Informacje

NCBR: 93 mln zł. na innowacje w elektroenergetyce

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 26 kwietnia 2017, 10:21

    Aktualizacja: 26 kwietnia 2017, 10:24

  • 0
  • Powiększ tekst

Prace nad ogniwami fotowoltaicznymi oraz tandemowymi na bazie materiałów perowskitowych, opracowanie platformy agregującej potencjał rozproszonych źródeł energii odnawialnej oraz stworzenie hybrydowych układów adsorpcyjnych do redukcji emisji rtęci – to przykłady projektów wyłonionych w I konkursie programu sektorowego PBSE.

Sektor elektroenergetyczny jest jednym z sektorów strategicznych, szczególnie ważnym dla gospodarki. Mając na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, ochronę środowiska oraz wzrost konkurencyjności branży inwestujemy prawie 93 mln zł w innowacyjne projekty polskich przedsiębiorców. Ich realizacja przyniesie korzyści polskiemu przemysłowi i obywatelom, którzy będą mogli korzystać z lepszych, bardziej ekologicznych i tańszych rozwiązań - mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński.

Celem programu PBSE jest wzrost innowacyjności krajowego sektora elektroenergetycznego w perspektywie 2023 roku. Przedsiębiorcy mogli ubiegać się o blisko 40 mln zł dofinansowania na realizację innowacyjnych, ważnych z perspektywy całej gospodarki, projektów w obszarach takich jak: energetyka konwencjonalna, energetyka odnawialna, sieci elektroenergetyczne oraz nowe produkty i usługi.

Wśród celów szczegółowych PBSE, poza zwiększeniem liczby innowacji w sektorze elektroenergetycznym, znajdują się m.in. ograniczenie poziomu emisji zanieczyszczeń generowanych przez przedsiębiorstwa z tej branży oraz zwiększenie udziału energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii. Tym i innym wyzwaniom będą stawiać czoła zespoły naukowców i inżynierów zarówno z dużych firm, jak i przedsiębiorstw z sektora MŚP – w tym startupów - którym udzielamy wsparcia w I edycji programu - zaznacza prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach I konkursu PBSE przedsiębiorcy złożyli 51 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 192 mln zł. Do pierwszego etapu oceny merytorycznej przeszło 49, a do drugiego - oceny panelowej – 35 wniosków. W oparciu o przeprowadzoną przez ekspertów ocenę merytoryczną do dofinansowania w łącznej wysokości prawie 93 mln zł zostały rekomendowane 24 projekty. Prawie połowa z nich dotyczy zwiększenia efektywności energetycznej, a 1/3 to projekty związane z OZE.

Najwyżej oceniony został projekt zgłoszony przez Saule Technologies, start-up założony przez polskich naukowców pracujących nad innowacyjnymi technologiami na bazie perowskitów.

SzSz

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze