa ma być ważnym krokiem w kierunku rozwoju dwustronnej współpracy w sprawach podatkowych - może prowadzić do zawarcia w przyszłości pełnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Kajmanami.

Natomiast podpisana przez prezydenta ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich dotyczy zmiany umowy z ZEA w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Jak wskazała kancelaria prezydenta, obowiązująca dotychczas umowa między naszymi krajami z 1993 r. musiała ulec zmianie, bowiem nie uwzględnia aktualnej sytuacji ekonomicznej oraz zmian w polskiej polityce dotyczącej umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

"Proponowane zmiany, oprócz dostosowania postanowień umowy określających zasady opodatkowania zysków firm i wymiany informacji, regulują także szereg kwestii technicznych" - wyjaśniono.

Zgodnie z protokołem, w przypadku Polski zmienia się metodę unikania podwójnego opodatkowania z tzw. metody wyłączenia z progresją na metodę odliczenia proporcjonalnego. Protokół rozszerza postanowienia dotyczące wymiany informacji podatkowej między Polską i ZEA. Mają one być w pełni dostosowane do aktualnego standardu wymiany informacji przewidzianego w Modelowej Konwencji OECD. W protokole znalazł się także zapis przewidujący stosowanie zwolnienia z podatku u źródła dla dochodów z dywidend, odsetek i zysków majątkowych osiąganych przez fundusze emerytalne.

(PAP)

Powiązane tematy

Komentarze