Informacje

NFOŚiGW przeznaczy ponad 7,7 mln zł na przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 marca 2017, 13:52

  • 0
  • Powiększ tekst

Dotacje i pożyczki przewidział Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach pierwszego w tym roku naboru do programu priorytetowego „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków”. W sumie do rozdysponowania jest ponad 7,7 mln zł. Wnioski będą przyjmowane od 3 kwietnia do końca października br.

Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych (zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” – dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29.10.2013 r.) oraz poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienia wybranych elementów zarządzania środowiskiem.

Wnioski należy składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie od 3 kwietnia do 31 października tego roku.

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji i pożyczki, przy czym alokacja dla dotacji na 2017 r. wynosi 7,3 mln zł (z tego 4 mln zł jest przeznaczone na wsparcie dla służb ratowniczych i organizacji pozarządowych wskazanych w Porozumieniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30.10.2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska), a dla pożyczek 482 tys. zł (z możliwością zwiększenia) - informuje w komunikacie NFOŚiGW

Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki mogą się starać o dotację lub pożyczkę. Natomiast wnioski tylko o dotację mogą składać wyżej wymienione służby ratownicze i organizacje pozarządowe. Z kolei jedynie o pożyczkę mogą występować spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także przedsiębiorstwa państwowe.

SzSz

Powiązane tematy

Komentarze