Informacje

fot. mat. prasowe
fot. mat. prasowe

Kopex chce zbudować nową kopalnię za 1,8 mld zł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 lutego 2016, 10:59

  • 0
  • Powiększ tekst

Kopex planuje wybudować w gminie Przeciszów w Małopolsce kopalnię, w której wydobywać będzie 3-4 mln ton węgla rocznie. Grupa w drugiej połowie tego roku planuje uzyskanie koncesji. Inwestycja ma kosztować ok. 1,8 mld zł.

Obecnie, równolegle do starań o koncesję na eksploatację oraz o uzyskanie tzw. raportu środowiskowego, trwa procedura związana z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin.

Również do końca 2016 r. inwestor chce mieć gotowy tzw. raport JORC 2012, czyli dokumentację zasobów węgla zgodną z międzynarodowymi standardami - taki raport jest jednym z elementów oceny rentowności projektu przez banki i instytucje finansowe.

Prace nad projektem trwają od 2011 roku. Powołana do jego realizacji spółka Kopex-ex-coal przygotowała w ostatnim czasie broszurę informacyjną adresowaną do mieszkańców Przeciszowa w powiecie oświęcimskim, gdzie ma powstać kopalnia. Jej obszar górniczy ma objąć gminy Przeciszów, Polanka Wielka i Oświęcim.

Choć projekt jest na razie w fazie przygotowań, od czerwca do grudnia ubiegłego roku spółka przeprowadziła już akcję wstępnej rekrutacji pracowników, służącą określeniu potencjału dostępnej załogi i jej kwalifikacji. Na ok. 1,3 tys. miejsc pracy wpłynęło ponad 3 tys. ankiet, w tym na planowane 744 etaty górnicze - 790 zgłoszeń.

W podsumowaniu akcji ankietowej przedstawiciele inwestora za pozytywną uznali informację o 193 uczniach i studentach kierunków górniczych, którzy mogą zapewnić ciągłość zatrudnienia kadr kopalni. Ponadto z wielu ankiet wynika, iż zgłaszający wykazują chęć przekwalifikowania się na zawody górnicze. W kilku ankietach zawarta była deklaracja powrotu z zagranicy, jeżeli powstanie kopalnia. Mimo zakończenia akcji spółka wciąż otrzymuje kolejne ankiety.

Z danych inwestora wynika, że w złożu Oświęcim-Polanka 1 znajduje się ok. 534 mln ton dobrej jakości węgla kamiennego, z czego ok. 97 mln ton to tzw. zasoby operatywne, czyli możliwe do udostępnienia i opłacalnego wydobycia. Przy wydobyciu 3-4 mln ton węgla rocznie oznacza to ok. 30 lat pracy zakładu.

Eksploatacja ma być prowadzona na głębokości 250-650 m. Ma to być kopalnia bez szybów, a do złóż mają prowadzić trzy tzw. upadowe - chodniki łączące dół z powierzchnią. Taki system minimalizuje negatywny wpływ wydobycia na powierzchnię. Także zastosowany system eksploatacji ma m.in. minimalizować wstrząsy. W 99 proc. eksploatacja ma być prowadzona pod polami, łąkami i lasami.

Grupa Kopex, która przygotowała projekt budowy Kopalni Przeciszów, jest producentem maszyn i urządzeń oraz dostawcą usług dla górnictwa węgla kamiennego i brunatnego. Obsługuje inwestycje w przemyśle wydobywczym w Polsce i Europie oraz na największych rynkach górniczych świata: Rosji, Chinach, Australii i RPA.

W czwartek grupa podała swoje wyniki za ubiegły rok. Po czterech kwartałach 2015 r. odnotowała 497,6 mln zł straty netto przy przychodach przekraczających ponad 1 mld zł. Na pogorszenie wyników wpływ miały przede wszystkim niższe przychody z działalności operacyjnej oraz dokonane w czwartym kwartale odpisy na aktywa niefinansowe - ich łączna wartość w tym czasie to prawie 368 mln zł.

"Choć ten uzasadniony ekonomicznie zabieg księgowy wpływa na wyniki finansowe, to nie ma on charakteru pieniężnego, to znaczy nie wpływa bezpośrednio na zmniejszenie środków pieniężnych posiadanych przez grupę" - skomentował członek zarządu i dyrektor finansowy Kopeksu Krzysztof Zawadzki.

Jak podała spółka, trudna sytuacja sektora górniczego, wpływająca bezpośrednio na sytuację finansową grupy Kopex, przyczyniła się do podjęcia przez zarząd kroków zmierzających do przeprowadzenia gruntownej restrukturyzacji grupy kapitałowej, aby poprawić jej efektywność.

(PAP)

Powiązane tematy

Komentarze