Informacje

Nationale-Nederlanden OFE jako akcjonariusz PKN Orlen proponuje sposób ustalania wynagrodzeń zarządu i rady nadzorczej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 9 stycznia 2017, 21:15

    Aktualizacja: 9 stycznia 2017, 21:16

  • 1
  • Powiększ tekst

Wynagrodzenie stałe prezesa PKN Orlen od 27 do 33-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego - to propozycja Nationale-Nederlanden OFE pod obrady akcjonariuszy płockiego koncernu.

Zwołane na 24 stycznia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) PKN Orlen ma ustalić zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej, a także skład personalny rady. Wnioskował o to jeszcze w grudniu 2016 r. minister energii, działający w imieniu Skarbu Państwa, jako akcjonariusza płockiego koncernu.

Według propozycji resortu, w przypadku zarządu PKN Orlen na czas pełnienia funkcji zawierana będzie umowa o świadczenie usług zarządzania z obowiązkiem świadczenia osobistego, a treść tej umowy określać będzie rada nadzorcza m.in. na warunkach zawartych w ustawie z czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Projekt uściśla także, że wynagrodzenie całkowite członka zarządu PKN Orlen "składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki".

Nationale-Nederlanden OFE, jako akcjonariusz PKN Orlen, zgłosił w poniedziałek dwa projekty uchwał, dotyczące sposobu określenia wysokości wynagrodzenia dla członków zarządu, w tym prezesa oraz członków rady nadzorczej płockiego koncernu.

Według proponowanych przez Nationale-Nederlanden OFE zapisów, wynagrodzenie stałe prezesa PKN Orlen miałoby mieścić się w przedziale kwotowym od 27 do 33-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Zgodnie z tym projektem, w przypadku innych członków zarządu płockiego koncernu wynagrodzenie stałe obejmowałoby przedział kwotowy od 23 do 29-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez prezesa GUS.

W obu kategoriach, czyli wynagrodzenia stałego prezesa oraz pozostałych członków zarządu PKN Orlen, Nationale-Nederlanden OFE proponuje, podobnie jak minister energii, by jego wysokość określała kwotowo rada nadzorcza płockiego koncernu.

Ponadto, według projektu uchwały Nationale-Nederlanden OFE, wynagrodzenie zmienne członków zarządu PKN Orlen powinno być uzależnione od poziomu realizacji tzw. celów zarządczych i "nie może przekroczyć 100 proc. rocznego wynagrodzenia stałego".

Nationale-Nederlanden OFE proponuje również, by rada nadzorcza PKN Orlen określiła w umowie zakres i zasady przysługiwania należnych poszczególnym członkom zarządu tej spółki świadczeń dodatkowych, "zgodnie ze standardami obowiązującymi na rynku" oraz maksymalną wartość takich świadczeń.

W przypadku miesięcznego wynagrodzenia członków rady nadzorczej PKN Orlen, projekt uchwały Nationale-Nederlanden OFE, zakłada, że będzie to iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez prezesa GUS oraz mnożnika: 3,7 dla przewodniczącego rady, 3,6 dla wiceprzewodniczącego i sekretarza oraz 3,5 w przypadku pozostałych członków rady płockiego koncernu.

"Celem złożonej propozycji jest zapewnienie wynagrodzeń dla członków organów spółki adekwatnych do wielkości spółki, nakładu pracy i ponoszonej odpowiedzialności, jak również dostosowanie wysokości wynagrodzeń do standardów rynkowych" - podkreślono w uzasadnieniu obu projektów uchwał, które Nationale-Nederlanden OFE zgłosił pod obrady najbliższego NWZ PKN Orlen.

PKN Orlen informował wcześniej, że w 2015 r. wynagrodzenie członków zarządu osiągnęło tam w sumie 13,5 mln zł, a członków rady nadzorczej 1,5 mln zł. Rok wcześniej wynagrodzenie zarządu płockiego koncernu wyniosło łącznie 11,7 mln zł, a rady nadzorczej 1,3 mln zł.

Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z początkiem kwietnia 2016 r. nadzór właścicielski nad 27 spółkami energetycznymi i paliwowymi, w tym nad PKN Orlen, Ministerstwo Energii przejęło od Ministerstwa Skarbu Państwa.

Według danych płockiego koncernu, Skarb Państwa ma 27,52 proc. akcji tej spółki, OFE Nationale-Nederlanden - 9,3 proc., Aviva OFE - 7,31 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni - 55,87 proc.

PAP, sek

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze