Informacje

Od 1 września br. zarząd płockiego koncernu będzie 7-osobowy / autor: fot. Fratria / MK
Od 1 września br. zarząd płockiego koncernu będzie 7-osobowy / autor: fot. Fratria / MK

PKN Orlen powiększa zarząd

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 10 sierpnia 2018, 19:12

  • 3
  • Powiększ tekst

Rada nadzorcza PKN Orlen powołała w piątek do zarządu spółki Michała Roga, który będzie odpowiadał tam za obszar handlu hurtowego i międzynarodowego oraz Armena Konrada Artwicha, któremu będzie podlegał obszar korporacyjny.

Jak podał PKN Orlen, Michał Róg i Armen Konrad Artwich zaczną pełnić swoje obowiązki w zarządzie spółki od 1 września; od tego dnia zarząd płockiego koncernu będzie 7-osobowy.

Przedstawiając sylwetki nowych członków zarządu PKN Orlen, spółka poinformowała m.in., że Michał Róg w marcu tego roku wszedł do zarządu Orlen Oil z siedzibą w Krakowie, a od kwietnia był członkiem zarządu Paramo z siedzibą w Pardubicach w Czechach, natomiast Armen Konrad Artwich od stycznia tego roku był dyrektorem Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a wcześniej, w latach 2016-18, zastępcą dyrektora departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju.

Michał Róg jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku zarządzanie i marketing oraz Canadian International Management Institute and Harvard Business School. „Ma ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w firmie TELE-FONIKA KABLE SA, gdzie pracował jako: wiceprezes ds. sprzedaży - sektor dystrybucja i energetyka, dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju produktu średnich i wysokich napięć, dyrektor ds. sprzedaży na rynku bałkańskim, dyrektor ds. handlu krajowego, dyrektor biura rynku krajowego” - podkreślił płocki koncern. Dodał, iż w jego spółce zależnej Orlen Oil Róg był członkiem zarządu ds. handlowych.

Armen Konrad Artwich jest radcą prawnym, który ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia z zakresu finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej; studiował też prawo spółek i prawo handlowe na University of Sheffield, School of Law, a aplikację radcowską ukończył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Jak zaznaczył PKN Orlen, Artwich, jako zastępca dyrektora departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju odpowiadał m.in. za projekty legislacyjne z obszaru prawa gospodarczego oraz za nadzór merytoryczny nad Głównym Urzędem Miar oraz Polskim Centrum Akredytacji. Jednocześnie od lipca 2016 r. był członkiem Komisji Nadzoru Finansowego jako przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki. W latach 2011-16 pracował w obszarze prawnym Banku Zachodniego WBK SA, gdzie odpowiadał za obsługę prawną bankowości inwestycyjnej w Pionie Global Banking and Markets.

PKN Orlen zwrócił uwagę, że Artwich jest absolwentem XVIII Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, a za działalność pro publico bono odznaczony został m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i nagrodą Fundacji Polcul.

Zgodnie ze statutem PKN Orlen zarząd tej spółki może liczyć od 5 do 9 członków, łącznie z prezesem i wiceprezesami. Członków zarządu powołuje i odwołuje tam rada nadzorcza z wyjątkiem jednego, w sprawie powołania i odwołania którego decyzję podejmuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa do czasu zbycia przez niego ostatniej akcji tej spółki - od 1 czerwca uprawnienia do wykonywania praw własności z akcji płockiego koncernu od ministra energii przejęła Kancelaria Premiera.

Według danych PKN Orlen, Skarb Państwa ma tam 27,52 proc. akcji, Nationale Nederlanden OFE - 7,01 proc., Aviva OFE - 6,6 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni - 58,87 proc. akcji.

Obecnie w zarządzie PKN Orlen zasiadają: prezes Daniel Obajtek oraz Patrycja Klarecka - członek zarządu ds. sprzedaży detalicznej, Józef Węgrecki - członek zarządu ds. operacyjnych, Wiesław Protasewicz - członek zarządu ds. finansowych i Zbigniew Leszczyński - członek zarządu ds. rozwoju.

PKN Orlen wyjaśnił, że Róg i Artwich złożyli pisemne oświadczenia, że z chwilą objęcia funkcji w zarządzie spółki, co nastapi 1 września, nie będą wykonywać innej działalności będącej konkurencyjną wobec płockiego koncernu, ani też nie będą wspólnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych, nie będą uczestniczyć w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.

PAP, sek

Powiązane tematy

Komentarze