Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Nadchodzi czas rewolucji w systemach ochrony zdrowia?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 września 2016, 08:30

  • 1
  • Powiększ tekst

Jak wynika z badań, 30 proc. pacjentów szuka informacji o ochronie zdrowia w Internecie. W Europie Środkowo-Wschodniej na 3 lekarzy przypada tysiąc mieszkańców, a na 600 łóżek - 100 tysięcy osób. Budżet w regonie na ochronę zdrowia wynosi 82 mld euro. Mimo to, wciąż lista problemów jest długa: kolejki, brak lekarzy i zbyt długi czas oczekiwania na diagnozę. Według ekspertów to właśnie telemedycyna może być przyszłością prywatnego rynku zdrowia w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej oraz w kolejnych latach - publicznego.

Jak wynika z raportu: „Pacjent w świecie cyfrowym” firmy doradczej PwC, wartość rynku prywatnych usług zdrowotnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wynosi obecnie 13,9 mld euro. Największy jest rynek Polski - wyceniany na 5 mld euro, co stanowi 36 proc. wartości całego regionu. Kolejno największą wartość rynku szacuje się w Czechach (2 mld euro) oraz Węgrzech (1,6 mld euro). Wartości te wkrótce mogą być jeszcze wyższe, bowiem wydatki na prywatną opiekę zdrowotną w regionie rosną w tempie 6 proc. rocznie, czyli prawie 2 razy szybciej niż wydatki w sektorze publicznym. Jednym z głównych czynników wpływających na szybki rozwój usług prywatnych jest cyfryzacja i nowe technologie. Jednym z nich jest telemedycyna - już teraz niemal 60% pacjentów w regionie jest gotowa korzystać z rozwiązania telekonsultacji, telekardiologii czy telegeriatrii.

  • Rynek ochrony zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej będzie się rozwijać w kierunku wytyczanym przez nowe technologie oraz rozwiązania telemedyczne. Jest to ogromna szansa dla krajów naszego regionu, borykających się z niewystarczającym finansowaniem, które nie pozwala na dorównanie krajom Europy Zachodniej. Dzięki nowym rozwiązaniom w ochronie zdrowia osiągnięcie porównywalnych standardów i wyników może nastąpić szybciej i w dużo bardziej efektywnym modelu, zarówno pod względem kosztów, jak i jakości świadczonych usług – skomentował Mariusz Ignatowicz, partner w PwC, lider zespołu ds. rynku ochrony zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej.

Analiza potencjału rynkowego wskazuje, że ponad 14 mln pacjentów w najbliższej przyszłości może korzystać z nowych technologii w procesie leczenia. Wśród usług o największym potencjale wymieniane są: telekonsultacje, telemonitoring, telediagnostykę oraz telerehabilitację. O rosnącym zainteresowaniu mogą świadczyć liczby w przypadku telekonsultacji: ich liczba w okresie zaledwie 12 miesięcy podwoiła się i wyniosła w całej Europie Środkowo-Wschodniej ponad 110 tys. w 2015 roku.

Z analizy rynku wynika, że głównymi czynnikami napędzającymi rozwój telemedycyny są szybko rosnący rynek prywatnej ochrony zdrowia, stosunkowo łatwy dostęp do nowych technologii, a także poszukiwanie bardziej efektywnych i tańszych metod świadczenia usług.

  • Zmieniający się rynek oraz nowe potrzeby pacjenta powodują, że prywatni dostawcy usług medycznych będą musieli wprowadzić szereg zmian w swoich organizacjach. W przeciwnym wypadku, będą narażeni na utratę udziału w rynku lub obniżenie rentowności. Zmiany dotkną przede wszystkim te segmenty ochrony zdrowia, w których już dostępne są nowe technologie, a zarazem udział prywatnego finansowania jest największy. W szczególności będą to podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, a następnie diagnostyka, rehabilitacja i usługi dla seniorów – skomentował Szymon Piątkowski, wicedyrektor, lider doradztwa biznesowego dla sektora ochrony zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej w PwC.

Wśród korzyści związanych ze stosowaniem rozwiązań telemedycznych wymienia się m.in. lepsze wykorzystanie czasu pracy lekarzy, oszczędności wynikające z możliwości ograniczenia nakładów inwestycyjnych, obniżenie kosztów i wzrost jakości świadczonych usług, szybsze diagnozowanie, a także skrócenie kolejek poprzez zwiększenie efektywności placówek i większą dostępność lekarzy.

Jak pokazuje raport, rynek jest już gotowy na przyjęcie nowych rozwiązań medycznych. Dzięki obecności nowych technologii (zarówno sprzętu, jak i oprogramowania) oraz coraz większym wymaganiom pacjentów, duże jest także zainteresowanie interesariuszy (m.in. ubezpieczycieli, firm technologicznych czy farmaceutycznych), którzy gotowi są inwestować i wdrażać w swoich placówkach telemedycynę. Gotowy jest też pacjent: już 70 proc. osób ma dostęp do Internetu, a szacunki wskazują, że w 2019 roku liczba ta powiększy się do 85 proc. 30 proc. Polaków posiada smartfony (w 2019 będzie ich 2 razy więcej), a 45 proc. używa lub rozważa używanie aplikacji na urządzenia mobilne, co pozwala zakładać, że korzystanie z nowoczesnych rozwiązań ochrony zdrowia nie będzie sprawiało problemów.

Jak podkreślają specjaliści z PwC, technologia ta nie jest niczym nowym: wdrażana jest stopniowo w coraz większej ilości placówek prywatnych, ale i w pojedynczych przypadkach - w publicznych, jednak tylko zbudowanie świadomości społecznej i braku obaw, co do jej stosowania może pomóc w pełnym jej wprowadzeniu w polskiej służbie zdrowia.

PwC/ NB/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze