Informacje

NFOŚiGW przeznaczy kolejne 50 mln zł na bazy edukacyjne parków narodowych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 marca 2017, 11:00

    Aktualizacja: 30 marca 2017, 11:09

  • 0
  • Powiększ tekst

NFOŚiGW ogłasza drugi zamknięty nabór w ramach unijnego działania 2.4 (podtyp projektu 2.4.6a). Wnioski dotyczące budowy, rozbudowy i wyposażenia ośrodków edukacji ekologicznej prowadzonych przez parki narodowe będzie można składać w terminie od 28 kwietnia do 26 czerwca 2017 r. Dotychczas podpisano umowy na przeszło 40 mln zł na ten cel. W drugim naborze przewidziano do rozdysponowania kolejne 50 mln zł.

Park narodowy to najwyższa forma ochrony przyrody w Polsce. Edukacja przyrodnicza stanowi, zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody, jedno z podstawowych zadań parków narodowych. Dla NFOŚiGW parki narodowe są kluczowymi partnerami współpracy – mówi Roman Wójcik, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jako Instytucja Wdrażająca dla II Osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – drugi nabór wniosków w działaniu 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna (podtyp projektu 2.4.6a Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym), rozpocznie 28 kwietnia i zakończy 26 czerwca 2017 r.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się tylko parki narodowe (forma prawna: kod 428), dla których tym razem zarezerwowano w sumie 50 mln zł. Maksymalny udział dofinansowania Unii Europejskiej w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu to 85%.

NFOŚiGW w ramach pierwszego naboru, który odbywał się w terminie od 31 grudnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., otrzymał 16 wniosków, z czego 12 oceniono pozytywnie. NFOŚiGW podpisał umowy na łączną kwotę dofinansowania ponad 40 mln zł przy całkowitym koszcie przedsięwzięć ok. 59 mln zł. Największe dofinansowanie z unijnych pieniędzy otrzymały wówczas: Narwiański Park Narodowy (ponad 8 mln zł na Ośrodek Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka”), Tatrzański Park Narodowy (prawie 8 mln zł na modernizację Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego) i Karkonoski Park Narodowy (ponad 6 mln zł na Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów). Pozostałe 18 mln zł zostało przeznaczone na modernizację i doposażenie bazy edukacyjnej w: Biebrzańskim Parku Narodowym, Słowińskim Parku Narodowym, Bieszczadzkim Parku Narodowym, Parku Narodowym „Bory Tucholskie”, Magurskim Parku Narodowym, Gorczańskim Parku Narodowym, Pienińskim Parku Narodowym, Parku Narodowym Gór Stołowych oraz Drawieńskim Parku Narodowym.

Dzięki realizacji tych projektów unowocześnimy bazę edukacyjną parków narodowych. Prezentacje multimedialne, multisensoryczne projekcje filmowe, zrekonstruowane wnętrze jaskini – to atrakcje, które będzie można obejrzeć dzięki dofinansowaniu z POIiŚ 2014-2020. Te nowoczesne formy przekazu pozwolą jeszcze wyraźniej unaocznić piękno polskiej przyrody i dostrzec potrzebę jej ochrony – podsumowuje pierwszy nabór Roman Wójcik, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW.

Powiązane tematy

Komentarze