Informacje

EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY: Rozpoczęła się największa impreza biznesowa w Europie Środkowej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 10 maja 2017, 13:09

  • 0
  • Powiększ tekst

IX edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędzie się w Katowicach w dniach 10-12 maja br. Wśród głównych tematów są m.in: nowe pomysły na Europę i gospodarkę po Brexicie; kryzys w postrzeganiu liberalnego kapitalizmu; IV rewolucja przemysłowa oraz inwestowanie w czasach niestabilności

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej. W blisko stu sesjach tematycznych weźmie udział kilkuset panelistów, m.in. liczna reprezentacja przedstawicieli polskiego rządu, administracji unijnej, krajowego i europejskiego parlamentu, ministrowie i wiceministrowie rządów krajów Europy i świata oraz przedstawiciele zarządów największych firm, eksperci, naukowcy i praktycy, decydenci i liderzy opinii. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone będą rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Po raz kolejny program Europejskiego Kongresu Gospodarczego podąża za aktualną sytuacją gospodarczą Polski, Europy i świata. Chcemy w Katowicach dyskutować o tematach, którymi zajmują się obecnie przedsiębiorcy, politycy, analitycy. Zależy nam na tym, żeby w czasie, gdy Europa boryka się z wewnętrznymi problemami i szuka nowych form współpracy, EKG pozostał otwartym forum debaty, wzbogaconej dodatkowo uczestnictwem dyskutantów z innych kontynentów – mówi Wojciech Kuśpik, inicjator EEC, prezes Grupy PTWP SA.

Co z tą Europą?

Podczas IX edycji EEC przedyskutowana zostanie potrzeba nowego pomysłu na Europę. Uczestnicy kongresu będą debatować nad tym, co ma do zaproponowania europejska opcja związana z ideą wolnego rynku w gospodarce i demokracją w polityce. Paneliści zastanowią się także nad tym, jak będzie wyglądać Europa po Brexicie, a także porozmawiają o prawdopodobieństwie odłączenia się od Unii Europejskiej innych państw. Poruszony zostanie przy tym temat możliwych zmian w europejskiej polityce spójności (zmniejszenie jej budżetu i zorientowanie w większym stopniu na konkurencyjność), a także nowa rola i pozycja strefy euro. Debata obejmie również kwestię „Europy dwóch prędkości”, w tym m.in. tego, co czeka kraje, kwalifikowane do grupy „drugiej prędkości” oraz jaki wpływ na państwa Europy Centralnej będą miały przeobrażenia wewnętrzne UE.

Diagnozie uczestników IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego poddane zostanie zjawisko tzw. kryzysu w postrzeganiu liberalnej doktryny gospodarczej. Eksperci zastanowią się nad tym, jak odnaleźć równowagę kierując się zasadą „wzrost nie za wszelką cenę” oraz czy misja i zysk to pozorne sprzeczności. W ramach sesji tematycznej poświęconej nowemu kapitalizmowi poruszone zostaną tematy takie jak: odpowiedzialny rozwój w nowym kontekście, społeczne obowiązki gospodarki, migracje i kryzysy na rynku pracy w Europie czy państwo jako regulator i kreator polityki gospodarczej. Coraz częściej to sami przedsiębiorcy zauważają, że odpowiedzialny, zrównoważony wzrost gospodarki jest ich powinnością i właściwą drogą prowadzenia biznesu. Podczas debat pojawią się także takie wątki, jak rola sektora prywatnego w rozwoju rynku, a także rola lidera we współczesnych organizacjach biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem osobowości i standardów etycznych.

Innowacje zmieniają biznes

Ważnym tematem podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego będzie potencjał tkwiący w ludziach. Zmiana w postrzeganiu priorytetów, powodowana pośrednio przez zmianę pokoleniową wśród pracowników, skutkuje przeobrażeniem dotychczasowej hierarchii wartości w biznesie. Uczestnicy sesji tematycznej poświęconej zasobom ludzkim w gospodarce i na rynku pracy zastanowią się nad tym, jak przejść od hasła „Człowiek jest najważniejszy” do zarządzania. Dodatkowo, przedsiębiorcy, praktycy i decydenci, zaproszeni do udziału w debacie, zastanowią się nad tym, czy nowe pokolenia pracowników stwarzają problemy, czy mogą być atutem dla firmy. Dotychczas bolączką polskiej gospodarki było bezrobocie – dziś pracodawcy zmagają się z brakiem rąk do pracy. Kwalifikacje decydują o szansach rozwojowych, dlatego paneliści porozmawiają o zjawiskach takich, jak: migracje, drenaż mózgów i rywalizacja o najzdolniejszych, uwzględniając dysproporcje, wewnętrzne zróżnicowanie i stopień otwartości europejskiego rynku pracy. Znaczącym wątkiem w dyskusji będą zmiany w krajowych systemach edukacji wobec oczekiwań pracodawców.

Rozwijająca się na naszych oczach IV rewolucja przemysłowa to ogromne szanse, jak i zagrożenia. Panele dyskusyjne, odbywające się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego skoncentrują się na gospodarce opartej na wiedzy, w dobie wyczerpania dotychczasowych motorów wzrostu. Nowym wyzwaniem dla biznesu i administracji jest zarządzanie wielkimi zbiorami danych – uczestnicy sesji tematycznej, poświęconej nowoczesnemu przemysłowi porozmawiają o tym, jakie są szanse i pułapki, związane z digitalizacją. W dyskusji pojawią się także takie wątki, jak: cyberzagrożenia, międzynarodowy podział pracy i światowe potęgi wobec rozwoju technologii oraz oblicza innowacyjności – znaczenie sektora badawczo-rozwojowego.

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach omawiane będzie również ryzyko, bariery, odwaga i profity w kontekście klimatu inwestycyjnego w Europie Centralnej i Polsce. Uczestnicy paneli poświęconych inwestycjom skomentują plan Junckera w realizacji, ocenią inwestycje o wysokiej wartości dla gospodarki i rynku pracy oraz porozmawiają o finansowaniu projektów w ramach programów UE. Szczególnie ważnym tematem w debacie będzie sztuka konkurowania o inwestorów – biznesmeni i specjaliści opowiedzą, jakie są narzędzia uniwersalne i specjalne zachęty. Wnioski z sesji tematycznej pozwolą odpowiedzieć na pytanie, co wstrzymuje, a co stymuluje inwestycje prywatne.

„Spodek” dla start-upów

W programie IX EEC znajdą się także stałe punkty – sesje poświęcone takim dziedzinom gospodarki i życia publicznego, jak: finanse, innowacje, technologie i człowiek, energetyka i surowce, górnictwo i hutnictwo, zarządzanie, samorządność i polityka regionalna, infrastruktura, rynek zdrowia, transport i logistyka, budownictwo i nieruchomości oraz globalna współpraca gospodarcza.

Wydarzeniem towarzyszącym IX edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego będzie już po raz drugi European Start-up Days – przestrzeń otwartego dialogu pomiędzy start-upami, inwestorami a organizacjami wsparcia biznesu. Uczestnicy będą mogli przedstawić swój start-up przed audytorium EEC, biorąc udział w konkursie Start-up Challenge. Autorzy 100 najciekawszych pomysłów na biznes zaprezentują swoje projekty w dedykowanej przestrzeni Scale-up Alley, na bezpłatnych stoiskach przygotowanych przez organizatora. Osiemnastu najlepszych wystąpi na scenie prezentacyjnej Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach oraz przed uczestnikami European Start-up Days w Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek.

Organizatorzy Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach kontynuować będą także projekt EEC – Liderzy Przyszłości (EEC – Leaders of Tomorrow), którego celem jest kreowanie i promowanie aktywnej postawy obywatelskiej oraz zwiększenie zaangażowania młodych osób w życiu publicznym. Studentom po raz kolejny zaoferowane zostaną wykłady otwarte, możliwość udziału w charakterze prelegenta dyskusji lub słuchacza oraz współpracy przy organizacji wydarzenia, zaplanowanego na 10 i 11 maja br. W ramach wydarzeń towarzyszących EEC odbędą się również: Forum Gospodarcze Polska-Indie, IV Forum Współpracy Gospodarczej Afryki i Europy Centralnej, panele poświęcone relacjom gospodarczym Chin i Europy Centralnej oraz Chin i Polski, a także spotkania gospodarcze Polska-Izrael i Polska-Kazachstan.

Podczas gali towarzyszącej EEC nagrodzone zostaną najlepsze praktyki oraz sukcesy inwestycyjne w ramach szóstej edycji konkursu Top Inwestycje Komunalne. Tym razem Rada Konsultacyjna, złożona z doświadczonych samorządowców, ekonomistów, menedżerów, ekspertów i urzędników, wybierze laureatów spośród projektów zrealizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Nowością wśród wydarzeń towarzyszących IX Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach będzie gala rozdania nagród w konkursie Inwestor Bez Granic. Ideą tego projektu jest propagowanie wzorcowych relacji między inwestorem, rynkiem i administracją. Przy ocenie zgłoszeń pod uwagę wzięto m.in. skalę inwestycji, ich wpływ na potencjał polskiej gospodarki, jej innowacyjny charakter (transfer technologii i know-how), znaczenie inwestycji dla polskiego rynku pracy i dla budowania marki Polski w świecie.

Areną dyskusji, spotkań, prezentacji i wymiany opinii będą gmach Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach oraz bezpośrednio z nim połączona Hala Widowiskowo-Sportowa „Spodek”. Nowością tegorocznego EEC jest scena otwarta, na której odbywać się będą mini debaty, prezentacje i spotkania ze znanymi osobami.

Każdy, kto chce uczestniczyć w sesjach, debatach i spotkaniach największej konferencji biznesowej Europy Centralnej, powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej. Podstawowy udział w kongresie jest bezpłatny.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze